Bendrovės valdymas

*alt_block_imgneditor_image*

Renaldas Radvila

Bendrovės vadovas
renaldas.radvila@eso.lt

Išsilavinimas, darbo patirtis

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovo pareigas Renaldas Radvila eina nuo 2022 m. lapkričio 24 d. Jis taip pat yra ESO vadovų komiteto pirmininkas.

R. Radvila turi daugiau nei 20 metų vadovavimo patirties įvairiose verslo srityse, telekomunikacijų ir energetikos sektoriaus įmonėse, iš jų ketveri metai aukšto lygmens vadovavimo ESO patirtis. R. Radvila yra sukaupęs plačią patirtį didelio masto energetikos projektų valdyme, ryšių su suinteresuotomis šalimis palaikyme bei Bendrovės atstovavime.

Vilniaus universitete baigė bakalauro studijas, o ISM vadybos ir ekonomikos universitete įgijo vadovų studijų magistro laipsnį.

Privačių interesų deklaracija

Bendrovės vadovo Renaldo Radvilos privačių interesų deklaraciją galite rasti: PINREG (vtek.lt)

*alt_block_imgneditor_image*

Ovidijus Martinonis

Tinklų vystymo tarnybos vadovas
ovidijus.martinonis@eso.lt

*alt_block_imgneditor_image*

Virgilijus Žukauskas

Tinklų eksploatavimo tarnybos vadovas
virgilijus.zukauskas@eso.lt

*alt_block_imgneditor_image*

Agnė Domarkienė

Paslaugų tarnybos vadovė
agne.domarkiene@eso.lt

*alt_block_imgneditor_image*

Audrius Ruseckas

Finansų ir administravimo tarnybos vadovas
audrius.ruseckas@eso.lt

Valdyba

Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas, kurio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Bendrovės įstatai ir Valdybos darbo reglamentas.

  • Valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis akcininkų susirinkimas.
  • Valdybą sudaro 6 (šeši) nariai.
  • Valdybos nariai turi atitikti reikalavimus, įtvirtintus Bendrovės įstatuose ir Bendrovei taikomuose teisės aktuose, tarp jų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme.
  • Už veiklą Valdyboje jos nariams yra atlyginama vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika.
  • Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos vykdymą.
  • Valdybos funkcijos ir atsakomybė detalizuojama Bendrovės įstatuose.

Šiuo metu „Energijos skirstymo operatorius“ valdybą sudaro:

*alt_block_imgneditor_image*

Nerijus Datkūnas

Finansų valdymo srityje – nepriklausomas narys
AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys nuo 2023 m. vasario 14 d. 

Išsilavinimas, darbo patirtis

Nerijus Datkūnas yra nepriklausomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys. Šias pareigas N. Datkūnas eina nuo 2023 m. vasario 14 d. iki 2026 m. vasario 13 d.

N. Datkūnas yra sukaupęs 17 metų Finansų vadovo patirties, dirbdamas įmonėse „Utenos trikotažas“, „Omnitel“ (dabar „Telia Lietuva“) ir kt. Taip pat turi 11 metų valdybos nario patirties, iš jų 7 metai – nepriklausomo valdybos nario pareigose. N. Datkūnas taip pat yra MB „Leading LT“, teikiančios verslo valdymo konsultacijų ir mokymų paslaugas, steigėjas.

N. Datkūnas yra baigęs Ekonomikos mokslų magistro studijas Vilniaus universitete ir Verslo administravimo magistro studijas Baltijos vadybos institute (Baltic Management Institute, BMI).

*alt_block_imgneditor_image*

Eligijus Kajieta

Organizacijos vystymo srityje – nepriklausomas narys
AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys nuo 2023 m. vasario 14 d. 

Išsilavinimas, darbo patirtis

Eligijus Kajieta yra nepriklausomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys, pareigas einantis nuo 2023 m. vasario 14 d. iki 2026 m. vasario 13 d.

Be šių pareigų E. Kajieta taip pat yra nepriklausomas stebėtojų tarybos narys Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, valdybos narys „Myriad Capital“ ir yra įmonės „Atlygio konsultacijos“ įkūrėjas bei pagrindinis konsultantas.

E. Kajieta yra baigęs Ryšių su visuomene magistro studijas Vilniaus universitete.

*alt_block_imgneditor_image*

Živilė Skibarkienė

Strateginio planavimo ir valdymo srityje – akcininko atstovė
AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narė nuo 2023 m. vasario 14 d.

