Apie mus

„Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau ESO), kurį valdo valstybės kapitalo „Ignitis grupė“, skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, kad jie būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu.

ESO aptarnauja klientus nemokamu numeriu +370 660 01852 ir savitarnos svetainėje.

Įmonės veikla

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, juose diegia išmaniuosius sprendimus, kad tinklai būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi jų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu. ESO efektyviai valdydama infrastruktūrą, siekia įgalinti energetikos rinkos konkurenciją.
ESO priklauso tarptautinei energetikos bendrovei „Ignitis grupė“, vienai Didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. 100 proc. ESO akcijų valdo AB „Ignitis grupė“.

Veiklos strategija: Bendrovė yra įmonių grupės „Ignitis grupė“ dalis, todėl savo veikloje vadovaujasi bendra strategija

Licencijuojama veikla: elektros energijos skirstymas ir gamtinių dujų skirstymas.

Pagrindinė veikla ir funkcijos: elektros ir dujų įvedimas, skirstymo tinklų eksploatavimas, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas bei garantinis elektros ir dujų tiekimas. ESO aptarnauja 1,8 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovės aptarnaujamas plotas kvadratiniais kilometrais siekia 65,3 tūkst. km².

Turtas: ESO rūpinasi daugiau nei 127 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijomis: 65,5 proc. – elektros oro linijos, 34,5 proc. – elektros kabeliai, eksploatuoja per 9,7 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.

Istorija: ESO įkurta sujungimo būdu reorganizavus elektros ir dujų skirstomųjų tinklų bendroves – AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“. 2016 m. sausio 1 d. LESTO ir „Lietuvos dujos“ baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, o ESO perėmė abiejų bendrovių turtą, teises ir pareigas, taip pat visą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal LESTO ir „Lietuvos dujos“ sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles.

ESO taip pat perėmė visas kitas teises ir pareigas bei prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas kolektyvines ir darbo sutartis, bankų sąskaitose esančias lėšas, sutartis su naujaisiais bei esamais klientais, elektros energijos gamintojais, nepriklausomais tiekėjais, taip pat prekių, paslaugų ir/ar darbų tiekėjais) bei teises ir pareigas, kylančias iš kitų sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.), išskyrus tas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu. 

 

 
AB „Ignitis grupė“ rekvizitai
Įmonės kodas: 301844044
PVM mokėtojo kodas:LT100004278519
Įsteigimo data ir registras: 2008 m. rugpjūčio 28 d., Juridinių asmenų registras
Buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Svetainė www.ignitisgrupe.lt