Pradžia

Mano sukauptas kiekis

Kas nutinka su sukauptu elektros energijos kiekiu keičiant elektros tiekėją?

Jeigu elektros energijos tiekėjo keitimo metu esate iš ankstesnių periodų sukaupęs į tinklus patiekto, bet neatgauto elektros energijos kiekio (sukauptas kiekis), tuomet turite du pasirinkimus:

1. Perkelti anksčiau sukauptą kiekį naujam elektros tiekėjui arba garantiniam tiekėjui ir vartojant energiją toliau atgauti savo sukauptą kiekį. Jums nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų.
2) Pasirinkti kompensavimą iš senojo elektros tiekėjo, pagal su senuoju tiekėju iš anksto nustatytas sąlygas. Norėdamas gauti kompensaciją, turite pateikti prašymą senajam elektros tiekėjui, su kuriuo nutraukiate sutartį. Siūlomą laisvos formos prašymo formą galite rasti čia, tačiau prašymo formą kiekvienas elektros tiekėjas gali turėti savo. Atkreipiame dėmesį, kad apie savo pasirinkimą (norą gauti kompensaciją už sukauptą kiekį iš senojo teikėjo) privalote pranešti iki sutarties su buvusiu tiekėju nutraukimo dienos.

Jeigu nepasirinksite nei vieno iš nurodytų pasirinkimų, iki sutarties nutraukimo dienos sukauptas elektros energijos kiekis bus perkeltas naujam tiekėjui.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kas nutinka su sukauptu elektros energijos kiekiu apskaitos periodo pabaigoje (kiekvienų metų kovo 31 d.)?

Apskaitos laikotarpio pabaigoje (kiekvienų metų kovo 31 d.) sukauptas elektros energijos kiekis į kitą kaupimo laikotarpį neperkeliamas. Sukauptą kiekį Jums kompensuoja Jūsų pasirinktas elektros energijos tiekėjas iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Jeigu esate garantiniame tiekime, sukauptą elektros energijos kiekį Jums kompensuoja ESO už faktinį, bet ne didesnį kaip 5 proc. viso per apskaitos periodą į tinklus patiekto kiekio, remiantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka apskaičiuota elektros energijos kaina. Jei garantiniame tiekime esate trumpiau, nei nuo apskaitos periodo pradžios, tuomet skaičiuojamas tik garantinio tiekimo metu į tinklus patiektas elektros energijos kiekis (daugiau skaitykite čia).  

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kur galiu rasti pagamintos elektros energijos kiekio apskaitą?

Suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus galite matyti tiekėjo pateiktose sąskaitose už suvartotą elektros energiją. Jeigu esate garantiniame tiekime, patiektos į tinklą, suvartotos iš tinklo elektros energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus galite matyti Jums pateiktoje ESO sąskaitoje už suvartotą elektros energiją, kurią rasite prisijungęs (-usi) prie ESO savitarnos.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar patiekto elektros energijos į tinklą kiekio ir suvartoto iš tinklo kiekio balansas suvedamas pasibaigus metams/metų gale?

Balansas yra skaičiuojamas ir suvedamas kiekvienų metų kovo 31 d. Visa gaminančių vartotojų apskaita skaičiuojama kiekvieną mėnesį ir ją galite matyti tikejo pateiktose sąskaitose už suvartotą elektros energijos kiekį.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar dings sukauptas elektros energijos kiekis, jeigu nuspręsiu kiesti atsiskaitymo būdą?

Nedings. Pavyzdys: jeigu rugsėjo mėnesio pabaigoje turite sukaupęs 1500 kWh ir nusprendėte pasikeisti atsiskaitymo būdą, tai tą patį 1500 kWh kiekį galėsite atgauti bet kada, vėlesniais mėnesiais iki apskaitos laikotarpio pabaigos (kitų metų kovo 31 d.).

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kodėl nesutampa ESO savitarnos suvartojimo istorijoje matomi į tinklą patiektos elektros energijos kiekio duomenys ir mano tiekėjo sąskaitoje nurodyto patiekto į tinklą elektros kiekio duomenys?

