Naujuoju ESO vadovu paskirtas Renaldas Radvila

2022 m. lapkričio 23 d.
Naujuoju ESO vadovu paskirtas Renaldas Radvila

Bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) valdyba, atsižvelgdama į ESO stebėtojų tarybos nuomonę, išrinko naują bendrovės vadovą. Juo taps ESO valdybos narys ir Paslaugų tarnybos direktorius Renaldas Radvila, kuris nuo šių metų rugpjūčio 22 d. eina laikinojo vadovo pareigas.

Naujasis ESO vadovas savo penkerių metų kadenciją pradės eiti nuo šių metų lapkričio 24 d.

„Perimu bendrovės vairą gerai žinodamas esamus ir būsimus skirstymo operatoriaus iššūkius. Tai – tinklo planavimas ir valdymas bei rinkos įgalinimas. Tikiu, kad pokyčiai skirstymo sistemoje turi būti nukreipti į patikimą ir efektyvų energijos skirstymą, įgalinantį viso energetikos sektoriaus transformaciją“, – teigia naujasis bendrovės vadovas R. Radvila.

R. Radvila turi daugiau nei 20 metų vadovavimo patirties įvairiose verslo srityse, telekomunikacijų ir energetikos sektoriaus įmonėse, iš jų ketveri metai aukšto lygio vadovavimo ESO patirtis. R. Radvila yra sukaupęs plačią patirtį didelio masto energetikos projektų valdyme, ryšių su suinteresuotomis šalimis palaikyme bei Bendrovės atstovavime įvairiais lygiais.

Vykdant atranką į šią poziciją buvo atsižvelgta į šias kertines kandidatų kompetencijas ir patirtis: vadovavimo patirtį vadovų komandai ir organizacijai, patirtį atstovaujant organizaciją trečiosioms šalims, energetikos verslo veikimo principų supratimą.

ESO vadovo atranka buvo paskelbta iš ESO valdybos pirmininko ir vadovo pareigų nuo 2022 m. rugpjūčio 21 d. atsistatydinus Mindaugui Keizeriui.

ESO, kurį valdo valstybės kapitalo „Ignitis grupė“, skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, kad jie būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu. ESO efektyviai valdydama infrastruktūrą, siekia įgalinti energetikos rinkos konkurenciją.

Naujasis vadovas užtikrins sklandų darbų tęstinumą bei šiuo metu įgyvendinamus ESO strategijoje nubrėžtus ilgalaikius tikslus.

Iš viso atrankoje dalyvavo 29 kandidatai.