Dujų prijungimo forma

Kontaktinė informacija

Vardas ir pavardė*
El. paštas*
Adresas*
Telefonas*
Miestas*

Prijungiamo projekto paskirtis
Kita
Prijungiamo objekto adresas*
Žemės sklypo kadastrinis nr.*
Gamtines dujas planuoju naudoti nuo*

Dujos bus naudojamos
Kita

Numatomas maksimalus valandinis dujų poreikis

Planuojamas šildyti patalpų plotas*

Įrengimai, naudosiantys dujas (taip pat perspektyvoje)
Kita
Kita informacija

Pageidaujama atsakymo pateikimo forma

Pridėkite šiuos dokumentus:

Situacijos planas (VĮ „Registrų centras“ užregistruotas Žemės sklypo planas su sklypo ribomis ir su pageidaujama dujotiekio įvado įrengimo vieta);

VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas/nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teisę į įregistruotą žemės sklypą;

VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas/nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teisę į įregistruotus statinius (jeigu yra registruoti) arba dokumentas leidžiantis pradėti statybą.

Leidžiami įkelti failų tipai: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png. Visų prisegtų failų dydis neturi viršyti 20 MB.