Rangovų dokumentų pateikimas

Dokumentai teikiami dėl


!! Informuojame, kad pasikeitė dokumento "Deklaracija operatoriui apie elektros energiją gaminančio vartotojo NE didesnės kaip 30 kw galios elektrinės įrengimą" forma !!

Pildymo pavyzdys elektrinei iki 10 kW (imtinai)
Pildymo pavyzdys elektrinei virš 10 kW

Deklaracijos lentelės užpildymo gairės

Gaminančio vartotojo deklaracijos forma (tuščia)
Įrangą sumontavusio rangovo pavadinimas
Rangovo adresas
(nerandant adreso įrašykite tris simbolius į laukelį ir spauskite mėlyną tekstą dešinėje įvesti ranka)
Nerandate adreso? Spauskite čiaNerandate adreso? Tikslinkite paiešką...
Rangovo adresas
(nerandant adreso įrašykite tris simbolius į laukelį ir spauskite mėlyną tekstą dešinėje įvesti ranka)
Rangovo telefono numeris
+370 
Rangovo elektroninis paštas
Rangovo atestato išdavimo data
Rangovo atestato išdavimo Nr.
Rangovo draudimo liudijimo (poliso) išdavimo data
Rangovo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga
Rangovo draudimo liudijimo Nr.
Akto/deklaracijos sudarymo data
Objekto pavadinimas

Objekto adresas
(nerandant adreso įrašykite tris simbolius į laukelį ir spauskite mėlyną tekstą dešinėje įvesti ranka)

Nerandate adreso? Spauskite čiaNerandate adreso? Tikslinkite paiešką...

Objekto adresas
(nerandant adreso įrašykite tris simbolius į laukelį ir spauskite mėlyną tekstą dešinėje įvesti ranka)

Objekto savininkas
(vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas)
Objekto savininko elektroninis paštas
Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/sutarties data
Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/paraiškos numeris
Objekto elektros įrenginių įrengimo projekto / schemos numeris
Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW)
Suminė įrengtos elektrinės galia (kW)
Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, vardas ir pavardė
Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, pažymėjimo Nr.
Darbų vadovo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas
Rangovo draudikas
Prisekite dokumentus

dokumentų kiekis ne daugiau 5 vienetai
{{error}}
Failo formatas turi būti doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg

Patvirtinu, kad susipažinau su taisyklėmis .