Garantinio tiekimo kaina

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:

  • persiuntimo paslaugos kaina, kurią paskelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (2024-12-15 nutarimu O3E-171 paskelbė 2024 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas galiojančias nuo 2024-04-01);
  • viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, kurią teisės aktų tvarka nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 2023-10-12 nutarimu Nr. O3E-1480 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2024 metų sausio 1 d. yra 0,00 Eur/kWh be PVM. Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas;
  • papildoma dedamoji prie elektros energijos persiuntimo kainos, skirta skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensavimui. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-11-16 nutarimu Nr. O3E-1658 nustatyta papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo kaina įvertinus kompensacijos dydį nuo 2024 metų sausio 1 d. yra 0,00045 Eur/kWh be PVM (0,00005445 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas.
  • garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,15. Garantinio tiekimo kainos apskaičiavimo tvarką ir taikymo principus reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas.

Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis ir pritaikius valstybės taikomą dalinį tiekimo kainos kompensavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad lentelėje garantinio tiekimo kaina pateikta už einamąjį mėnesį. Ši kaina bus atvaizduojama sąskaitoje už šį mėnesį, kurią gausite kito mėnesio pradžioje. Praėjusių mėnesių garantinio tiekimo kainą galite atsisiųsti čia.

Einamojo mėnesio garantinio tiekimo kaina

Tarifų planas

Persiuntimo paslaugos kaina

 VIAP kaina

Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina

Garantinio tiekimo (energijos) kaina

Pilna kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas
2024-07 mėn.

STANDARTINIS  
Vienos laiko zonos 0,10043  0 0,0005445 0,12751706 0,22849156
Dienos1 0,11616 0 0,0005445 0,12751706 0,24422156
Nakties, savaitgalio2 0,06534 0 0,0005445 0,12751706 0,19340156
NAMAI  
Vienos laiko zonos  0,0847 0 0,0005445 0,12751706 0,21276156
Dienos1 0,09801 0 0,0005445 0,12751706 0,22607156
Nakties, savaitgalio2 0,05566 0 0,0005445 0,12751706 0,18372156
Pastovioji dedamoji 3,00          3,00
NAMAI PLIUS  
Vienos laiko zonos 0,08107 0 0,0005445 0,12751706 0,20913156
Dienos1 0,09317 0 0,0005445 0,12751706 0,22123156
Nakties, savaitgalio2 0,05324 0 0,0005445 0,12751706 0,18130156
Pastovioji dedamoji 6,00          6,00
IŠMANUSIS  
Nakties energijos dedamoji 0,05929  0 0,0005445 0,12751706 0,18735156
Ryto energijos dedamoji 0,07502 0 0,0005445 0,12751706 0,20308156
Dienos energijos dedamoji 0,09438 0 0,0005445 0,12751706 0,22244156
Vakaro energijos dedamoji 0,12826 0 0,0005445 0,12751706 0,25632156
VIDUTINĖS ĮTAMPOS (TIK KLIENTAMS, GAUNANTIEMS ELEKTROS ENERGIJĄ IŠ VIDUTINĖS ĮTAMPOS ELEKTROS TINKLŲ)
 Vienos laiko zonos 0,03388 0 0,0005445 0,12751706 0,16194156
 Dienos1 0,03872 0 0,0005445 0,12751706 0,16678156
 Nakties, savaitgalio2 0,02178 0 0,0005445 0,12751706 0,14984156

1 Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji