Energetinis efektyvumas

Efektyviai vartodami elektrą ir dujas galime sumažinti sąskaitas už elektrą ir šilumą. Taip pat efektyvus energijos vartojimas – viena svarbiausių priemonių mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir kitų teršalų išmetimą.

Dešimt senų kaitrinių lempučių pakeisti viena efektyvia? Taip! Juk LED lemputė naudojama žymiau ilgiau nei kaitrinė – skleidžia tik šviesą, dėl to veikia efektyviau.  

Paprasti sprendimai neretai atneša didelę vertę. Išbandykite juos ir darbe, ir namuose.   

ESO 2020 m. gruodžio mėn. su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Juo Bendrovė įsipareigoja šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais taip padedant vartotojams mažinti energijos vartojimo kaštus bei didinti energijos vartojimo efektyvumą. Susitarimuose numatytos švietimo ir konsultavimo priemonės turi padėti suvartoti mažiau energijos savo namuose, taip paskatinant sutaupyti ne mažiau kaip 1 procentą tiekėjo patiektos energijos kiekio jo galutinės energijos vartotojams Lietuvos Respublikoje per ataskaitinius kalendorinius metus. Daugiau apie susitarimą rasite čia (nuoroda).  

Susitarime numatytas priemones galite rasti čia

2020 m. spalio mėn. „Ignitis grupė“ ir ESO su Energetikos ministerija pasirašė trišalį energijos taupymo susitarimą. Juo ESO iki 2030 m. įsipareigoja sutaupyti ne mažiau nei 1,6 TWh galutinės energijos. Daugiau apie susitarimą rasite čia (nuoroda).