Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).

Loading
Pradžia

Grynasis atsiskaitymas

Kas yra grynasis atsiskaitymas?

Grynasis atsiskaitymas gaminančių vartotojų į tinklus pateiktos ir iš tinklų suvartotos elektros energijos apskaitos būdas.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip veikia grynasis atsiskaitymas?

Grynojo atsiskaitymo esmė: asmens į tinklus pateikiamą elektros energijos kiekį superka tiekėjas už iš anksto sutartą kainą, kuri gali būti tiek kintama, tiek fiksuotas įkainis. Priskaičiuota suma yra kaupiama pas tiekėją virtualioje sąskaitoje. Už asmens iš tinklų suvartotą elektros energiją skaičiuojama sąskaita pagal elektros energijos tiekimo sutartyje numatytus įkainius. Priskaičiuota asmens vartojimo sąskaita dengiama iš sukauptų lėšų virtualioje sąskaitoje. Tai elektros energijos vartojimo sąskaitos daliai, kuri dengiama iš virtualios sąskaitos nėra taikomas PVM. Tuo atveju, jei virtualioje sąskaitoje esanti lėšų suma yra nepakankama vartojimo sąskaitos padengimui, likusią dalį asmuo sumoka tiekėjui (sumai taikomas PVM). Tuo atveju, jei virtualioje sąskaitoje yra lėšų suma didesnė nei elektros energijos vartojimo sąskaita, visa suma dengiama iš virtualios sąskaitos, asmuo nemoka nieko papildomai tiekėjui, o sukauptų lėšų likutis perkeliamas į kitą mėnesį.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kas vykdo grynojo atsiskaitymo apskaitą?

Gaminančio vartotojo į tinklus sugeneruotos elektros energijos supirkimą ir vartojimo sąskaitų sudengimą vykdo gaminančio vartotojo pasirinktas elektros energijos tiekėjas pagal gaminančio vartotojo ir elektros energijos tiekėjo sudarytoje grynojo atsiskaitymo sutartyje numatytas sąlygas.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar gaminantis vartotojas gali išsigryninti virtualioje sąskaitoje sukauptas lėšas?

Pasibaigus apskaitos laikotarpiui, keičiant nepriklausomą elektros energijos tiekėją, parduodant elektrinę arba nutraukus elektros energijos gamybos veiklą, asmeniui išmokama virtualioje asmens sąskaitoje sukaupta lėšų suma, kai ji yra didesnė už nulį.

Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas lėšas išmoka per 10 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo dėl lėšų išmokėjimo, kuriame privalo būti nurodyta banko ar kitos kredito įstaigos sąskaita, į kurią pervedamos lėšos, nepriklausomam elektros energijos tiekėjui pateikimo dienos. Ši lėšų suma laikoma asmens pajamomis.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kas yra apskaitos laikotarpis?

Dviejų metų laikotarpis, kuris prasideda balandžio 1 d. ir baigiasi kovo 31 d. po dviejų metų. Pirmasis apskaitos laikotarpis skaičiuojamas nuo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 204 straipsnio įsigaliojimo iki 2026 m. kovo 31 d.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar grynojo atsiskaitymo atveju taikomi skirtingi atsiskaitymo už tinklus būdai?

Grynojo atsiskaitymo atveju už tinklus mokamas persiuntimo tarifas, kiti atsiskaitymo už tinklus būdai (atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį, atsiskaitymas už leistiną generuoti elektrinės galią, atsiskaitymas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus) negalimi.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar privalau rinktis grynojo atsiskaitymo būdą?

Grynasis atsiskaitymas privalomas:

    1. juridiniams (verslo) gaminantiems vartotojams (išskyrus ne pelno siekiančius juridinius asmenis ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją),
    2. taip pat visiems (verslo ir  buitiniams) gaminantiems vartotojams, eksploatuojantiems vėjo elektrinę.

kurie prijungimo prie elektros tinklų sąlygas gaus po 2024-01-01 arba kurie įsigis elektrinės dalį iš nutolusio parko, kuriam leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas po 2024-01-01.

Grynąjį atsiskaitymą galės rinktis:

  • komercinis gaminantis vartotojas, kai šis asmuo yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, ir centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas;
  • buitiniai gaminantys vartotojai, kuriems grynasis atsiskaitymas nėra privalomas;
  • Atsinaujinančių išteklių energijos bendrija, Piliečių energetinė bendrija, aktyvūs vartotojai, kiti asmenys, gaminantys elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių savo poreikiams.
Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar pasirinkęs grynąjį atsiskaitymo būdą vėliau galėsiu pakeisti planą, kad būtų kaupiamos kilovatvalandės?

Buitiniai gaminantys vartotojai, kuriems grynasis atsiskaitymas nėra privalomas, vieną kartą per apskaitos laikotarpį, gali keisti gaminančio vartotojo pagamintos elektros energijos apskaitos modelį.

Tuo atveju, jei asmuo į tinklus sugeneruotos elektros energijos kiekio kWh kaupimo apskaitos schemą keičia į grynojo atsiskaitymo būdą, sukauptas elektros energijos kiekis, išreikštas pinigine išraiška pagal gaminančio vartotojo ir nepriklausomo elektros energijos tiekėjo tarpusavio sutartyje nustatytas sąlygas, gaminančio vartotojo pasirinkimu perkeliamas į gaminančio vartotojo virtualią sąskaitą arba nepriklausomas elektros energijos tiekėjas jam išmoka kompensaciją vadovaudamasis LR Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymo 201 straipsnio 2 dalies 4 punktu.

Tuo atveju, jei asmuo grynojo atsiskaitymo būdą keičia į apskaitos schemą, kai kaupiamas gaminančio vartotojo į tinklus sugeneruotos elektros energijos kiekis, virtualioje asmens sąskaitoje sukaupta lėšų suma, kai ji yra didesnė už nulį, pagal gaminančio vartotojo ir nepriklausomo elektros energijos tiekėjo tarpusavio sutartyje nustatytas sąlygas nepriklausomo elektros energijos tiekėjo išmokama gaminančiam vartotojui.

Verslo gaminantys vartotojai (juridiniai asmenys), kuriems grynasis atsiskaitymas nėra privalomas ir kurie savanoriškai pasirenka grynojo atsiskaitymo apskaitos būdą, nebegali grįžti į apskaitos schemą, kai kaupiamas gaminančio vartotojo į tinklus sugeneruotos elektros energijos kiekis kWh.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip galiu pasikeisti grynojo atsiskaitymo apskaitos būdą?

Norėdami pakeisti gaminančio vartotojo į tinklus sugeneruotos elektros energijos kiekio apskaitą turite kreiptis į savo elektros energijos tiekėją.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar grynasis atsiskaitymas veiks su apskaitos grupėmis?

Pagal grynojo atsiskaitymo apskaitos būdą veikiantys objektai nėra traukiami į gaminančių vartotojų bendrą apskaitos grupę.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?