Pradžia

Saulės elektrinių priskyrimas

Nuo ko priklauso saulės jėgainės efektyvumas ir pagaminamas kiekis?

Saulės jėgainės efektyvumas priklauso nuo daugelio faktorių, kurie visi turi didesnę ar mažesnę įtaką saulės elektrinės efektyvumui. Didžiausią poveikį generuojamam elektros energijos kiekiui turi tai, kaip elektrinė yra įrengta – kokiu kampu fotovoltiniai moduliai pakreipti, kaip jie yra orientuoti pasaulio šalių atžvilgiu ar moduliai nėra uždengiami šešėlio.

Lietuvoje į pietus orientuota saulės jėgainė, kurios moduliai yra pakreipti 30-40 laipsnių kampu, per metus 1 kW įrengtos elektrinės galios turėtų sugeneruoti apie 950-1050 kWh, priklausomai nuo geografinės padėties ir tų metų meteorologinių sąlygų. Jeigu saulės moduliai nėra nukreipti į pietus, ir / ar jie nėra pakreipti optimaliu kampu, per metus iš 1 kW įrengtosios elektrinės galios pagaminamas elektros energijos kiekis bus mažesnis.

Dėl optimalaus saulės jėgainės įrengimo ar jos efektyvumo didinimo rekomenduojame konsultuotis su saulės jėgainių įrangą parduodančiomis įmonėmis arba įrengimo darbus atliekančiais rangovais.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip prijungti savo objektą prie nutolusios saulės elektrinės?

Elektrinę prijungus prie tinklų, jos galia gali būti išdalinama ir priskiriama keletui skirtingų vartojimo objektų. Elektrinė gali būti prijungiama atskiru įvadu kaip gamintojas arba prie jau esančio vartojimo įvado, paprastą elektros vartotoją padarant gaminančiu vartotoju su dvikrypte elektros apskaita. Susieti nutolusią elektrinę su vartojimo objektu galima ESO savitarnoje. Savitarnoje taip pat galėsite stebėti elektrinių priskyrimo būseną, priskirtus naudotojus bei vartojimo objektus.
Elektrinės savininko bus prašoma pateikti šią informaciją:
1.Elektrinės savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir asmens kodas (savininko identifikavimui).
2.Elektrinės adresas ir objekto numeris (elektrinės identifikavimui).
3.Priskiriamo vartojimo objekto savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir asmens kodas (nebūtina, kai pateikiamas savo vartojimo objektas).
4.Priskiriamo vartojimo objekto savininko kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris).
5.Suteikiama elektrinės galia kilovatais.
6.Priskiriamo vartojimo objekto adresas ir objekto numeris (objekto identifikavimui).
7.Data, nuo kurios prašote priskirti nurodytą galią.

Prašymo formose galima pateikti informaciją naujo vartojimo objekto priskyrimui, priskirtos galios korekcijoms ar sąsajos nutraukimui.
Reikalavimai, norint priskirti vartojimo objektą:
1.Nurodytas vartojimo objektas privalo priklausyti nurodytam objekto savininkui nuosavybės teise ir nurodytas vartojimo objekto savininkas turi turėti Elektros energijos pirkimo-perdavimo sutartį sudarytą savo vardu.
2.Vartojimo objektas vienu metu gali turėti priskirtą galią tik iš vienos nutolusios elektrinės.
3.Priskiriama elektrinės galia negali viršyti vartojimo objekto leistinosios vartoti galios.
4.Norint elektrinę (ar jos dalį) priskirti kito asmens vartojimo objektui, privaloma turėti specialų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduodamą leidimą gaminti ir jėgainės įranga turi būti neeksploatuota iki šio leidimo gaminti.

Atkreipiame dėmesį, jei nuspręsite greičiau nei per metus tapti įprastu elektros vartotoju, o ne gamintoju, ESO gali pareikalauti kompensuoti skaitiklio automatizavimo išlaidas, kurių dydis priklausys nuo įrengto skaitiklio tipo.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?