Nuo kovo 1 d. keičiasi prijungimo sąlygų dėl klientų objektų prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų rengimo tvarka

2021 m. sausio 28 d.
Nuo kovo 1 d. keičiasi prijungimo sąlygų dėl klientų objektų prijungimo prie elektros skirstomųjų...
  • Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino prijungimo sąlygų, išduodamų vartotojų prijungimui prie elektros skirstomųjų tinklų, parengimo įkainį
  • Nauja tvarka siekiama užtikrinti, kad už naujo kliento prijungimą nemokėtų visi likę elektros energijos vartotojai
  • Pokyčiu siekiama gerinti prijungimo sąlygų rengimo paslaugos kokybę, teikiant konsultacijas klientams užsakant nekasdienę paslaugą
  • Teikiant paraišką prijungimo prie elektros tinklų sąlygoms gauti bus taikomas vienkartinis mokestis, kuris sieks 31,75 eur.

Elektros ir dujų tinklą valdantis „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) informuoja, kad nuo šių metų kovo 1 d. keičiasi klientų objektų prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų tvarka – teikiant paraišką prijungimo prie elektros tinklų sąlygoms gauti bus taikomas vienkartinis mokestis, kuris sieks 31,75 eurų su PVM. Nauja tvarka siekiama užtikrinti, kad už naujo kliento prijungimą nemokėtų visi likę elektros energijos vartotojai. Pokyčiu taip pat siekiama gerinti prijungimo sąlygų rengimo paslaugos kokybę.

Šį pokytį Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino ketvirtadienį, sausio 28 d. paskelbdama prijungimo sąlygų parengimo paslaugos įkainį.

Šiuo metu kas mėnesį ESO sulaukia apie 7 tūkst. klientų paraiškų dėl prisijungimo sąlygų išdavimo, tačiau skaičiuojama, kad išduotų prijungimo sąlygų skaičius yra dvigubai didesnis negu suteikiama klientams prijungimo paslaugų. Tai yra, tik apie pusė klientų turinčių prijungimo sąlygas jomis pasinaudoja. Praeitais metais tokių atvejų, kai klientams išduodamos prijungimo sąlygos, tačiau jomis nėra pasinaudojama, buvo daugiau kaip 40 tūkst. Bendrovė šių sąlygų parengimui skiria reikšmingą inžinerinio personalo resursą. Pernai prijungimo sąlygomis, kurios buvo neįvykdytos, buvo rezervuota daugiau kaip 400 MW galios. Pažymėtina, kad tai apribojo kitų klientų galimybes prisijungti palankesnėmis sąlygomis, taip pat bendrovei efektyviau išnaudoti esamo skirstomojo elektros tinklo pajėgumą ir nukreipti investicijas į tinklo patikimumo gerinimą.

Visi prijungimo sąlygų išdavimo kaštai yra įskaičiuojami į bendrą visų Lietuvos vartotojų elektros energijos persiuntimo tarifą. Todėl, pakeitimu siekiama, jog su prijungimo sąlygų išdavimu susiję kaštai būtų dengiami konkrečiai tų klientų, kurie jomis naudosis arba ketina naudotis. Tiksliau tariant, kaštai bus priskiriami tiems klientams, kurių naudai jie yra patiriami ir nebebus dengiami visų elektros energijos vartotojų juos įtraukiant į skirstymo kainą. Priėmus pakeitimus bus ne tik užtikrinamas tikslesnis kaštų priskyrimas, bet tikimasi, kad nauji ar galią didinantys vartotojai atidžiau įsivertins savo poreikius jungiantis prie tinklo bei bus išvengiama galimų piktnaudžiavimų rezervuojantis galią.

Vertinant tai, kad prijungimo paslauga klientams yra ne kasdienė ir reikalauja specifinių žinių, prijungimo sąlygų apmokestinimas sudarys palankesnes sąlygas ESO sutelkti dėmesį į klientų aptarnavimo kokybę. ESO galės skirti daugiau laiko klientų konsultavimui, mažinti sąlygų išdavimo trukmę, individualiai vertinti kiekvieno vartotojo situaciją ar suteikti daugiau informacijos rūpimais klausimais. Bendrovė praėjusių metų viduryje dėl klientų planuojamų prijungti elektrinių galimybių pradėjo išsamiau konsultuoti gaminančius vartotojus. Matome, kad tai vertinga klientams – nauja tvarka sudarys sąlygas bendrovei pradėti teikti konsultacijas visiems planuojantiems prisijungti klientams.

Vienkartinis mokestis bus taikomas išduodant išankstines prisijungimo sąlygas, naujam prisijungimui, galios didinimui, gaminantiems vartotojams, gamintojams bei elektros skirstomųjų tinklų iškėlimui, kai klientai pageidauja perkelti trukdančius elektros skirstomuosius tinklus.

Vartotojai jau šiuo metu gali preliminariai įsivertinti elektros pajungimo įmokas ESO svetainėje esančioje skaičiuoklė eso.lt/prijungimo-skaiciuokle.

ESO tikslas – patikimas elektros energijos tinklas, įgalinantis rinką bei sukuriantis geriausią kliento patirtį. „Energijos skirstymo operatorius“ – tarptautinės „Ignitis grupės“ valdoma bendrovė, kuri užtikrina nenutrūkstamą energijos tiekimą šalies žmonėms. Bendrovė eksploatuoja bei prižiūri elektros ir dujų skirstomuosius tinklus, stiprina jų patikimumą, taip pat diegia išmaniuosius sprendimus, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu, garantiniu elektros ir dujų tiekimu. ESO rūpinasi daugiau nei 125 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijomis, eksploatuoja per 9 tūkst. km dujotiekių.