Išsilavinimas, darbo patirtis

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) akcininko atstovės pareigas (Strateginio planavimo ir valdymo srityje) Živilė Skibarkienė eina nuo 2023 m. vasario 14 d. Ji taip pat yra AB „Ignitis grupė“ valdybos narė, Grupės organizacinio vystymo vadovė, UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ valdybos pirmininkė.

Ž. Skibarkienė yra teisės ir organizacinio vystymo profesionalė, turinti ilgametę aukščiausio lygio vadovės darbo patirtį. Prie AB „Ignitis grupė“ ji prisijungė 2018 metais, o iki tol ėjo AB „Šiaulių bankas“ Teisės ir administravimo tarnybos vadovės pareigas. UAB „Finasta“ ji buvo generalinio direktoriaus pavaduotoja ir valdybos nare, o banke AB DNB (dabar „Luminor“) – atitikties vadove.

Ž. Skibarkienė Vilniaus universitete įgijo teisės magistro laipsnį, Mykolo Romerio universitete apgynė Socialinių mokslų krypties daktaro disertaciją. Oksfordo universiteto W. Saїdo verslo mokykloje ji baigė Oksfordo vadovų lyderystės programą.

*alt_block_imgneditor_image*

Darius Maikštėnas

Energijos skirstymo ir reguliavimo srityje – akcininko atstovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys nuo 2023 m. vasario 14 d. 

Išsilavinimas, darbo patirtis

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) akcininko atstovo pareigas (Energijos skirstymo ir reguliavimo srityje) Darius Maikštėnas eina nuo 2023 m. vasario 14 d. Jis taip pat yra AB „Ignitis grupė“ vadovas, valdybos pirmininkas.

D. Maikštėnas yra ilgametę aukščiausio lygio vadovo darbo patirtį turintis profesionalas, sukaupęs tarptautinės patirties energetikos, telekomunikacijų, informacinių technologijų, rizikos kapitalo fondų srityse. Prie AB „Ignitis grupė“ jis prisijungė 2018 metais ir nuo tada eina vadovo ir valdybos pirmininko pareigas. Iki tol D. Maikštėnas vadovavo „Wider Communications Limited“ ir „Wider Communications Incorporated“ įmonėms, buvo „Nextury Ventures“ fondo patarėjas, ėjo ESO stebėtojų tarybos pirmininko, LESTO valdybos pirmininko, AB „Telia“ (buvusi „Omnitel“) viceprezidento pareigas.

Kauno technologijos universitete D. Maikštėnas įgijo verslo administravimo bakalauro laipsnį, vėliau Baltijos vadybos institute jis įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Harvardo verslo mokykloje baigė programą, skirtą generaliniams direktoriams.

*alt_block_imgneditor_image*

Jonas Skardinskas

Veiklos tęstinumo ir saugumo srityje – valstybės tarnautojas
AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys nuo 2023 m. vasario 14 d. 

Išsilavinimas, darbo patirtis

Jonas Skardinskas yra AB "Energijos skirstymo operatorius" valdybos narys, pareigas einantis nuo 2023 m. vasario 14 d. iki 2026 m. vasario 13 d.

Šiuo metu J. Skardinskas taip pat eina Kibernetinio saugumo valdymo departamento direktoriaus pareigas Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre. Vadovavimo patirtį J. Skardinskas kaupė dirbdamas Lietuvos ambasadoje Kanadoje, LR Užsienio reikalų ministerijoje ir kt.

Mykolo Romerio universitete J. Skardinskas baigė Verslo vadybos (kibernetinio saugumo kryptis) magistro studijas. Ekspertines žinias gilino Harvardo universitete, kibernetinio saugumo kursuose

*alt_block_imgneditor_image*

Dalia Jakutavičė

Darbuotojų atstovavimo srityje
AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narė nuo 2023 m. vasario 14 d. 

Išsilavinimas, darbo patirtis

Dalia Jakutavičė yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narė, šias pareigas einanti nuo 2023 m. vasario 14 d. iki 2026 m. vasario 13 d.

Šiuo metu D. Jakutavičė taip pat yra Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos vadovė, Darbo ginčų komisijos prie LR Valstybinės darbo inspekcijos narė, LR Trišalės tarybos narė, Kauno miesto trišalės tarybos narė. D. Jakutavičė yra sukaupusi daugiau nei 10 m. patirties darbuotojų atstovavimo, mediacijos, darbo ginčų sprendimo, įmonių strateginio planavimo ir valdymo, įmonių rizikų valdymo, personalo valdymo ir teisėkūros srityse.

D. Jakutavičė baigė teisės studijas (specializacija – viešasis administravimas) Kolpingo kolegijoje.