Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).

Loading
Pradžia

Prašymo pateikimas, veiksmai iki išpirkimo

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint parduoti elektros energetikos objektą?

Norint parduoti elektros energetikos objektą, reikia pateikti (daugiau informacijos – Elektros išpirkimo aprašo 15-17 p.):

 • užpildytą prašymą nurodant prašymo pateikimo datą, informaciją apie savininką (kai savininkas fizinis asmuo: savininko vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; kai savininkas juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, banko sąskaita) ir savininko atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; bendrai naudojamo elektros energetikos objekto vietą ir įrengimo datą, technines charakteristikas; kitą, savininko nuomone, svarbią informaciją;
 • iki 2010 m. gruodžio 31 d. išduoto juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją (kai savininkas juridinis asmuo);
 • juridinio asmens atitinkamo valdymo organo sprendimą dėl sutikimo parduoti energetikos objektą (kai savininkas juridinis asmuo);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad visiems žemės sklypams, kuriuose yra parduodamas bendrai naudojamas elektros energetikos objektas, nustatytos ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros linijų apsaugos zonos). Tuo atveju, kai nėra nustatytos ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bendrai naudojamam elektros energetikos objektui, savininkas turi pareigą pateikti ESO sutikimą dėl šio objekto eksploatavimo ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose yra parduodamas bendrai naudojamas elektros energetikos objektas, sutikimus dėl šio objekto eksploatavimo ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo;
 • energetikos objekto techninius dokumentus;
 • Dokumentus, patvirtinančius savininko nuosavybės teisę į įsigyjamą bendrai naudojamą elektros energetikos objektą. Kai energetikos objektas yra nekilnojamasis daiktas: VĮ Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją, statinio kadastro duomenų bylą arba atitinkamą bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninės apskaitos bylą, papildomai, jei savininkas juos turi, bendrai naudojamo elektros energetikos objekto statybos užbaigimo aktą, techninį projektą ir kitus susijusius dokumentus. Kai energetikos objektas yra kilnojamasis daiktas, tai gali būti: įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl bendrai naudojamo elektros energetikos objekto nuosavybės teisių savininkui pripažinimo (nustatymo); objekto įrengimo užbaigimo aktas, kai bendrai naudojamas elektros energetikos objektas įgytas įrengimo būdu; perleidimo nuosavybėn sutartys, priėmimo iš balanso į balansą aktai, kai bendrai naudojamą elektros energetikos objektą savininkui perleido tretieji asmenys; kiti dokumentai, liudijantys savininko nuosavybę į bendrai naudojamą elektros energetikos objektą;
 • bendrai naudojamo elektros energetikos objekto schemą, kurioje būtų nurodyta elektros linijų ilgiai, charakteristikos (pralaidumas, kitos charakteristikos), išdėstymas ir kiti techniniai bendrai naudojamo elektros energetikos objekto duomenys;
 • atstovavimą patvirtinančius dokumentus, kai prašymą pateikia savininko atstovas;
 • savininkui suteiktos leistinosios naudoti galios paskirstymo kiekvienam subvartotojui aktą (kai yra subvartotojų);
 • įstatų kopiją (kai prašymą teikia sodininkų bendrija);
 • Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išvadą apie elektros energetikos objekto tinkamumą eksploatuoti (išskyrus Elektros išpirkimo apraše numatytas išimtis);
 • elektros energetikos objekto turto vertinimo ataskaitą (jei prašyme nenurodoma, kad parduodamų objektų vertė būtų nustatyta pagal ESO parengtą bendrai naudojamų elektros energetikos objektų vertės nustatymo metodiką.
Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kokius dokumentus reikia pateikti, norint parduoti dujų energetikos objektą?

Norint parduoti dujų energetikos objektą, reikia pateikti (daugiau informacijos – Dujų išpirkimo aprašo 19-20 p.):

 • užpildytą prašymą nurodant prašymo pateikimo datą, informaciją apie savininką (kai savininkas fizinis asmuo: savininko vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; kai savininkas juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, banko sąskaita) ir savininko atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; bendrai naudojamo dujų energetikos objekto vietą ir įrengimo datą, technines charakteristikas; kitą, savininko nuomone, svarbią informaciją;
 • juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją (kai savininkas yra juridinis asmuo);
 • juridinio asmens atitinkamo valdymo organo sprendimą dėl sutikimo parduoti sistemą (kai savininkas yra juridinis asmuo);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad visiems žemės sklypams, kuriuose yra parduodama sistema, nustatytos ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (gamtinių dujų vamzdynų apsaugos zonos);
 • dokumentus, patvirtinančius savininko nuosavybės teisę į išperkamą sistemą;
 • dujų energetikos objekto techninius dokumentus:
 • kai energetikos objektas yra nekilnojamasis daiktas: VĮ Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją, statinio kadastrinių matavimų bylą;
 • papildomai, jei savininkas juos turi, sistemos pripažinimo tinkama naudoti aktą, techninį projektą ir kitus susijusius dokumentus;
 • parduodančio sistemą savininko rašytinį patvirtinimą, kad dėl parduodamos sistemos su trečiaisiais asmenimis nėra jokių teisminių ginčų, sistema neareštuota, neįkeista ir pan.;
 • atstovavimą patvirtinančius dokumentus, kai prašymą pateikia savininko atstovas;
 • sistemos statybos (įsigijimo) vertę patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas, atliktų darbų aktus, sutartis ir pan.) arba, jeigu savininkas vadovaudamasis minėtais dokumentais negali nustatyti sistemos vertės, prašymą apskaičiuoti sistemos vertę Dujų išpirkimo aprašo 12 p. nustatyta tvarka. Savininkas taip pat gali pateikti parduodamo objekto nepriklausomo turto vertintojo apskaičiuotą kainą.
Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kilnojamas daiktas (elektros ar dujų energetikos objektas) įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Kodėl reikia išregistruoti? Kaip išregistruoti?

Tais atvejais, kai perkamas bendrai naudojamas elektros energetikos objektas pagal Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalį ar dujų energetikos objektas pagal Gamtinių dujų įstatymo 131 straipsnio 2 dalį yra kilnojamasis daiktas, bet Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip nekilnojamasis daiktas, savininkas, prieš teikdamas prašymą ESO išpirkti energetikos objektą, savo lėšomis privalo jį išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro.

Teikiant prašymą išregistruoti energetikos objektą iš Nekilnojamojo turto registro, Registrų centrui nurodomas išregistravimo pagrindas elektros energetikos objektui – Elektros energetikos įstatymo 75 str. 2 d., dujų energetikos objektui –  Gamtinių dujų įstatymo 131 str. 2 d.).

Ar šis atsakymas buvo naudingas?