Susisiekime

Elektros energijos prijungimas su savo rangovu (Fast track)

 „Fast track“ – kas tai?  

„Fast track“ - greitesnis (angl. fast-track) prisijungimas prie elektros tinklų, kai projektavimo ir rangos darbus atlieka pats klientas su savo pasirinktu rangovu.

Atkreipiame dėmesį, kad apie galimybę pasirinkti savo rangovą sužinosite po paraiškos pateikimo, kai mes parengsime Prijungimo paslaugos sąlygas. Šiuos pokyčius reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (skaityti čia) ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (skaityti čia).

Kada galite rinktis savo Rangovą elektros tinklų įrengimo, rekonstravimo ar perkėlimo rangos darbams atlikti

SVARBU: už atliktus darbus Jūs atsiskaitysite pilnai (100 %) savo pasirinktam rangovui, jeigu priklausote šioms grupėms:

 • esate Gamintojas, kurio elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus;
 • esate Statytojas, kai siekiate įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų;
 • norite rekonstruoti ar perkelti skirstomuosius tinklus, kliudančius statinių statybai ar dėl kitų priežasčių;
 • esate Vartotojas, kurio elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW ir šiems elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus;
 • esate Elektros energijos kaupimo įrenginių savininkas, kurio elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus.

SVARBU: šios grupės klientams ESO grąžins 50 % patirtų darbo sąnaudų už rangovo atliktus prijungimo prie ESO tinklų darbus, jei:

 • esate Naujas arba esamas klientas, kuris didinatės elektros galią virš 500 kW;
 • norite turėti I ir II kategorijos elektros galią;
 • keičiate atvado tipą iš vienfazio į trifazį ir atvirkščiai nekeičiant elektros galios;
 • perleidžiate elektros galią arba dalį galios kitam klientui;
 • norite rekonstruoti ar perkelti 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijos ir (ar) oro kabelių linijos, kurios yra įrengtos seniau nei prieš 20 metų.

 

Viskas, ką turite žinoti, jei rinksitės savo Rangovą
 1. Jūs įsipareigojate būti atsakingi visais atvejais už projekto parengimą.
 2. Norėdami pasirinkti savo rangovą, turėsite užpildyti sutikimą, kad renkatės savo Rangovą, kuris atliks prijungimo prie ESO tinklų prijungimo darbus. Sutikimas turėtų būti pateiktas iki projekto suderinimo su ESO.
 3. Rangos darbus patikėkite tik tiems rangovams, kas turi reikiamą kvalifikaciją. Rangovų sąrašą, kurie turi technines kvalifikacijas dirbti ESO skirstomuosiuose tinkluose rasite čia.
 4. Jeigu pasirinksite kitą rinkoje esantį rangovą, bet jo nėra rangovų sąraše, instrukciją dėl darbų kodų kvalifikacijos patvirtinimo Jūsų pasirinktas rangovas gali rasti čia. Rangovų sąrašas, minimas 3 punkte, papildomas po kvalifikacijos pagal darbų kodus patvirtinimo.

5. Kai tik pateiksite sutikimą, susiderinsite projektą su ESO,  prašysime pateikti rangovo pateiktą darbų sąmatą. Mes įvertinsime ir palyginsime kainas, nes Jūsų rangovas galės atlikti rangos darbus tik tuo atveju, jei atliekamų darbų sąmata bus 10 proc. pigesnė už ESO atliekamus darbus. Atkreipiame dėmesį, jei priklausote aukščiau išvardintai klientų grupei, kurie su rangovu atsiskaitys 100 % už atliktus darbus, sąmatos pateikti nereikės.

6. Prašysime pasirašyti Trišalę sutartį tarp ESO, Kliento ir Kliento Rangovo. Pateikiame susipažinimui Trišalės sutarties bendrąsias sąlygas.

Pasirašiusiems nuo 2023 kovo 20 d.

Trišalės sutarties bendrosios sąlygos

Trišalės sutarties bendrosios sąlygos (gamintojui)

Pasirašiusiems nuo 2021 vasario 1 d.

 Trišalės sutarties bendrosios sąlygos

SVARBU: pasirinkus savo rangovą, elektros įrenginių prijungimu prie ESO tinklų rūpinsitės Jūs. Darbų kaina ir trukmė bus Jūsų ir Jūsų Rangovo tarpusavio susitarimas. ESO dalyvaus Rangos darbų vykdyme tik kaip koordinuojantis asmuo, kad darbai vyktų pagal suderintą Projektą ir atitiktų saugos reikalavimus. Įrengtų ar perkeltų skirstomųjų tinklų tolimesnę priežiūrą toliau užtikrinsime mes.

Sutikimas dėl rangovo pasirinkimo

Spauskite čia.

Rangovo darbų sąmatos pateikimas

Atkreipiame dėmesį, kad sąmatą pateikti reikia jei:

 • esate Naujas arba esamas klientas, kuris didinatės elektros galią virš 500 kW;
 • norite turėti I ir II kategorijos elektros galią;
 • keičiate atvado tipą iš vienfazio į trifazį ir atvirkščiai nekeičiant elektros galios;
 • perleidžiate elektros galią arba dalį galios kitam klientui;
 • norite rekonstruoti ar perkelti 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijos ir (ar) oro kabelių linijos, kurios yra įrengtos seniau nei prieš 20 metų.

SVARBU: Mes įvertinsime ir palyginsime kainas, nes Jūsų rangovas galės atlikti rangos darbus tik tuo atveju, jei atliekamų darbų sąmata bus 10 proc. pigesnė už ESO atliekamus darbus.

Sąmatos pateikti nereikia, jei priklausote klientų grupei, kurie su rangovu atsiskaitys 100 % už atliktus darbus.

Darbų sąmata

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).