Informacija buvusiems akcininkams

Informacija apie akcijas

 • Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. kovo 31 d. sudarė 259.442.796,57 eurų. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.
 • Akcijų rūšis - paprastosios vardinės akcijos
 • Akcijų skaičius - 894 630 333 vnt.
 • Nominalioji vertė - 0,29 EUR
 • Bendra nominalioji vertė - 259 442 796,57 EUR
 • Akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, - 894 630 333 vnt.

Akcininkai – 2020 06 30

 • UAB „Ignitis grupė“, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, įmonės kodas 301844044
 • Nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 849 743 761 vnt.
  Turima įstatinio kapitalo dalis – 100 proc.

Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

 • Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.

Dukterinės bendrovės ir susijusios įmonės

 • ESO dukterinių bendrovių ir susijusių įmonių neturi.

Asocijuotos įmonės

 • ESO bendrai su kitomis įmonėmis valdė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“.
 • Kapitalo dalis: ESO priklausė 26,3976 proc. UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcijų.

Esminiai įvykiai

 • Iki 2020 m. birželio 30 d. (paskutinės prekybos ESO akcijomis Nasdaq Vilnius biržoje dienos) bendrovės išplatintus pranešimus apie esminius įvykius galite rasti biržos interneto svetainėje.
 • Pranešimai apie esminius AB „Ignitis grupė“ įvykius skelbiami čia.

2023 m. gruodžio 21 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ perleido visas savo turimas UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcijas AB „Ignitis grupė“.