Pradžia

Prašymas dėl išmaniojo elektros apskaitos prietaiso įrengimo neįgaliesiems

Šią formą taip pat galite atsisiųsti ir word* formatu čia.

Sutinku, kad AB „Elektros energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) tvarkytų aukščiau pateiktus mano asmens duomenis siekdamas suteikti man paslaugą – pakeisti elektros energijos apskaitos prietaisą į išmanųjį elektros energijos apskaitos prietaisą.

Patvirtinu, kad:
1. esu informuotas apie savo teises susipažinti su ESO tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų, teisę bet kada atšaukti šį sutikimą;
2. man yra žinoma, jog su informacija kaip tvarkomi mano asmens duomenys galiu susipažinti ESO interneto puslapyje www.eso.lt;
3. prašyme nurodyti mano asmens duomenys yra išsamūs, tikslūs ir teisingi;
4. esu informuotas, kad ESO turi teisę atsisakyti įrengti išmanųjį elektros apskaitos prietaisą, jeigu neįgaliojo pažymėjimo galiojimo terminas pasibaigs anksčiau nei ESO įrengs šį prietaisą;
5. esu supažindintas, kad išmanusis elektros energijos apskaitos prietaisas bus įrengtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šio prašymo gavimo dienos;

Man yra žinoma, jog ESO, vykdydamas teisės aktuose numatytas funkcijas, yra įgaliotas prašyti, rinkti ir gauti informaciją iš valstybės registrų, įskaitant, bet neapsiribojant VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro, Gyventojų registrų tarnybos, kiek tai yra reikalinga šio prašymo nagrinėjimui.

    Sutinku

    ELEKTROS GEDIMO REGISTRAVIMAS Savitarna