Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Vadovybė

Mindaugas Keizeris

MINDAUGAS KEIZERIS

Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
mindaugas.keizeris@eso.lt

Pareigas eina nuo: 2018 m. spalio 8 d.
Valdybos pirmininko kadencijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 2 d

Išsilavinimas, darbo patirtis
Privačių interesų deklaracija

Augustas Dragūnas

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius

Pareigas eina nuo: 2016 m. vasario 19 d.
Valdybos nario kadencijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 2 d.

Išsilavinimas, darbo patirtis
Privačių interesų deklaracija

 

Saulius Vaičekauskas

Valdybos narys
Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius

Pareigas eina nuo: 2017 m. balandžio 27 d.
Valdybos nario kadencijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 2 d.

Išsilavinimas, darbo patirtis

 

Ovidijus Martinonis

Valdybos narys
Tinklų vystymo tarnybos direktorius, paslaugų tarnybos L.E.P. direktorius
ovidijus.martinonis@eso.lt

Pareigas eina nuo: 2018 m. balandžio 3 d.
Valdybos nario kadencijos pabaiga: 2019 m. gruodžio 2 d.

Išsilavinimas, darbo patirtis

Stebėtojų taryba

Darius Maikštėnas

Stebėtojų tarybos pirmininkas
„Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius

Išsilavinimas, darbo patirtis

Darius Kašauskas

Stebėtojų tarybos narys
„Lietuvos energija", UAB valdybos narys, finansų ir iždo tarnybos direktorius

Išsilavinimas, darbo patirtis

Kęstutis Betingis

Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys


Išsilavinimas, darbo patirtis
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai