Elektros energijos tiekimo atstatymo laikų zonos

Nuo 2023-07-01 keičiasi elektros energijos atstatymo laikai objektams vadovaujantis 2022 m. gruodžio 13 d. Elektros energetikos įstatymo Nr. XIV-1667  pakeitimu.

Žemėlapyje pateikiama informacija apie elektros energijos atstatymo laikus pagal zonas. Jeigu objektas patenka į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miesto teritoriją  arba Laisvąją ekonominę zoną (LEZ) objektui yra numatytas 6 valandų atstatymo terminas. Visoje kitoje Lietuvos teritorijoje objektų elektros energijos atstatymo laikas 12 valandų. Esamiems klientams, kurie turi antrą arba pirmą elektros patikimumo kategoriją, yra numatytas pereinamas laikotarpis iki 2025-12-31, kurio metu galioja esami atstatymo terminai, jei klientas nepasirinko kitaip.

Jeigu elektros energijos persiuntimas nutrūko dėl (1) gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, (2) ar gaisro – taikomas 72 val. atstatymo laikas.