Elektros linijų tinklo apkrovų matavimai

Žemėlapyje pateikiama preliminari informacija apie žemos įtampos (0,4 kV) elektros linijas, prie kurių jau yra prijungtas maksimalus galimas elektrinių (saulės elektrinių) galingumas ir naujų elektrinių prijungimui būtų reikalingos investicijos tinklo pralaidumų didinimui. Tinklo pralaidumo didinimas reikalingas siekiant užtikrinti naujų elektrinių gaminamos elektros energijos atitikimą standartui. To neatlikus, elektrinėse gaminama elektra neatitiktų standarto, dėl ko reikšmingai padidėja naujos elektrinės bei jau esamų klientų įrenginių gedimo rizika. Gyventojams planuojantiems gaminti elektros energiją savarankiškai, šiais atvejais rekomenduojame gamybos įrenginius įsigyti iš nutolusių elektrinių t. y. tapti nutolusiu gaminančiu vartotoju. Taip ne tik užsitikrinsite žalią energiją sau, nesukelsite neigiamo efekto kaimynui, bet ir išvengsite savo lėšų investavimo į tinklo rekonstrukciją. Išsamiau apie nutolusius gaminančius vartotojus skaitykite čia. 

Atkreipiame dėmesį, kad žemėlapyje pateikiama informacija informacinio pobūdžio. Galutiniams techniniams sprendiniams ir prijungimo įmokai sužinoti pateikite paraišką ESO savitarnoje -> „Tapti gaminančiu vartotoju" arba „Nauja jėgainė nutolusiam gaminančiam vartotojui".

Jeigu įvedę savo objekto adresą matote žalią liniją, vadinasi prie oro ir kabelių linijos jau yra prijungtas maksimalus galimas elektrinių (saulės elektrinių) galingumas ir naujų elektrinių prijungimui būtų reikalingos investicijos tinklo pralaidumų didinimui.


Paaiškinimai:

 - Oro ir kabelių linijos prie kurių jau yra prijungtas maksimalus galimas elektrinių (saulės elektrinių) galingumas ir naujų elektrinių prijungimui būtų reikalingos investicijos tinklo pralaidumų didinimui.