Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Valstybės tikslų siekia taupantis verslas

2019 m. rugsėjo 09 d.

Efektyvus energijos vartojimas įrašytas daugelio Europos Sąjungos (ES) valstybių strateginių tikslų planuose, tačiau, ekspertų teigimu, jo svarba toliau tik didės. Tai lems ne tik investicijų į energetinio efektyvumo priemones atsiperkamumas, bet ir geopolitinės priežastys.

Susitarimo efektyviau vartoti energiją laikosi beveik visos Europos Sąjungos (ES) šalys. 2014 metais Europos Vadovų taryboje ES lyderiai pasirašė klimato ir energijos vartojimo strategiją, kurioje atskiroms šalims numatyti konkretūs tikslai – pavyzdžiui Lietuvai skirtas uždavinys iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 9 procentais palyginus su 2005 m. Ši strategija implikuoja siekį Lietuvai 2014–2020 metais sutaupyti tokį kiekį energijos, kuris iš esmės yra lygus metiniam elektros suvartojimui šalyje – 11,7 TWh.

Daugiau skaitykite Pažangios energijos klubo puslapyje

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba