Tarifų planai ir kainos

Persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų planai vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų (su PVM)

  Standartinis  Namai Namai plius Išmanusis
VIENOS LAIKO ZONOS
Pastovioji dedamoji -

3,00 Eur/mėn

6,00 Eur/mėn

 -
Vienos laiko zonos energijos dedamoji

0,10043 Eur/kWh

0,08470 Eur/kWh

0,08107 Eur/kWh

-
DVIEJŲ LAIKO ZONŲ
Pastovioji dedamoji -

3,00 Eur/mėn

6,00 Eur/mėn

-
Dieninė energijos dedamoji

0,11616 Eur/kWh

0,09801 Eur/kWh

0,09317 Eur/kWh

-
Naktinė ir savaitgalio dedamoji

0,06534 Eur/kWh

0,05566 Eur/kWh

0,05324 Eur/kWh

 -
KETURIŲ LAIKO ZONŲ
Pastovioji dedamoji -  - - -
Nakties energijos dedamoji - - -

0,05929 Eur/kWh

Ryto energijos dedamoji - - -

0,07502 Eur/kWh

Dienos energijos dedamoji - - -

0,09438 Eur/kWh

Vakaro energijos dedamoji - - -

0,12826 Eur/kWh

Kuris planas tinkamiausias? Standartinis  Namai Namai plius Išmanusis
Vienos laiko zonos Optimalus, suvartojantiems mažiau kaip 2289 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems nuo 2289 iki 9918 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems daugiau kaip 9918 kWh per metus  

Dviejų laiko zonų

(apskaičiuota su prielaida jog suvartojamos energijos santykis dienos metu yra 50% ir nakties/savaitgalio metu yra 50%.
Tinkamas, kai suvartojamos energijos kiekis nakties/savaitgalio metu >=30%)

Optimalus, suvartojantiems mažiau kaip 2587 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems nuo 2587 iki 9918 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems daugiau kaip 9918 kWh per metus  

Keturių laiko zonų **

- - - Optimalus, gaminantiems energiją namuose arba siekiantiems energiją vartoti ne piko (dienos/vakaro) metu“

Pastabos:

  • Lentelėje pateikti duomenys yra orientaciniai ir gali skirtis priklausomai nuo kliento suvartojamos energijos kiekio santykio dienos-nakties / savaitgalio metu.
  • Tarifo planą galite pakeisti/pasirinkti savitarnos svetainėje.
  • Tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar) tarifo plano taikymo dienos. Reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų persiuntimo paslaugos kainų pakeitimo.

** Išmanusis planas taikomas tik buitiniams vartotojams, kuriems yra įdiegtas techninės priemonės, apskaitančios ir nuotoliniu būdu periodiškai perduodančios detalią elektros apskaitos prietaisų informaciją

Persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų planai vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų (su PVM)

VIENOS LAIKO ZONOS 
Energijos dedamoji

0,03388 Eur/kWh

DVIEJŲ LAIKO ZONŲ 
Dieninė energijos dedamoji

0,03872 Eur/kWh

Naktinė ir savaitgalio dedamoji 

0,02178 Eur/kWh

VIENOS IR DVIEJŲ LAIKO ZONŲ TARIFAMS FIKSUOJAMI LAIKAI

Dieninės bei naktinės, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamųjų laikas elektros apskaitos prietaisus valdančiuose laikrodžiuose yra nustatytas pagal žiemos laiką ir nekeičiamas įvedus vasaros laiką.

 Laiko zonos

Laiko intervalai (žiemos metu) 

Laiko intervalai (vasaros metu)

Vienos laiko zonos

I-VII 00:00 – 24:00

I-VII 00:00 – 24:00

Dviejų laiko zonų

Dieninė energijos dedamoji:
I-V  07:00 – 23:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji:
I-V  23:00 – 7:00,  VI-VII  00:00-24:00

Dieninė energijos dedamoji:
I-V  08:00 – 24:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji:
I-V  24:00 – 8:00,  VI-VII  00:00-24:00

 

KETURIŲ LAIKO ZONŲ TARIFAMS FIKSUOJAMI LAIKAI
  I - V VI - VII ir švenčių dienos
Ryto energijos dedamoji 5:00 - 7:00 val. -
Dienos  energijos dedamoji 7:00 - 17:00 val. 7:00 - 22:00 val.
Vakaro energijos dedamoji 17:00 - 22:00 val. -
Nakties energijos dedamoji 22:00 - 5:00 val. 22:00 - 7:00 val.

Papildomai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024-02-15 nutarimu Nr. O3E-171 paskelbė 2024 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas nuo 2024-04-01.

Klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2023-10-12 nutarimu Nr. O3E-1480 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2024 metų sausio 1 d. yra 0,00 Eur/kWh be PVM. Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas.

Buitiniai klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją, skirtą skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-11-16 nutarimu Nr. O3E-1658 nustatyta persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina nuo 2024 metų sausio 1 d. yra 0,00045 Eur/Kwh be PVM (0,0005445 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.

Atkreipiame dėmesį, kad klientams, kuriems elektros energiją tiekia visuomeninis tiekėjas (vykdantis veiklą ESO skirstomojo tinklo teritorijoje), galutines kainas ir kitą informaciją rasite www.ignitis.lt