Pradžia

Tinklo priežiūra ir saugumas

Ką reikia žinoti planuojant kasimo darbus?
 • Prieš pradedant žemės kasimo ar statybos darbus, privaloma iš anksto pasitikslinti, ar darbų vietoje ir šalia jos nėra inžinerinių tinklų, kuriems nustatyti žemės naudojimo apribojimai čia ir apsaugos taisyklės.
 • ESO eksploatuojami inžineriniai tinklai pateikiami svetainių www.geoportal.lt ir www.regia.lt žemėlapiuose.
 • Jei požeminių tinklų apsaugos zonose reikia kasti giliau nei 30 cm, prieš pradedant darbus būtina gauti ESO sutikimą, išsikviesti ESO atstovą ir sužinoti tikslią ESO požeminių tinklų vietą.
Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kur galiu pateikti prašymą kasimo darbams atlikti?

Prašymą kasimo darbams atlikti galite pateikti čia.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip saugiai atlikti darbus šalia dujotiekio?

Norint vykdyti žemės kasimo darbus, turite:

 • Gauti ESO raštišką sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą (pateikite prašymą čia).
 • Gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO atstovo išsikvietimą telefonu 1852, nurodant tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.
 • Suderinti techninį darbo projektą su ESO atstovu, kai darbai vykdomi pagal projektą.
 • Laikytis saugos priemonių čia.
Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ko negalima daryti dujotiekio apsaugos zonoje?
 • Kasti žemę giliau kaip 30 cm, vykdyti požeminius darbus giliau nei 30 cm gylis.
 • Keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 30 cm (nukasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį).
 • Naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti.
 • Vykdyti statybos, rekonstravimo, griovimo darbus.
 • Įrengti ir išardyti įrenginius.
 • Vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus.
 • Perstatyti dujotiekių įtaisų ženklus, dujotiekius žyminčius stulpelius.
 • Statyti ir (ar) įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir mechanizmų stovėjimo, saugojimo aikšteles.
 • Įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus.
 • Įrengti kelius per vamzdynų trasas.
 • Dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus.
 • Vykdyti vandens telkinių dugno gilinimo, kasybos darbus.
 • Vykdyti kitų inžinerinių tinklų statybą betranšėju būdu.
 • Vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu ar grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu.
 • Būti aptvertų skirstomųjų dujotiekių įrenginių, įtaisų ir objektų teritorijose.
Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ką daryti pastebėjus dujų vagystę?

Praneškite mums tel. 1852 arba el. paštu pasitikejimolinija@eso.lt

Ar šis atsakymas buvo naudingas?