ESO savitarnoje esantys suvartojimo ir/arba gamybos duomenys yra informacinio pobūdžio.

Galutiniai energijos kiekiai, už kuriuos atsiskaitote pagal pateiktas sąskaitas faktūras, yra nustatomi pasibaigus mėnesiui ir įvertinus apskaitos prietaiso suvartojimo ir/arba gamybos suminius rodmenis, priskirtą galią nutolusioms elektrinėms arba iš nutolusių elektrinių, atliktus perskaičiavimus, skaitiklio rodmenų nurašymus, technologines sąnaudas ir pan.

Atkreipiame dėmesį, kad nutolusio gaminančio vartotojo objekto atveju, rodoma išskaičiuota pagal priskirtą galią gamybos kiekio dalis iš kitos elektrinės, įprasto gaminančio vartotojo atveju rodomas pilnas patiektas į tinklą elektros energijos kiekis t. y. neatėmus tos dalies gamybos kiekio, kuris priskirtas kitam nutolusiam objektui.

Primename, kad galutinę mokėtiną sumą už suvartotą elektros energiją galite matyti Jums pateikiamose tiekėjo sąskaitose.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kodėl nesutampa ESO savitarnos suvartojimo istorijoje matomi į tinklą patiektos elektros energijos kiekio duomenys ir mano saulės elektrinės mobiliojoje programėlėje pagamintos elektros kiekis?

Jūsų saulės elektrinės mobilioji programėlė rodo visą saulės elektrinės pagamintą elektros kiekį. ESO savitarnoje rodoma tik ta pagamintos elektros energijos dalis, kurią Jūsų elektrinė atiduoda į elektros tinklą. Dalį pagamintos elektros energijos Jūs suvartojate iš karto, todėl ji skaitiklio nėra apskaitoma ir Jūs už iškart suvartotą energiją nemokate.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Turiu trifazį elektros įvadą, generacijos metu iš karto suvartoju daugiau elektros nei pagaminu. Kodėl skaitiklis apskaito, kad sugeneruotam kiekiui vis tiek naudojuosi tinklais?

Trifaziai skaitikliai skaičiuoja kiekvienos fazės į tinklą patiektą ir iš tinklo paimtą elektros energijos kiekį atskirai. Taip yra todėl, kadangi tarp fazių energija nėra tiesiogiai perduodama ir Jūsų vidaus tinklo vienoje fazėje atsiradęs elektros perteklius yra suvartojamas kitų prie tinklo prijungtų vartotojų, o į fazes, kuriose tuo pačiu metu vartojimas didesnis nei generacija, elektra yra tiekiama iš tinko. Tai tinkle sukelia disbalansą tarp fazių ir blogina elektros kokybę kitiems vartotojams. Tam, kad tokiu atveju ESO galėtų užtikrinti tiekiamos elektros kokybę, reikalingos papildomos tinklo investicijos.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai: atgautas iš tinklo, trūkstamas ir sukauptas elektros energijos kiekis?

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvikryptės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

1. Iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį.
2. Į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Atkreipiame dėmesį, kad skaitiklis neapskaito generacijos metu iš karto suvartotos elektros energijos, jeigu generacija ir vartojimas toje pačioje elektros fazėje.

Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal šiuos duomenis gaminančiam vartotojui yra apskaičiuojama pateikiama tiksli sąskaita faktūra.

Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

1. Kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio) ir kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko).
2. Kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).

Pavyzdys: jei per mėnesį Jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o Jūs suvartotojoje 150 kWh, tai:

1. Už 50 kWh atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (rasite čia).
2. Už likusias 100 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito pagal vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu per mėnesį Jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o Jūs suvartotojoje 20 kWh, tai:

1. Už 20 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (rasite čia).
2. Trūkstamo kiekio nėra (0 kWh), nes patiektas į tinklą kiekis buvo didesnis nei suvartotas.
3. Skaičiuojamas 30 kWh sukauptas kiekis perkeliamas į ateities mėnesius ir šį savo sukauptą kiekį galite atgauti bet kada iki kitų metų kovo 31 d.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?