Susisiekime

Trumpalaikiam naudojimui

Gyventojams, norintiems užsitikrinti elektros energijos tiekimą dėl įvykusių vienkartinių elektros energijos tiekimo sutrikimų , kuriuos gali įtakoti ESO arba jie įvyksta kliento vidaus tinkle, tokiems atvejams rekomenduojame išsinuomoti rezervinį elektros energijos šaltinį – generatorių.

Jeigu nuspręsite pasirūpinti rezerviniu šaltiniu vienkartiniam atvejui, dalinamės su Jumis rekomendacijomis, į kurias prašome atkreipti dėmesį.

  1. Įsivertinkite kokios galios generatoriaus Jums reikės. Jeigu norite, kad naudojantis generatoriumi galėtumėte naudotis elektros prietaisais, įprastai generatoriaus galią pasirinkite pagal turimo elektros įvado iš ESO galią. Atkreipkite dėmesį ir į atvado tipą: vienfazis ar trifazis. Generatorius turėtų būti tokio paties tipo. Galią bei įvado tipą galite sužinoti prisijungę prie ESO savitarnos. Taip pat galima pasirinkti ir mažesnės galios generatorių nei įvadas, tačiau, tokiu atveju, tam tikrų elektros prietaisų (elektros viryklė, elektrinis vandens šildytuvas, šilumos siurblys, ir pan.), kurių galios poreikis yra didelis, negalėsite naudoti vienu metu. Minimaliems poreikiams pakanka 3 kW galios generatoriaus. Turint tokios galios generatorių, galėsite naudotis visais elektros prietaisais, tačiau ne tuo pačiu metu.

  2. Įsivertinę, kokios galios ir tipo (vienfazio / trifazio) generatoriaus Jums reikės, pasirūpinkite generatoriaus nuoma ar įsigijimu. Nuomos ar įsigijimo vietoje pasirūpinkite taip pat ir būtina jungtimi, kuria sujungsite generatorių su elektros prietaisais ar namo elektros sistema. Įprastai, generatorių nuomos ar pardavimo vietose gausite papildomos profesionalios konsultacijos dėl nuomojamo /ar įsigyjamo generatoriaus naudojimo ir reikiamos jungties įsigijimo. Pasirūpinkite, kad su įrenginiu būtų pateikiama ir aiški generatoriaus naudojimo instrukcija. Svarbu pažymėti, kad nesirinkite mažesnės galios generatoriaus, nei norimų prijungti prietaisų galia. Prijungus didesnę galią prie mažesnės galios generatoriaus kyla grėsmė sugadinti elektros įrenginius ir/ar generatorių.

  3. Prieš pradedant generatoriaus prijungimo darbus prie namo elektros vidaus sistemos, išjunkite komercinės apskaitos skyde, kur yra įrengtas elektros skaitiklis apskaitantis Jūsų suvartojamą, elektros energijos automatinį jungiklį. Jungiklis turi būti padėtyje OFF - išjungta. Šio veiksmo atlikti nereikia, jei prie generatoriaus jungsite elektros prietaisus tiesiogiai ne per namo vidaus elektros sistemą t. y. atjungsite prietaisų kištukus ir juos įjungsite tiesiai prie generatoriaus.

  4. Sujunkite generatorių su namo vidaus elektros sistemos jungtimi. Įprastai, generatoriaus prijungimas turi būti atliktas kiek įmanoma arčiau namo vidaus elektros pagrindinio paskirstymo skydo. Reikiama jungtimi prijungimas galimas ir į esamą kištukinį lizdą, tik būtina įvertinti kištukinio lizdo galimą maksimalią galią. Įprastai, kištukiniai lizdai pritaikyti ne didesnei kaip 16 A (3 kW) galiai). Tokiu atveju, Jūsų maksimali galima prijungti generatoriumi galia gali būti ne didesnė kaip 3 kW galia. Jei abejojate savo sugebėjimais tinkamai atlikti generatoriaus prijungimą, rekomenduojame kreiptis į įmones, teikiančias elektros įrenginių įrengimo ir/ar eksploatavimo paslaugas, kad atliktų generatoriaus prijungimą kokybiškai. Netinkamai prijungtas generatorius gali sugadinti elektros prietaisus ar padaryti kitą žalą Jūsų turtui. Įmonių sąrašą, su kuriomis ESO bendradarbiauja ir vykdo elektros tinklų įrengimo projektus, rasite čia, bet galite pasirinkti bet kurią kitą reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę.

  5. Atlikus generatoriaus prijungimą, naudokite (paleiskite, stebėkite veikimą, išjunkite) generatorių pagal jo instrukciją. Pažymime, kad laikotarpiu, kuriuo naudositės generatoriumi, Bendrovė neatsako už tiekiamos elektros energijos kokybę, todėl rekomenduojame stebėti prijungtų įrenginių darbą ir pastebėjus neįprastą jų veikimą, atjungti nuo generatoriaus taip išvengiant galimo įrenginių sugadinimo.
  6. Draudžiama tikrinti ar galima naudotis elektra iš ESO tinklo įjungiant įvadinį automatinį jungiklį, kurį atjungėte neatjungus generatoriaus nuo namo vidaus elektros sistemos. Sujungus generatorių ir ESO tinklus kartu kylą didelė rizika, kad bus sugadinti prietaisai, generatorius ar padaryta kita žala. Rekomenduojame tikrinti, ar ESO tinkle atsirado įtampa stebint, ar skaitmeninio elektros skaitiklio skalėje yra matomi skaitiklio rodmenys. Jei rodmenys matomi, įtampa yra ir galite naudotis ESO tinklu, jei skaitiklio rodmenų nėra - įtampos ESO tinkle nėra. Jei įrengtas mechaninis skaitiklis, įtampos buvimą tikrinkite atjungus generatorių nuo namo vidaus tinklo ir įjungus įvadinį automatinį jungiklį, ar suveikia elektros prietaisai.

  7. Atsiradus galimybei naudotis elektra iš ESO tinklo, svarbu išlaikyti šią būtinų atlikti darbų seką: atjunkite generatorių nuo namo vidaus elektros tinklo ir tik tada įjunkite įvadinį automatinį jungiklį.

  8. Nerekomenduojame „skolinti“ elektros iš generatorių kaimynams, nes nežinote, kokios būklės jų vidaus tinklas ir noras padėti gali sukelti žalą tiek Jūsų elektros prietaisams, tiek kaimynų.

SVARBU: už sprendimą įsirengti rezervinį elektros energijos šaltinį būsite atsakingi Jūs (ESO informuoti papildomai nereikia), todėl atsakomybė už tinkamą jo eksploatavimą, priežiūrą yra taip pat Jūsų atsakomybėje. Norime Jūsų paprašyti būti atsakingiems ir kaip įmanoma atidžiau atsižvelgti į visas mūsų aukščiau išvardintas rekomendacijas taip užtikrinant Jūsų ir aplinkinių saugumą.

 

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).