Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dujų balionų keitimas

Pagal Energetikos ministerijos parengtą suskystintų naftos dujų (SND) balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą, SND balionai  maistui gaminti trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose turi būti pakeisti į kitą saugią energijos rūšį. Vyriausybė iš biudžeto lėšų dujų balionų keitimui į elektros energiją ar gamtines dujas 2021 m. skyrė 10 mln. Eur. 

Siekiant, kad nesaugiai eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, daugiabučio namo vidaus darbus organizuoti, įgyvendinti ir paraiškas kompensacijoms gauti turi teikti daugiabučio namo atstovas (daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu).

Paramą 2021m. administruoja APVA (LR aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra). Daugiau informacijos paramos administravimo ir duomenų teikimo klausimais -https://www.apva.lt/  ir https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/jau-galima-teikti-paraiskas-ir-atsisakyti-duju-balionu-daugiabuciuose-namuose.

Esant klausimams dėl SND balionų šalinimo projekto, prašome kreiptis į:

APVA (paraiškos teikimas, finansavimo sąlygos, mokėjimo prašymų teikimas, administravimas):
mob. tel. 8-605-27059, el. p. sndbalionai@apva.lt

ESO (su energijos tinklu susiję techniniai klausimai): el. paštas SNDbalionai@eso.lt, tel. nr. 8 617 96546

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba