Gyventojų dėmesiui: aktualūs elektros rinkos liberalizavimo projekto pokyčiai

2023 m. sausio 09 d.
Gyventojų dėmesiui: aktualūs elektros rinkos liberalizavimo projekto pokyčiai

Lietuva yra įsipareigojusi atsisakyti monopolinių sąlygų ir sukurti konkurencingą elektros rinką. Šalis prisijungė prie daugumos Europos sąjungos valstybių, kuriose vartotojai gali pasirinkti tinkamiausią elektros energijos tiekėją – 7 iš 10 buitinių vartotojų šiandien jau gauna nepriklausomų tiekėjų paslaugas.

2022 m. spalio 10 d. priimtos Elektros energetikos įstatymo pataisos, kurios aktualios visiems elektros energijos vartotojams. Apie tris svarbiausius pakeitimus informuoja bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kuri yra atsakinga už nuoseklų ir ilgalaikį gyventojų informavimą apie elektros rinkos liberalizaciją.

Pratęsiamas galutinis projekto terminas

Įsigaliojus pakeitimams, galutinis elektros rinkos liberalizavimo projekto, skirto nuosekliai atsisakyti monopolinių sąlygų, nebereguliuoti elektros energijos kainos ir pereiti prie konkurencingos elektros tiekimo rinkos terminas pratęsiamas iki 2026 metų, vietoje anksčiau numatytos 2023 m. sausio 1 dienos.

Šis pokytis aktualus beveik pusei milijono vartotojų, kurie per metus savo namuose suvartoja iki 1 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos ir dar nepasirinko nepriklausomo tiekėjo. Siekiama apsaugoti socialiai jautrias gyventojų grupes, kad pokytis teiktų naudą visiems šalies gyventojams – į paskutinį etapą patenka ir socialiai pažeidžiami, valstybės paramą gaunantys gyventojai, nepriklausomai nuo energijos sunaudojimo.

Į trečiąjį projekto etapą patenkantys vartotojai galės ilgiau gauti visuomeninio tiekėjo paslaugas ir turės ilgesnį laiką pasirinkti nepriklausomą tiekėją, iš kurio pirks elektrą, tačiau nepriklausomą tiekėją gali rinktis ir dabar – beveik pusė šio etapo vartotojų jau pasinaudojo tokia galimybe.

Keičiasi garantinio tiekimo įkainis

Garantinis tiekimas – tai elektros energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, teikiama vartotojams kurie nustatytu laiku nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo. Pagal Elektros energetikos įstatymą, ši paslauga teikiama laikinai. Tai lyg „draudimas“, kuris apsaugo vartotoją, kad šis neliktų be elektros energijos, tačiau kartu neatleidžia jo nuo pareigos pasirinkti kitą elektros tiekėją.

Garantinio tiekimo kaina yra kintanti ir perskaičiuojama kiekvieną mėnesį iš naujo. Ji apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą.

Priimtais įstatymo pakeitimais, anksčiau taikytas 1,25 koeficientas buitiniams vartotojams sumažintas iki 1,15.

Atkreipiamas dėmesys, kad garantinio tiekimo kaina 2022 m. buvo didesnė, nei siūlomi atitinkami, su biržos kainos vidurkiu susieti nepriklausomų tiekėjų planai.

Taikomos kompensacijos už elektrą

Dar viena aktuali tema visiems elektros vartotojams Lietuvoje yra kompensacijos už elektrą. 2023 m. pirmą pusmetį visiems buitiniams elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo gaunamų pajamų bus taikomas dalinis elektros kainų kompensavimas.

Valstybė nustatė maksimalų kompensacijos dydį – 28,5 ct/kWh su PVM ir minimalią 1 kWh elektros energijos kainos ribą, žemiau kurios elektros energijos dalinis kompensavimas netaikomas (neįskaičiuojant dalinio kompensavimo, skirto papildomai dedamajai prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos kompensuoti) – 28 ct/kWh su PVM.

Kompensavimo dydis priklauso nuo turimos elektros kainos. Jeigu pvz. vartojamos elektros energijos kaina neviršija 56,5 ct/kWh su PVM, elektros energija kainuos 28 ct/kWh su PVM. Tiems vartotojams, kurių elektros tarifas bus mažesnis nei 28 ct/kWh su PVM, kompensacijos nebus taikoma.

Išsami projekto informacija pateikiama svetainėje pasirinkitetiekeja.lt.