Rangovų aktų pateikimas

Įrangą sumontavusio rangovo pavadinimas
Rangovo adresas
Nerandate adreso? Spauskite čiaNerandate adreso? Tikslinkite paiešką...
Rangovo adresas
Rangovo tel.nr
+370 6
Rangovo el.paštas
Rangovo atestato išdavimo data
Rangovo atestato išdavimo Nr
Rangovo draudimo liudijimo (poliso) išdavimo data
Rangovo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga
Rangovo draudimo liudijimo NR
Akto sudarymo data
Objekto pavadinimas
Objekto adresas
Nerandate adreso? Spauskite čiaNerandate adreso? Tikslinkite paiešką...
Objekto adresas
Objekto savininkas (vardas ir pavardė arba įmonės pav)
Objekto savininko el. paštas
Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų data
Prijungimo sąlygų nr.
Objekto elektros įrenginių įrengimo projekto / schemos numeris
Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW)
Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, vardas ir pavardė
Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, pažymėjimo nr
Darbų vadovo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas
Rangovo draudikas
Prisekite dokumentus
{{error}}
Failo formatas turi būti doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg
Apsaugos kodas

Patvirtinu, kad susipažinau su taisyklėmis .