Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Įmonės veikla

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. ESO priklauso valstybės valdomai „Ignitis grupei“, vienai didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse.

Licencijuojama veikla: elektros energijos skirstymas ir gamtinių dujų skirstymas.

Pagrindinės ESO funkcijos: garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

ESO aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovės aptarnaujamas plotas kvadratiniais kilometrais siekia 65,3 tūkst. km².

Turtas

ESO valdo beveik 122 tūkst. km elektros linijų, iš jų 69,5 proc. sudaro elektros oro linijos, o 30,5 proc. – elektros kabeliai. Bendrovė taip pat eksploatuoja beveik 9 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.

94,98 proc. ESO akcijų valdo „Ignitis grupė“, UAB. Kiti akcininkai – 5,02 proc. 

Istorija

Bendrovė ESO įkurta sujungimo būdu reorganizavus elektros ir dujų skirstomųjų tinklų bendroves – AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. 2016 m. sausio 1 d. LESTO ir „Lietuvos dujos“ baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, o ESO perėmė abiejų bendrovių turtą, teises ir pareigas, taip pat visą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal LESTO ir „Lietuvos dujos“ sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles.

ESO taip pat perėmė visas kitas teises ir pareigas bei prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas kolektyvines ir darbo sutartis, bankų sąskaitose esančias lėšas, sutartis su naujaisiais bei esamais klientais, elektros energijos gamintojais, nepriklausomais tiekėjais, taip pat prekių, paslaugų ir/ar darbų tiekėjais) bei teises ir pareigas, kylančias iš kitų sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.), išskyrus tas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba