Rangovų dokumentų pateikimas

AKTUALU: Atsižvelgiant į 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo teisinį reguliavimą, nuo 2019 m. sausio 1 d. asmenims ketinantiems vykdyti elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklą išduodami atskiri elektros įrenginių įrengimo ir elektros įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai. Tuo atveju, kai asmeniui išduotas atestatas eksploatuoti elektros įrenginius galioja dar ir po 2019 m. sausio 1 d., ir asmuo turi profesinės civilinės atsakomybės draudimą, kaip nustatyta Energetikos įstatymo 221 straipsnyje, jis elektros įrenginių įrengimo veiklą turi teisę vykdyti iki atestato eksploatuoti elektros įrenginius galiojimo pabaigos. Tad rangovai kurių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo data yra vėlesnės datos kaip 2018.12.31 yra netinkami verstis elektros įrenginių įrengimo veikla.

Dokumentai teikiami dėl

Informuojame, kad teikiant rangovo aktą/rangovo deklaraciją reikalinga svetainėje pasirinkti tokią pildymo formą, kuri sutampa su teikiamo dokumento forma.
Įrangą sumontavusio rangovo pavadinimas
Rangovo adresas
(nerandant adreso įrašykite tris simbolius į laukelį ir spauskite mėlyną tekstą dešinėje įvesti ranka)
Nerandate adreso? Spauskite čiaNerandate adreso? Tikslinkite paiešką...
Rangovo adresas
(nerandant adreso įrašykite tris simbolius į laukelį ir spauskite mėlyną tekstą dešinėje įvesti ranka)
Rangovo telefono numeris
+370 
Rangovo elektroninis paštas
Rangovo atestato išdavimo data
Rangovo atestato išdavimo Nr.
Rangovo draudimo liudijimo (poliso) išdavimo data
Rangovo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga
Rangovo draudimo liudijimo Nr.
Akto/deklaracijos sudarymo data
Objekto pavadinimas
Objekto adresas
Nerandate adreso? Spauskite čiaNerandate adreso? Tikslinkite paiešką...
Objekto adresas
Objekto savininkas
(vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas)
Objekto savininko elektroninis paštas
Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/sutarties data
Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/paraiškos numeris
Objekto elektros įrenginių įrengimo projekto / schemos numeris
Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW)
Suminė įrengtos elektrinės galia (kW)
Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, vardas ir pavardė
Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, pažymėjimo Nr.
Darbų vadovo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas
Rangovo draudikas
Prisekite dokumentus

dokumentų kiekis ne daugiau 5 vienetai
{{error}}
Failo formatas turi būti doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg

Patvirtinu, kad susipažinau su taisyklėmis .