Pradžia

Elektros energijos supirkimas

Kokios yra elektros energijos supirkimo kainos?

ESO neskatinamiems gamintojams, elektros energiją gaminantiems biomasės ir biodujų, vėjo energijos, hidroenergijos ir saulės elektrinėse, siūlo elektros energiją pirkti už šalių sutartą Nord Pool biržos apskaičiuotą Lietuvos zonos vidutinę mėnesio rinkos kainą, kuri dėl ESO teikiamos balansavimo paslaugos elektrinėms papildomai sumažinta X ct/kWh dalimi (t. y. =NP LT zonos vid. mėn. kaina X ct/kWh – X ct/kWh, čia X – kintamas dydis). Nord Pool biržos elektros energijos kaina yra kintanti kiekvieną mėnesį bei priklauso nuo didmeninės elektros energijos prekybos sąlygų. Šios kainos yra viešai skelbiamos Nord Pool svetainėje čia. Balansavimo paslaugos dydis perskaičiuojamas kiekvienais metais.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kas dar be ESO gali supirkti mano patiektą į tinklą elektros energiją?

Gamintojai elektros energiją gali parduoti ne tik ESO, bet ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams. Apie sudarytas sutartis su nepriklausomais tiekėjais reikia informuoti ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo. Tiekėjų sąrašą rasite čia.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?