Informacija apie privalomą ESO akcijų išpirkimo procesą

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ 2020 m. gegužės 18 d. pradėjo įgyvendinti privalomą jos dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išpirkimo procesą.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų privalomas išpirkimo procesas baigėsi 2020 m. lapkričio 3 d. Už įvykdytus sandorius buvo atsiskaityta antrą dieną po sandorio sudarymo. 

Bendrovė privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlė su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios buvo tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu buvo mokama 0,880 EUR kaina.

ESO akcijos iš akcininkų išpirktos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis.

Tuo atveju, jei akcininkai nepardavė savo turimų ESO akcijų (tas pats) iki privalomų akcijų išpirkimų termino pabaigos, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgijo teisę kreiptis į teismą per 30 dienų nuo privalomo akcijų supirkimo termino pabaigos, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“, ką ir padarė, 2020 m. rudenį pateikdama atitinkamus pareiškimus Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Informacija apie ESO akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

„Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimą į depozitinę sąskaitą už likusias ESO akcininkų neparduotas akcijas, 2020 m. rudenį kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu pripažinti jos nuosavybę į šias akcijas.

2021 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino „Ignitis grupės“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad visos privalomo ESO akcijų pardavimo metu neparduotos akcijos yra „Ignitis grupės“ nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“. Su teismo sprendimo dokumentu bus galima susipažinti čia.

Bendrovės vertinimu, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, visiškai atitinkantis teisės aktų reikalavimus. Teismas leido sprendimą vykdyti skubiai, tačiau jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 d. nuo jo priėmimo momento.

2021 m. gegužės 3 d. „Ignitis grupė“ gavo informaciją iš Vilniaus miesto apylinkės teismo, kad civilinėje byloje Nr. e2YT-4395-981/2021 dėl bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) akcijų nuosavybės perėjimo „Ignitis grupei“ gautas akcininko apeliacinis skundas dėl 2021 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo, kuriuo „Ignitis grupei“ pripažinta nuosavybės teisė į visas privalomo akcijų išpirkimo metu neparduotas ESO akcijas. Byloje dalyvaujantys asmenys gali per 20 d. nuo apeliacinio skundo kopijų išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos (t. y. nuo 2021 m. balandžio 30 d.) turi teisę raštu pateikti atsiliepimus į apeliacinį skundą ir juose išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto apeliacinio skundo argumentų pagrįstumo. Informacija apie bylą skelbiama interneto svetainėje www.teismai.lt viešai įteikiamų procesinių dokumentų skiltyje. Su byla dalyvaujantys asmenys gali susipažinti Vilniaus miesto apylinkės teisme.

2021 m. rugsėjo 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusių ESO akcininkų apeliacinius skundus dėl 2021 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo, kuriuo teismas tenkino „Ignitis grupės“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad visos privalomo ESO akcijų pardavimo metu neparduotos akcijos yra „Ignitis grupės“ nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“.  Pirmosios instancijos teismo sprendimas liko nepakeistas. Minėta Vilniaus apygardos teismo nutartis, tuo pačiu ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. balandžio 2 d. sprendimas, įsiteisėjo iš karto, t. y. 2021 m. rugsėjo 7 d.

Atsiskaitymas su smulkiaisiais akcininkais

Vykdant 2021 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai balandžio 15 d. ESO smulkiesiems akcininkams, akcijas laikantiems asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, pervedė lėšas už jų turėtas akcijas. Akcininkams, ESO akcijas laikantiems emitento apskaitoje, pinigai bus pervesti pateikus prašymą SEB bankui.

Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai balandžio 15 d. padarė įrašus akcijų sąskaitose apie nuosavybės teisės į likusias ESO akcijas perėjimą „Ignitis grupei“ ir nuo šios dienos 100 proc. ESO akcijų priklauso „Ignitis grupei“ (nuoroda).

Lėšos už ESO akcijas pervestos tiems akcininkams, kurie akcijas laikė asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Tie akcininkai, kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, arba buvusių akcininkų teisių perėmėjai, lėšas galės gauti nuo balandžio 15 d. kreipdamiesi į SEB banką. Tam reikia pateikti laisvos formos prašymą:

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą

Primename, kad atsiskaitymo kaina už vieną ESO akciją yra lygi 0,88 Eur. Lėšos už akcijas bus saugojamos depozitinėje sąskaitoje iki pilno atsiskaitymo su visais akcininkais, t. y. galutinės datos, iki kada akcininkai turi kreiptis dėl atsiskaitymo už akcijas nėra.

Dividendai už 2020 m. laikotarpį

2021 m. kovo 30 d. įvykusio eilinio visuotinio ESO akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas (nuoroda) paskirstyti 2020 metų ESO pelną (nuostolius) ir dividendams už 2020 metus ESO akcininkams skirti po 0,062 Eur už vieną ESO akciją. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie ESO akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. balandžio 14 d. pabaigoje, bus ESO akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, ESO akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą.

Patikiname, kad nepaisant teigiamo teismo sprendimo dėl nuosavybės „Ignitis grupei“ perleidimo, visi asmenys, 2021 m. balandžio 14 d. (imtinai) esantys ESO akcininkais, gaus dividendus.  

Platesnė informacija, kilus klausimams

Visa reikšminga informacija apie bylos eigą bei dažniausiai užduodami klausimai–atsakymai, yra skelbiami Bendrovės bei ESO interneto svetainėse.

Dėl atsiskaitymo už akcijas kreiptis:

  • akcininkams, ESO akcijas laikantiems asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje – į savo vertybinių popierių tvarkytoją
  • akcininkams, ESO akcijas laikantiems emitento apskaitoje – į SEB banką (telefonu +370 5 268 2800)

Kitais klausimais kreiptis:

UAB „Ignitis grupė“ nekonkurencinio oficialaus siūlymo dėl ESO akcijų įgyvendinimo ataskaita
Informacija apie ESO akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

Esminiai biržos pranešimai:

2021-03-31 Teismas atmetė ieškinį dėl ESO akcijų kainos nustatymo
2020-04-23 Baigtas UAB „Ignitis grupė“ oficialūs siūlymas dėl ESO akcijų
2020-03-31 Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras dėl ESO akcijų
2020-03-17 UAB „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su ESO smulkiaisiais akcininkais
2019-11-11 Sprendimas dėl delistingavimo