Informacija apie teismo sprendimą perleisti ESO akcijas „Ignitis grupei“

2021 m. balandžio 07 d.
Informacija apie teismo sprendimą perleisti ESO akcijas „Ignitis grupei“

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. balandžio 2 d. civilinėje byloje Nr. e2YT-4395-981/2021 dėl bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) akcijų nuosavybės perėjimo bendrovei „Ignitis grupė“ priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė:

Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad bendrovė „Ignitis grupė“ (j. a. k. 301844044), atliko mokėjimą ESO (j. a. k. 304151376) akcijų nepardavusiems akcininkams, deponuojant 11 550 000 EUR į SEB banko (j. a. k. 112021238) depozitinę sąskaitą Nr. LT8470440901007577674.

Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tam, kad SEB bankas galėtų atlikti mokėjimus į ESO akcininkų, privalomai nepardavusių akcijų „Ignitis grupei“, sąskaitas.

Pripažinti pareiškėjos „Ignitis grupės“ nuosavybės teisę į 13 118 175 vienetų ESO paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų, neperduotų „Ignitis grupei“.

Įpareigoti vertybinių popierių tvarkytoją SEB banką ir kitus galimus ESO akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus ESO akcininkų vertybinių popierių sąskaitose apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“, šį reikalavimą vykdant per akcinę bendrovę „AB Nasdaq Vilnius“ (j. a. k. 110057488) (Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą, j. a. k. 304602060). 

Leisti teismo sprendimą vykdyti skubiai.

Teismo sprendimą ESO akcininkams, privalomai nepardavusiems akcijų, ir jų teisių perėmėjams įteikti viešo paskelbimo būdu.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Su teismo sprendimu galima susipažinti interneto svetainėje www.teismai.lt viešai įteikiamų procesinių dokumentų skiltyje arba Vilniaus miesto apylinkės teisme.