Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Sutartys ir kiti dokumentai

VERT informacija

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) yra parengusi Lietuvai pritaikytų klausimų ir atsakymų sąrašą. Tokiu būdu siekiama energijos vartotojus geriau informuoti apie jų teises bei atsakyti į dažniausiai jiems iškylančius klausimus, pateikti aktualią, tikslią, išsamią ir suprantamą informaciją, nepriklausomai nuo vartotojo turimos patirties ir žinių elektros energijos ir gamtinių dujų srityje.

Minėtą klausimų ir atsakymų sąrašą galite rasti  ČIA

 

Skundų nagrinėjimo tvarka

Dėl visų su ESO susijusių skundų ir ginčų pirmiausia prašome kreiptis į ESO:

 • internetu,
 • trumpuoju numeriu 1852,
 • el. paštu info@eso.lt,

ESO skundus sprendžia laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų. Siekiame klientams atsakyti kuo greičiau, įsigilinti į problemą, ją išanalizuoti. Esant itin sudėtingoms skunde nurodytoms situacijoms ar aplinkybėms, jų nagrinėjimas ir atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo.

Skundo forma


Vartotojų skundus nagrinėjančios institucijos:

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (www.vei.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl:

 • energetikos objektų,
 • įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų,
 • įrenginių ir apskaitos priemonių eksploatavimo,
 • energijos kokybės reikalavimų,
 • energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų,
 • avarijų,
 • energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris (juridiniam asmeniui – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris);
 • pardavėjo, paslaugų teikėjo, kito asmens, kurio veiksmas ar neveikimas skundžiamas, pavadinimas, adresas;
 • konkretus skundžiamas veiksmas ar neveikimas, aktas arba sprendimas, jo priėmimo (įvykdymo) data; 
 • pareiškėjo reikalavimas, aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijų sąrašas; 
 • informacija apie kreipimąsi į pardavėją, paslaugų teikėją, kitą asmenį.

Skundą inspekcija privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (www.regula.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl:

 • energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją,
 • teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo,
 • prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo,
 • kainų ir tarifų taikymo.

VKEKK taip pat dalyvauja taikomojo tarpininkavimo vykdyme.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), telefono numeris;
 • skundžiamos įmonės pavadinimas, buveinės adresas;
 • konkretus skundžiamas veiksmas ar neveikimas;
 • pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis reikalavimas grindžiamas, visa informacija apie kreipimąsi į įmonę;
 • pateikiami pareiškėjo turimi dokumentai, susiję su prašymo išspręsti ginčą dalyku.

Skundą komisija privalo išnagrinėti per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos, su galimybe nagrinėjimo terminą pratęsti 20 dienų.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba (www.vvtat.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja fizinių asmenų skundus dėl energijos pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), telefono numeris;
 • pardavėjo, paslaugų teikėjo, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra pateikiami pareiškėjo reikalavimai, pavadinimas (vardas, pavardė), adresas (buveinė);
 • pareiškėjo teisės ir įstatymų saugomi interesai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, pažeidžia pardavėjas, paslaugų teikėjas;
 • pareiškėjo reikalavimas ir informacija apie kreipimąsi į pardavėją, paslaugų teikėją;
 • pridedamų dokumentų kopijų sąrašas.

Skundą tarnyba privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo prašymo, atitinkančio reikalavimus, pateikimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba