Pradžia

Kasimo darbai

Informuojame, kad š.m. balandžio 27 d. nuo 16:00 iki 24:00 dėl techninių kliūčių galimi formų pildymo sutrikimai. Atsiprašome už nesklandumus.
 
Registruojant prašymą privaloma:
  • nurodyti kokius darbus planuojate vykdyti, darbų vykdymo vietos adresą, atliekamų darbų trukmę, atsakingus asmenis
  • pateikti žemės sklypo plano / teritorijos brėžinį su pažymėta darbų vieta Kaip nurodyti darbų vietą
  • suderinti techninio darbo / statinio projektą / darbų aprašą su ESO atstovu Elektra / Dujos kai darbai atliekami pagal projektą / darbų aprašą
  • pateikti suderinto techninio darbo / statinio projekto / darbų aprašo brėžinį su ESO atstovo antspaudu, kai darbai atliekami pagal projektą / darbų aprašą
  • susipažinti su darbų atlikimo tvarka požeminių komunikacijų apsaugos zonose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams registruoti ESO atstovo išsikvietimą telefonu 1852, nurodant tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį

AKTUALU: išduotas sutikimas vykdyti žemės kasimo darbus dujotiekio bei elektros kabelių tinklų apsaugos zonose galioja tik įvykdžius jame nurodytus privalomus reikalavimus


Atsakymas Jums bus pateiktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas
 
Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą
image

{{btn.description}}

Toliau
Projekto Nr.

{{check_data.registration_nr}}

{{check_data.created * 1000 | date : 'yyyy-MM-dd'}}

Pateikta

Tikrinama

Atmesta

Suderinta

Dokumento pavadinimas Dokumento tipas
{{att.file_name}} Priedas Brėžinys Pasirašytas brėžinys Paraiškos lentelė
Negalite tęsti.
Šis tekstas rodomas situacijose kai pateikti dokumentai laukia peržiūrėjimo, tikrinami ar atmetami.

{{message}}

{{error}}


Organizacijos / įmonės pavadinimas

Darbų vadovo vardas, pavardė

Darbų vadovo telefono numeris

Asmens vardas, pavardė

Asmens telefono numeris

El.pašto adresas sutikimo gavimui

Savivaldybė

Darbų vykdymo vieta

Numatomų darbų paskirtis ir pobūdis, kokiu pagrindu atliekami kasimo darbai

Kasimo darbų pradžia

Kasimo darbų pabaiga

Darbų vietos nuoroda

Įkelti darbų vykdymo vietos taško nuorodą iš www.geoportal.lt ar www.regia.lt

Brėžinys (-iai) su pažymėta (-omis) žemės kasimo darbų vieta (-omis), darbų aprašas, ESO atstovo suderinimo žyma, papildomi dokumentai

{{error}}
Failo formatas turi būti <10 MB doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg

Žemės kasimo darbai vykdomi ne pagal projektą

Techninio darbo / statinio projekto brėžinys
{{error}}
Failo formatas turi būti <10 MB doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg

Techninio darbo/statinio projekto/darbų aprašo suderinimo su ESO atstovu data (jei projektiniai sprendiniai buvo suderinti iki 2021.10.31)

Projektui suteiktas ESO investicinis numeris (pvz.: E1N1234567)

Jūsų žinutė mums

Patvirtinu, kad susipažinau su taisyklėmis .

ELEKTROS GEDIMO REGISTRAVIMAS Savitarna