Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dujų balionų keitimas

Pagal Energetikos ministerijos parengtą suskystintų naftos dujų (SND) balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą, SND balionai  maistui gaminti trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose turi būti pakeisti į kitą saugią energijos rūšį. Vyriausybė iš biudžeto lėšų dujų balionų keitimui į elektros energiją ar gamtines dujas 2020 m. skyrė 15 mln. Eur. 

Siekiant, kad nesaugiai eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, daugiabučio namo vidaus darbus organizuoti, įgyvendinti ir paraiškas kompensacijoms gauti turi teikti daugiabučio namo atstovas (daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu).

SND balionų šalinimo projekto apimtyje daugiabučio namo atstovas, įgyvendindamas gyventojų sprendimus, turi:

Norintiems pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet, sąmatas būtina pateikti iki spalio 1 d., tam kad būtų rezervuotos lėšos, o darbus atlikti iki lapkričio 30 dienos, pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus.

Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti SND balionų šalinimo projektą, turi būti įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) viešai skelbiamą daugiabučių namų sąrašą. Į šį sąrašą yra įtraukiami trijų ar daugiau aukštų, neskaitant cokolinių ir mansardinių aukštų, daugiabučiai, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND. Ar daugiabutis namas yra šiame sąraše galite pasitikrinti VERT svetainėje ir jei nėra, bet atitinka reikalavimus, kreiptis į savivaldybę dėl sąrašo papildymo.

Maisto gaminimui nenaudojant dujų balionų, tai yra ruošiant ant elektros viryklės ar prisijungus prie gamtinių dujų skirstymo tinklo, užtikrinamas didesnis saugumas ne tik butui, bet ir visam namui, nes nėra baliono sprogimo pavojaus. Kartu tai yra gerokai patogiau – nereikia keisti dujų balionų ir juos eksploatuoti pagal nustatytus reikalavimus ir taip patirti papildomų išlaidų.

Esant klausimams dėl SND balionų šalinimo projekto, prašome kreiptis į:

ESO: el. paštas SNDbalionai@eso.lt, tel. nr. 8 617 96546

Lietuvos energetikos agentūrą: el. paštas - SNDbalionai@ena.lt, tel. nr. 8 680 31869.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybą: tel. nr. 8 800 20500

Kada DA/bendrija gali tikėtis gauti iki 3 proc.?

Daugiabučio namo atstovui  gali būti kompensuojamos išlaidos už laiptinių ir butų vidaus tinklo sutvarkymo administravimą iki 3 proc. jei atliktų darbų vertė (laiptinių bei butų vidaus tinklo) neviršija nustatytų finansavimo ribų. Pavyzdys. Daugiabutis namas, kuriame yra 20 butų, visuose butuose yra SND balionai. Daugiabučiui maksimali kompensuojama suma suteikiama: Namo laiptinės instaliacijos sutvarkymui: 20 butų *200 Eur = 4000 Eur. Daugiabučio namo butuose vidaus tinkle sutvarkymui: 20 butų kur yra SND balionai * 200 Eur = 4000 Eur. Viryklėms įsigyti: 20 butų * 200 Eur = 4000 Eur.

Pagal atnaujintą FSA, daugiabučio namo atstovas gali gauti kompensaciją nuo daugiabučio laiptinės ir daugiabučio butų vidaus instaliacijos sutvarkymo, t.y. nuo 8000 Eur bendrai. Esminės sąlygos, kad laiptinių ir butų sutvarkymo sąmatos vertė kartu su namo atstovo administravimo išlaidomis   negali viršyti 200 Eur per butą t.y. 8000 Eur šiame pavyzdyje, t.y. laiptinių ir butų sutvarkymo sąmata turėtų neviršyti 7760 Eur, o namo atstovo projekto administravimo išlaidos - 240 Eur (3 proc. nuo 8000 yra).

Tai jei laiptinių ir butų sutvarkymo sąmata visų 20 butų būtų pvz. 5000 Eur, tai daugiabučio namo atstovas gali prašyti administravimui bendrai 240 Eur. Jei bendra laiptinių ir butų sutvarkymo sąmata viršija 8000 Eur, tai 3 proc. administravimui išlaidos nebus kompensuotos.

Ką reikia pateikti? Kada rangovas pateikia komercinius pasiūlymus/projektines sąmatas, Jums reikia laisva forma pateikti namo vidaus tinklų pertvarkymo sąmatą, nurodant (1) pertvarkymui laiptinėje reikalingą lėšų sumą, (2) pertvarkymui  butuose reikalingą lėšų sumą  ir (3) daugiabučio namo atstovo išlaidos už administravimą (iki 3 proc.).

Jei paraišką buvau pateikęs be 3 proc.? Kaip turėčiau pasielgti kad gauti 3 proc.?

Jums reikia sndbalionai@eso.lt persiųsti daugiabučio laiptinės bei butų sąmatą, bei laisvos formos paruošti dokumentą, kur būtų išskirti iki 3 proc. daugiabučio namo atstovo administravimui jei neviršijama nustatyta riba.

Ar pratęsus terminą pateikti paraišką su sąmatomis prasitęsė ir darbų atlikimo terminas?

NE. Daugiabučio namo atstovas iki 2020 m. spalio 5 d. imtinai turi galimybę pateikti ESO paraišką su sąmatomis su nurodytais dokumentais rezervuoti lėšas.  Atkreiptinas dėmesys, kad visi darbai susiję su rangos darbais bei dokumentų pateikimu privalo būti atlikti iki lapkričio 30 d. Ši data nepratęsta. Įsivertinkite ar tikrai darbus spėsite atlikti laiku, nes finansuojama bus tik tais atvejais, jei darbai atlikti bei dokumentai pateikti laiku.

Kokie daugiabučiai namai gali dalyvauti SND balionų keitimo projekte ir gauti valstybės paramą?

Projekte dalyvauja trijų ar daugiau aukštų, neskaitant cokolinių ir mansardinių aukštų, daugiabučiai, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos suskystintos naftos dujos.

Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti SND balionų šalinimo projektą, turi būti įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) viešai skelbiamą daugiabučių namų sąrašą. Ar daugiabutis namas yra šiame sąraše galite pasitikrinti VERT svetainėje (www.regula.lt) ir jei nėra, bet atitinka reikalavimus, kreiptis į savivaldybę dėl sąrašo papildymo.

Kas turi teikti paraiškas ESO dėl paramos gavimo?

Siekiant, kad nesaugiai eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, daugiabučio namo vidaus darbus organizuoti, įgyvendinti ir paraiškas kompensacijoms gauti turi teikti daugiabučio namo atstovas (daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu).

Gyventojams atskirai teikti paraiškų ESO nereikia. Gyventojai, norintys pasikeisti SND balioną į elektros energiją ar gamtines dujas, turi kreiptis į savo namo administratorių/bendriją, jai nesant į savivaldybę.

Kam reikia teikti prašymus dėl SND balionų keitimo paramos gavimo?

Visas paraiškas daugiabučio namo atstovas (daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius) teikia ESO. O ESO gautą informaciją pateikia Lietuvos energetikos agentūrai, kuri skiria reikiamas lėšas projekto įgyvendinimui.

Kokią paramą galima gauti keičiant SND balionus?

SND dujų balionų trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose keitimas bus finansuojamas valstybės. Parama vienam butui sieks iki 600 eurų - daugiabučio namo vidaus elektros ar dujų tinklų instaliacijai sutvarkyti ir viryklei įsigyti, iš viso tam šiemet skirta 15 mln. eurų.  Galutiniai paramos gavėjai yra daugiabučių namų butų ar kitų patalpų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai, savininkai.

Valstybės subsidijos renkantis elektros energiją: iki 200 eurų (be PVM ) subsidija laiptinės elektros instaliacijai rekonstruoti, iki 200 eurų (be PVM ) subsidija gyventojo bute esančiai instaliacijai sutvarkyti ir iki 200 eurų (be PVM) subsidija elektrinei viryklei įsigyti. Analogiškas valstybės subsidijavimas būtų renkantis gamtines dujas: iki 200 eurų (be PVM ) subsidija būtų skiriama dujų tinklui laiptinėje įrengti, iki 200 eurų (be PVM ) subsidija bute dujų vamzdynui įrengti ir iki 200 eurų (be PVM) dujinei viryklei įsigyti.

Kaip sužinoti, ar mano namas gali gauti paramą SND balionų keitimui?

Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti SND balionų šalinimo projektą, turi būti įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) viešai skelbiamą daugiabučių namų sąrašą. Į šį sąrašą yra įtraukiami trijų ar daugiau aukštų, neskaitant cokolinių ir mansardinių aukštų, daugiabučiai, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND. Ar daugiabutis namas yra šiame sąraše galite pasitikrinti VERT svetainėje (www.regula.lt)  ir jei nėra, bet atitinka reikalavimus, kreiptis į savivaldybę dėl sąrašo papildymo.

Kur skelbiami sąrašai, kurie daugiabučiai gali dalyvauti SND balionų keitimo projekte?

Daugiabučių namų sąrašą, kurie gali gauti paramą skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo tarybą (toliau – VERT) savo VERT svetainėje (www.regula.lt).  

Į šį sąrašą yra įtraukiami trijų ar daugiau aukštų, neskaitant cokolinių ir mansardinių aukštų, daugiabučiai, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND. Jei daugiabučio namo nėra šiame sąrašę, bet jis atitinka reikalavimus, reiktų kreiptis į savivaldybę dėl sąrašo papildymo.

Kokias paraiškas ir dokumentus reikia pateikti ESO? Iki kada?

Daugiabučio namo atstovas (daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius) turi:

Jei daugiabučiui namui reikės didinti elektros energijos galios įvadą, ar gyventojai turės už tai sumokėti?

SND balionų keitimo projekto apimtyje visus reikiamus darbus dėl elekros galios didinino iki daugiabučio namo atliks ESO, gyventojams už tai mokėti nereikės.

Kur galiu rasti daugiau informacijos apie SND balionų keitimo projektą:
  • Informacijos galite rasti ESO tinklapyje www.eso.lt skiltyje Dujų balionų keitimas saugia energija - elektra ar gamtinėmis dujomis.
  • Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) tinklapyje www.regula.lt skiltyje SND balionų šalinimo planas.
  • Lietuvos energetikos agentūros tinklapyje www.ena.lt.
Kokiais kontaktais galiu gauti konsultaciją dėl SND balionų keitimo kitomis energijos rūšimis projekto:

Esant klausimams dėl SND balionų šalinimo projekto, prašome kreiptis į:

  • ESO: el. paštas SNDbalionai@eso.lt, tel. nr. 8 617 96546
  • Lietuvos energetikos agentūrą: el. paštas - SNDbalionai@ena.lt, tel. nr. 8 680 31869.
  • Valstybinės energetikos reguliavimo tarybą: tel. nr. 8 800 20500
Kokie pagrindiniai teisės aktai reglamentuoja SND balionų keitimą daugiabučiuose?
  • Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planas (atnaujintas 2020 m.), kurį galite rasti čia.
  • Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais priemonės finansavimo sąlygų aprašas, kurį galite rasti čia.
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba