Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Galios keitimas

Tam, kad galėtumėte be rūpesčių naudotis visais savo elektros įrenginiais objektuose, padidinsime jūsų elektros įvado galią

Jei didinate galią daugiabutyje, prašome spausti čia

Viskas, ką turite žinoti prieš pateikiant paraišką
Pasitikrinkite, kokia yra leistina naudoti elektros galia Jūsų objekte

Kviečiame prisijungti prie ESO savitarnos ir pasitikrinti.

Pasiskaičiuokite, kiek Jums reikia elektros galios ir kokia preliminari paslaugos kaina

Skaičiuoklę rasite čia.

Atkreipiame dėmesį, pildydami paraišką norimą elektros galią po atliktos galios didinimo paslaugos galėsite rinktis tik iš lentelėje nurodytų reikšmių.  

Įvado tipas Suminė leistinoji elektros galia po atliktos galios didinimo paslaugos (kW)
Vienfazis įvadas

3, 4, 5.

Trifazis įvadas 

7, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 35, 45, 60 (esant poreikiui daugiau nei 60 kW, galite rinktis ir toliau 1 kW tikslumu).

Susipažinkite, kaip apskaičiuojama galios didinimo arba elektros įvedimo paslaugos kaina.

Kviečiame susipažinti čia.

Pasiruoškite visus reikiamus dokumentus paraiškos pateikimui

Pildant paraišką, prašysime pateikti: 

  • Pastato ir žemės sklypo bendrasavininkių laisvos formos sutikimą (dokumento pavyzdys čia). Jei turtą valdo kartu su sutuoktiniu – bendrasavininkių sutikimo nereikia;
  • Turto bendrasavininkų laisvos formos sutikimą. Jei turtą valdote kartu su sutuoktiniu – sutikimo nereikia. 
  • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jeigu paraišką pildote ne kaip objekto savininkas.
  • Finansinės paramos pažymą, jeigu priklausote socialiai pažeidžiamai grupei. Dėl pažymos gavimo prašome kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės, kuri Jums teikia piniginę paramą, administracijos Socialinės paramos arba Socialinių išmokų skyrių.
  • Pageidaujamą apskaitos įrengimo vietą, jei apskaitos prietaisas (skaitiklis) yra įrengtas Jūsų objekto patalpų viduje. Rekomendacijas rasite čia.

Vėliau prašysime Jūsų pateikti likusius dokumentus: 

  • Rangovo aktą, patvirtinantį Jūsų vidaus elektros įrenginių tinklo techninė būklę ir saugumą. Kai tik gausite Prijungimo sąlygas, jas turėsite pateikti pasirinktam elektrikui, kuris parengs Rangovo aktą.

SVARBU: darbus pradėti galėsime tik gavę visus reikiamus dokumentus. 

Norite užsisakyti paslaugą?

Pateikite paraišką ESO savitarnoje

Kviečiame prisijungti prie ESO savitarnos ir greitai bei patogiai pateikti paraišką (instrukciją matysite čia). Pildydami paraišką, komentarų lauke prašome patikslinti, kokiu tikslu didinate leistinąją naudoti galią, pvz.: dėl numatomų papildomų elektros įrenginių, elektromobilių įkrovimo stotelės, planuojamos įsirengti saulės elektrinės ar kitos priežasties. Taip pat pateikite kuo išsamesnę informaciją apie objektą tam, kad mūsų komanda pasiūlytų Jums geriausius techninius sprendimus.

SVARBU: kai tik gausime paraišką, atsiųsime Jums išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą - 31,75 Eur su PVM. Kai tik gausime mokėjimą, per 3 d. d. įvertinsime paraišką ir per 3 d. d. parengsime prijungimo sąlygas.

 

  Viskas, ką turite žinoti apie projektavimo darbus
Projektą rengia KLIENTAS

Jūs arba Jūsų pasirinktas projektuotojas turės pagal atskirai išduotas prijungimo sąlygas parengti projektą (brėžinius ir planus DWG formatu), jį susiderinti su atsakingomis institucijomis. Dažniausiai prijungimo projektai derinami su savivaldybe, kaimynais, per kurių žemę tiesiamas elektros tinklas, Nacionaline Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Telia, Jūsų gyvenvietės vandens tiekėju, šilumos tinklais, Kultūros paveldo departamentu bei kelių direkcija. Kai pateiksite suderintą projektą, paskaičiuosime prijungimo įmoką ir parengsime prijungimo paslaugos sutartį. Parengto projekto skaitmeninę versiją (brėžinius ir planą DWG formatu bei kitus dokumentus PDF formatu) prašome patalpinti čia.

Projektą rengia ESO

Projektą parengsime mes ir suderinsime su atsakingomis institucijomis. Parengti projektą įprastai užtrunka nuo 2 iki 4 mėn. ESO projektuotojas su Jumis gali susisiekti, jei reiktų gauti suderinimus su kaimynais dėl elektros tinklo tiesimo kaimynų žemėje.

Prašysime peržiūrėti parengtą Prijungimo paslaugos sutartį bei apmokėti prijungimo įmoką

Jeigu projektą rengs ESO – per 3 d. d. nuo paraiškos pateikimo, savitarnoje pateiksime Prijungimo paslaugos sutartį, kurioje matysite Jums apskaičiuotą preliminarią prijungimo paslaugos kainą, Jūsų objekto prijungimo sąlygas bei specialiąsias sutarties sąlygas.

Jeigu projektą rengsite Jūs –  per 3 d. d. nuo paraiškos pateikimo, parengsime Jums atskirai prijungimo sąlygų dokumentą, kuriame bus nurodyti visi būtini atlikti veiksmai ESO tinklo pertvarkymui. Jūsų projektuotojas pagal prijungimo sąlygas turės parengti projektą. Kai pateiksite suderinti su visomis institucijomis suderintą projektą, per 5 d. d. parengsime Prijungimo paslaugos sutartį su apskaičiuota preliminaria prijungimo įmoka. Kartu su sutartimi gausite ir išankstinę sąskaitą paslaugos apmokėjimui. Jei kaina vėliau keisis, apie tai Jus informuosime asmeniškai.

Sutarties bendrosios sąlygos

Nuo 2019 01 01

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Laikinam klientui
Leistinos galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

SVARBU: kai tik sumokėsite sutartyje nurodytą įmoką, Jūsų sutartis bus laikoma pasirašyta, todėl papildomai sutarties pasirašyti nereikia. Darbus pradėsime vykdyti, kai tik gausime įmoką ir visus reikiamus dokumentus.

Pateikite Rangovo aktą

Rangovo aktas – dokumentas, kuris patvirtina Jūsų vidaus elektros įrenginių ir tinklo techninė būklę ir saugumą. Rangovo aktas yra išduodamas po atliktos varžų matavimo paslaugos. Šią paslaugą gali atlikti bet kuris Jūsų pasirinktas atestuotas elektrikas. Rangovo akto užsakymas ir parengimas nėra įtraukti į galios didinimo kainą, todėl prašysime Jūsų pasirūpinti šiuo dokumentu patiems. Rangovo aktą prašome pateikti čia

SVARBU: rangovui parengus aktą, mūsų rekomendacija Jums – susipažinkite su dokumentu, paprašykite, kad rangovas prieš pateikiant aktą mums, Jus supažindintų taip pat su visa informacija. 

Jei reikia pertvarkyti ESO tinklą, pradėsime vykdyti projektavimo ir rangos darbus

Jeigu projektą rengs ESO – projektavimo ir rangos darbus pradėsime, kai tik sumokėsite apskaičiuotą preliminarią paslaugos įmoką. Taip pat kviečiame pradėti rūpintis Rangovo aktu, nes be jo negalėsime įrengti elektros skaitiklio. 

SVARBU: jei parengus projektą paaiškės, kad padidėjo prijungimo įmoka – prašysime sumokėti papildomai.  

Jei projektą rengsite Jūs – lauksime, kada Jūs arba Jūsų pasirinktas projektuotojas atliks projektavimo darbus ir suderins projektą pagal ESO prijungimo sąlygas. Prijungimo darbus pradėsime vykdyt Jums pateikus suderintą projektą ir sumokėjus Prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą įmoką. Taip pat kviečiame tuo pačiu metu lygiagrečiai pasirūpinti Rangovo aktu, nes be jo negalėsime įrengti elektros skaitiklio.  

Atnaujinsime Nuosavybės ribų aktą

Atlikus galios didinimo darbus, atnaujinsime Jūsų objekto nuosavybės ribų aktą. Dokumentą matysite prisijungę  savitarnoje prie objekto informacijos ir paraiškos stebėsenoje. Nuosavybės ribų akte nurodysime Jūsų objekto techninę informaciją: leistiną galią, fazių skaičių ir nuosavybės tarp ESO ir Jūsų tinklų ribą iki kurios gedimo atveju ESO tvarko tinklą. 

Pakeisime elektros skaitiklį arba automatinį jungiklį

Jei rangos darbų nereikės, Jums pateikus Rangovo aktą ir sumokėjus prijungimo įmoką, per 2 d. d. paraiškoje nurodytais kontaktais su Jumis susisieks ESO inžinierius susiderinti patogaus darbų atlikimo laiko ir atvyks pakeisti elektros skaitiklį arba automatinį jungiklį. 

Pateiksime galutinę PVM sąskaitą - faktūrą paslaugos apmokėjimui

Atlikus visus darbus, parengsime galutinę paslaugos PVM sąskaitą-faktūrą. Jei po atliktų darbų susidarys permoka - ją grąžinsime Jums į tą pačią sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą, jei susidarys nepriemoka – prašysime Jūsų sumokėti papildomai.   

 Naudokitės elektra! 

Ar ši informacija Jums aiški?
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba