Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).

Loading
Pradžia

Rangovo aktas ir deklaracija

Kodėl turiu pateikti Rangovo aktą, patvirtinantį įrengto vidaus tinklo kokybę?

Jūsų pasirinktas atestuotas elektrikas patikrina įrengtų elektros įrenginių techninę būklę ir vidaus elektros instaliaciją Jūsų objekte. Tai atlikus pateikia Rangovo aktą ESO, patvirtindamas, kad įrengtų elektros įrenginių techninė būklė atitinka reikalavimus, numatytus Elektros energijos gamintojų  ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 161 punkte: 

  1. 161. Vartotojai, kurių elektros įrenginių įtampa yra mažesnė kaip 1000 V savo lėšomis atlieka jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitus elektros įrenginių montavimo (rekonstravimo) darbus iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos, parengia šiems darbams atlikti būtinus techninius dokumentus ir gauna teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto rangovo Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (Aprašo 1 priedas), patvirtinantį vartotojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų, įskaitant ir bendrąja nuosavybės teise valdomų, įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, ir jį  pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui.

Daugiau skaitykite Apraše 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar reikia pateikti rangovo aktą, jei sklype objektas dar nėra pastatytas?

Dokumentas gali būti pateikiamas, tuomet būtų matuojamos statybinio įvado varžos.  

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kur galima būtų rasti instrukcijas ir / ar paaiškinimus ESO tinklapyje, neseniai veiklą pradėjusiems rangovams, kaip pildyti rangovo deklaraciją?

Instrukcijas bei paaiškinimus galite rasti šioje nuorodoje: Gaminantis vartotojas - Paslaugos - ESO - Energijos skirstymo operatorius

Gaminančių vartotojų ir kaupimo įrenginio deklaracijos pateikimo atmintinė 

Deklaracijos lentelės užpildymo gairės 

Prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklo prijungiamų A0, A1 ir A2 tipo (0,8 – 249,99 kW) saulės elektrinių nustatymai

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kuo skiriasi elektros tinklų eksploatavimo atestato numeris nuo elektros tinklų įrengimo atestato numerio ir kurį atestato numerį reikia pateikti, pateikiant dokumentus dėl naujo vartotojo prijungimo?

Teisės aktų nuoroda: 1-274 Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių p... (lrs.lt)

10.1. Energetikos įrenginių įrengimo ar eksploatavimo atestatas (toliau – atestatas) – dokumentas, kuriuo patvirtinamas ūkio subjekto tinkamas pasirengimas įrengti ar eksploatuoti energetikos įrenginius. 

  1. Energetikos įrenginių eksploatavimas (E-xxxx) – energetikos įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.
  2. 91. Energetikos įrenginių įrengimas (EI-xxxx) – naujų energetikos įrenginių montavimas (tiesimas), įskaitant esamų energetikos įrenginių rekonstravimą, išmontavimą.

Kai teikiama dėl naujo įvado įrengimo, jei išduoto atestato inspekcijos sprendimo data yra iki 2018-12-31 tai gali nurodyti E-xxxx atestatą, o jei ši data yra vėlesnė nei 2018-12-31 tuomet turi nurodyti EI- xxxx atestatą. 

Teikiant Esamo įvado patikrinimo dokumentą, nurodomas E-xxxx atestatas.   

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Per kiek laiko bus patikrinti dokumentai?

Po pateikto dokumento, jį patikriname per 5 d. d. nuo jo pateikimo dienos (esant itin dideliam dokumentų kiekiui + 2 d. d.) 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip žinoti ar pateiktas dokumentas gautas, ar netrūksta papildomų dokumentų?

Ar dokumentas buvo gautas, nuo šiol galima patikrinti Rangovų dokumentų pateikimas | ESO -> „Tikrinti būseną“. Taip pat, pateikus dokumentą išsiunčiami pranešimai Klientui ir Rangovui (jei nurodo tinkamus el. paštus). Apie papildomus dokumentus, jei tokių prireiks – būsite informuotas atskiru pranešimu su atmetimo priežastimi, patikslinančia, kokių dokumentų trūksta. 

Pasirinkus ,,Naujas įvado įrengimas“ ir jeigu objekto galia yra virš 30 kW, reikalinga papildomai prie Rangovo akto pateikti:  

  1. Objekto elektros įrenginių įrengimo projektą/ schemą; 
  2. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planą su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa (jeigu trasa nebuvo klojama, prašome pažymėti (parašyti) ant žemės sklypo kadastrinio matavimo plano, kad naujas kabelis nebuvo tiestas) arba požeminių elektros inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas (jeigu sklypas valdomas bendrosios nuosavybės teise ir (ar) elektros kabelis paklotas už nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos); 
  3. Elektros grandinių varžų matavimo protokolą;

Pasirinkus ,,Esamo įvado patikrinimas“ ir jeigu objekto galia yra virš 30 kW, reikalinga papildomai prie Rangovo akto pateikti:  

  1. Objekto elektros įrenginių įrengimo projektą/ schemą; 
  2. Elektros grandinių varžų matavimo protokolą;
Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kur kreiptis jeigu pateikiant dokumentą sistemoje rodoma klaida ir nepavyksta pateikti dokumento?

Bandykite teikti dar kartą, pasirinkite kitą naršyklę. Jei nepavyksta pateikti – aprašykite kokius veiksmus atlikus rodė klaidą, pridėkite ekrano iškarpas ir informuokite el. paštu info@eso.lt  arba susisiekite internetu. Nepamirškite pridėti klaidos nuotraukos. 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ką daryti neturint elektroninio pašto adreso, nes sistemoje jį įrašyti būtina?

Jei neturite el. pašto adreso, pakartokite tą, kurį nurodėte (pvz.: jei klientas neturi el. pašto, tai abiejose vietoje nurodykite Rangovo el. paštą). 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ką daryti jeigu praėjo dokumento tikrinimo laikotarpis, tačiau informacijos dar negavau?

Patikrinkite būseną ESO savitarnoje per „Tikrinti būseną“. Paskelbti paiešką per info@eso.lt ar klientų aptarnavimo telefonu +370 697 61 852. 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip pildyti duomenis rangovo deklaracijai, jeigu elektrinė yra didinama ir nesutampa įrengiami moduliai su jau įrengtais?

Nurodykite kiek skirtingų galių modulių yra sumontuota laukelyje ,,Modulių galių kiekis“. Tuomet atsiradus papildomiems laukeliams ,,Saulės modulio galia“ ir ,,Saulės modulių kiekis, vienetai“ suveskite atitinkamą informaciją.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kodėl pildant rangovo deklaraciją leistina generuoti į tinklą galia negali būti didesnė negu faktiškai įrengtu modulių suminė galia?

201 straipsnis. Leistinos generuoti galios apribojimai  

  1. Tinklų naudotojai, eksploatuodami prie elektros tinklų prijungtus elektros įrenginius, privalo neviršyti leistinos generuoti galios.  

2. Elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia gali būti didesnė už leistiną generuoti galią, nustatytą prijungimo taške, tačiau leistina generuoti galia negali viršyti elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar energijos kaupimo įrenginio įrengtosios galios.  

  1. Tinklų naudotojai, viršiję leistiną generuoti galią ilgiau ir (ar) didesniu galios dydžiu, negu nustatyta tinklų operatoriaus, moka tinklų operatoriui baudą už leistinos generuoti galios viršijimą, apskaičiuotą operatoriaus su Taryba suderinta tvarka.“ 
Ar šis atsakymas buvo naudingas?