Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).

Loading
Pradžia

Energetikos objekto kaina

Kaip nustatoma valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio parduodamo energetikos objekto kaina?

Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys energetikos objektai, skirti energijai perduoti ir (ar) skirstyti, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami energetikos įmonėms, turinčioms teisę verstis atitinkama energetikos veikla, už kainą, nustatomą pagal energetikos objektų vertę, nustatytą vadovaujantis turto ir verslo vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais. Parduodamų energetikos objektų kaina gali būti mažinama atsižvelgiant į objektų nusidėvėjimą per laikotarpį nuo turto vertinimo atlikimo iki sutarties sudarymo, energetikos įmonės patirtų turto vertinimo sąnaudų sumą ar kitus objektyvius vertę mažinančius veiksnius, vertintus turto vertinimo metu ir pasikeitusius po jo atlikimo.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip nustatoma parduodamo elektros energetikos objekto kaina?

Elektros energetikos objektų kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu ir kitais turto ir verslo vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais. Elektros energetikos objekto savininkas kreipiasi į turto vertintojus dėl bendrai naudojamo elektros energetikos objekto kainos nustatymo. Tai atvejais, kai elektros energetikos objekto savininkas pageidauja, jog elektros energetikos objekto kainą nustatytų ESO, su prašymu dėl energetikos objekto įsigijimo jis pateikia sutikimą, kad elektros energetikos objekto kainos apskaičiavimas būtų vykdomas pagal ESO pateiktus duomenis ir metodiką (daugiau informacijos – Elektros išpirkimo aprašo IV sk.).

ESO parengia ir savo interneto svetainėje skelbia bendrai naudojamų elektros energetikos objektų vertės nustatymo metodiką. Išpirkimo kainos nustatymo metodika ir skaičiuoklė pateikiama ESO svetainėje: Energetikos objektų išpirkimas

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip nustatoma parduodamo dujų energetikos objekto kaina?

Dujų energetikos objektų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintame Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytais ekonominiais investicijų projektų vertinimo kriterijais.

Sistemos vertė, naudojama rekomenduojamai išpirkimo kainai apskaičiuoti, energetikos objekto išpirkimo sutarties sudarymo momentu nustatoma atsižvelgiant į likutinę šios vietinės bendrojo naudojimo sistemos vertę, jos išpirkimo momentu, t. y. bendrojo naudojimo sistemos įsigijimo (statybos) vertę, kuri pagrindžiama pirkimo dokumentais (PVM sąskaitomis faktūromis, sąskaitomis, atliktų darbų aktais, sutartimis ir pan.), parodančiais statyboms išleistų pinigų sumą, mažinant sukauptu nusidėvėjimu per laikotarpį nuo sistemos statybos metų iki energetikos objekto išpirkimo sutarties sudarymo metų imtinai, įvertinant sukauptą nusidėvėjimą, kuris turi būti apskaičiuojamas taikant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nustatytus nusidėvėjimo normatyvus.

Jeigu sistemos savininkas dėl objektyvių priežasčių negali nustatyti šios sistemos statybos vertės, tuomet jis turi kreiptis į skirstymo įmonę, prie kurios tinklų yra prijungta sistema, dėl sistemos įsigijimo (statybos) vertės apskaičiavimo pagal skirstymo įmonės turimus duomenis (daugiau informacijos –  Dujų išpirkimo aprašo IV sk.).

ESO, atsižvelgdama į sistemos savininko pateiktus duomenis apie bendrojo naudojimo sistemą (statybos metus, dujotiekių skersmenį, ilgį ir pan.) bei šios sistemos statybos laikotarpiu galiojusius palyginamų skirstymo sistemų statybos įkainius, pagal Komisijos nustatytus nusidėvėjimo normatyvus apskaičiuoja sistemos likutinę vertę. ESO parengia ir savo interneto svetainėje skelbia bendrai naudojamų dujų energetikos objektų vertės nustatymo metodiką. Išpirkimo kainos nustatymo metodika ir skaičiuoklė pateikiama ESO svetainėje: Dujų energetikos objektų išpirkimas

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Nuo ko priklauso parduodamo energetikos objekto kaina, skaičiuojama pagal ESO kainos skaičiavimo metodiką?

Skaičiuojant elektros energetikos objekto kainą įvertinama objekto eksploatavimo trukmė, objekto dydis/apimtis (pvz. linijų ilgis, kabelių storis, transformatorinės tipas, transformatorių galingumas ir pan.), įtampa, įvertinamas objekto fizinis ir funkcinis nusidėvėjimas.

Skaičiuojant dujų energetikos objekto kainą įvertinama objekto eksploatavimo trukmė, ar turimi statybos dokumentai, įsigijimo (statybos) vertė, dujotiekio vamzdyno slėgis, medžiaga, skersmuo, ilgis, transportuojamas dujų kiekis, įvertinamas nusidėvėjimas.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?