Pradžia

Rangovų dokumentų pateikimas

Dokumentai teikiami dėl


Nauja! Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė

Jeigu Prijungimo sąlygose yra punktas dėl vidaus tinklo schemos derinimo. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ar nubraižytą schemą pateikite ją Rangovo portale, prisijungimo nuoroda čia.


Deklaracijos lentelės užpildymo gairės


Gaminančio vartotojo iki 30 kW rangovo deklaracijos pildymo pavyzdys (iki 10 kW)
Gaminančio vartotojo iki 30 kW rangovo deklaracijos pildymo pavyzdys (virš 10 kW)


Informuojame, kad pateikti dokumentai peržiūrimi per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Įrangą sumontavusio rangovo pavadinimas
Rangovo adresas
Nerandate adreso? Spauskite čia Nerandate adreso? Tikslinkite paiešką...
Rangovo adresas
Rangovo telefono numeris
Rangovo elektroninis paštas
Rangovo atestato išdavimo data
Atestato rūšis (pasirinkite iš sąraše esančių dviejų rūšių)
Rangovo atestato išdavimo Nr.
{{contractor_cert_nr_prefix}}
Rangovo draudimo liudijimo (poliso) išdavimo data
Rangovo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga
Rangovo draudimo liudijimo Nr.
Akto/deklaracijos sudarymo data
Objekto pavadinimas
Objekto adresas
Nerandate adreso? Spauskite čia Nerandate adreso? Tikslinkite paiešką...
Objekto adresas
Objekto savininkas
(vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas)
Objekto savininko elektroninis paštas
Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/sutarties data
Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/paraiškos numeris
Objekto elektros įrenginių įrengimo projekto / schemos numeris
Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW)
Faktinė (reali) suminė įrengtos elektrinės galia (kW)
Operatoriaus parinktas dažnis, Hz
Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, vardas ir pavardė
Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, pažymėjimo Nr.
Darbų vadovo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas
Rangovo draudikas
Dokumento tipas
Patikslinta įrengtoji galia, kW
Prijungimo sąlygų Nr.
Dokumento išdavimo data
Dokumento Nr.
Objekto savininko elektroninis paštas
Prisekite dokumentus

dokumentų kiekis ne daugiau 5 vienetai

Virš 30 kW papildomai prie Rangovo akto pateikti objekto schemą, kabelių trasą, varžų matavimo protokolus
{{error}}
Failo formatas turi būti <10 MB doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg, adoc
Papildoma informacija
Patvirtinu, kad susipažinau su taisyklėmis .
ELEKTROS GEDIMO REGISTRAVIMAS Savitarna