Pradžia

Rangovų dokumentų pateikimas

Dokumentai teikiami dėl


Informuojame, kad Klientui išreiškus norą turėti skirtingas įrengtąją galią ir leistiną naudoti galią Gaminančio vartotojo procese, būtina tai paminėti Rangovo deklaracijos teikimo komentarų lauke. 

Jeigu Prijungimo sąlygose yra punktas dėl vidaus tinklo schemos derinimo. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ar nubraižytą schemą pateikite ją Rangovo portale, prisijungimo nuoroda čia.


Deklaracijos lentelės užpildymo gairės


Gaminančio vartotojo iki 30 kW rangovo deklaracijos pildymo pavyzdys (iki 10 kW)
Gaminančio vartotojo iki 30 kW rangovo deklaracijos pildymo pavyzdys (virš 10 kW)


Informuojame, kad pateikti dokumentai peržiūrimi per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Įrangą sumontavusio rangovo pavadinimas

Rangovo adresas

Nerandate adreso? Spauskite čia Nerandate adreso? Tikslinkite paiešką...

Rangovo adresas

Rangovo telefono numeris

Rangovo elektroninis paštas

Rangovo atestato išdavimo data

Atestato rūšis (pasirinkite iš sąraše esančių dviejų rūšių)

Rangovo atestato išdavimo Nr.
(ĮVERTINTI PIRMĄ/AS RAIDES)

{{contractor_cert_nr_prefix}}

Rangovo draudimo liudijimo (poliso) išdavimo data

Rangovo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga

Rangovo draudimo liudijimo Nr.

Akto/deklaracijos sudarymo data

Objekto pavadinimas

Objekto adresas

Nerandate adreso? Spauskite čia Nerandate adreso? Tikslinkite paiešką...

Objekto adresas

Objekto savininkas
(vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas)

Objekto savininko elektroninis paštas

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/sutarties data

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/paraiškos numeris

Objekto elektros įrenginių įrengimo projekto / schemos numeris

Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW)

Faktinė (reali) suminė įrengtos elektrinės galia (kW)

Operatoriaus parinktas dažnis, Hz

Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, vardas ir pavardė

Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, pažymėjimo Nr.

Darbų vadovo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas

Rangovo draudikas

Dokumento tipas

Patikslinta įrengtoji galia, kW

Įveskite paraiškos numerį, kurį gavote pateikę ir apmokėję paraišką

Dokumento išdavimo data

Dokumento Nr.

Objekto savininko elektroninis paštas

Prisekite dokumentus

dokumentų kiekis ne daugiau 5 vienetai

Virš 30 kW papildomai prie Rangovo akto pateikti objekto schemą, kabelių trasą, varžų matavimo protokolus

{{error}}
Failo formatas turi būti <10 MB doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg, adoc

Papildoma informacija

Patvirtinu, kad susipažinau su taisyklėmis .

ELEKTROS GEDIMO REGISTRAVIMAS Savitarna