Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Sutartys ir kiti dokumentai

Primename, kad nuo 2018 spalio 1 d. elektros energiją tiekia visuomeninis tiekėjas UAB „Ignitis“. Jeigu norite pasirinkti kitą nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kviečiame apsilankyti https://www.pasirinkitetiekeja.lt/.

Atkreipiame Jūsų dėmesį:

  • jei įsigijote gyvenamosios paskirties objektą ir norite sudaryti elektros energijos sutartį, prašome kreiptis į visuomeninį tiekėją UAB „Ignitis“ arba pasirinkti nepriklausomą tiekėją.
  • jei norite nutraukti sutartį gyvenamosios paskirties objektui, prašome kreiptis į savo elektros energijos tiekėją, su kuriuo esate sudaręs sutartį.
Elektros energijos prijungimo sutarties bendrosios sąlygos

Sutarties bendrąsias sąlygas galite rasti čia:

Pasirašiusiems nuo 2020 m. rugpjūčio 16 d. 

Bendrai klientų grupei
El. įrenginių perkėlimo bendrosios sąlygos (21.08.01)
Gaminančiam klientui (iki 30 kW)
Gaminančiam klientui (virš 30 kW)
Gamintojui
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Naujam klientui
Naujas gaminantis klientas (iki 30 kW)
Naujas gaminantis klientas (virš 30 kW)

Pasirašiusiems nuo 2020 m. sausio 1 d.

Naujam klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui (iki 30 kW)
Gaminančiam klientui (virš 30 kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei
Naujas gaminantis klientas (iki 30 kW)
Naujas gaminantis klientas (virš 30 kW)


Pasirašiusiems nuo 2019 m. gruodžio 2 d.

Naujam klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Gaminančiam klientui (iki 30kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei
Naujas gaminantis klientas
Naujas gaminantis klientas (iki 30 kW)

Pasirašiusiems nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.:

Naujam klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Gaminančiam klientui (iki 30kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Pasirašiusiems nuo 2019 balandžio 1 d.:

Naujam klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Gaminančiam klientui (iki 5kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Pasirašiusiems nuo 2019 sausio 1 d.:

Naujam klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Gaminančiam klientui (iki 5 kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Pasirašiusiems nuo 2018 gegužės 25 d.:

Naujam klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Gaminančiam klientui (iki 5 kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Pasirašiusiems iki 2018 gegužės 25 d.:

Naujam klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Gaminančiam klientui (iki 5 kW)
Laikinam klientui
Leistinosios galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Apskaičiavimo pagal vidutinį vartojimą taisyklės

Elektros energijos apskaičiavimo pagal vidutinį vartotojo elektros energijos suvartojimą taisyklės taikomos visiems garantinio tiekimo ir nepriklausomo tiekėjo vartotojams, kurie nedeklaruoja ataskaitinio elektros apskaitos prietaiso rodmenų tiekėjui ar operatoriui iki teisės aktuose numatytų terminų.

Elektros energijos apskaičiavimo pagal vidutinį vartotojo objekto elektros energijos suvartojimą taisyklės

VERT informacija

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba yra parengusi Lietuvai pritaikytų klausimų ir atsakymų sąrašą. Tokiu būdu siekiama energijos vartotojus geriau informuoti apie jų teises bei atsakyti į dažniausiai jiems iškylančius klausimus, pateikti aktualią, tikslią, išsamią ir suprantamą informaciją, nepriklausomai nuo vartotojo turimos patirties ir žinių elektros energijos ir gamtinių dujų srityje.

Minėtą klausimų ir atsakymų sąrašą galite rasti  ČIA

Rangovų dokumentai

Teikiant dokumentus dėl Kliento vidaus tinklo reikalinga rinktis vieną iš šių dokumentų šablonų.
Formai "Esamo įvado patikrinimas" dokumentas žemiau:

Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas, kai elektros įrenginių leistinoji naudoti galia didinama ar mažinama be rekonstravimo darbų

Formai "Naujo įvado įrengimas" dokumentas žemiau:

Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas

Formai "Gaminančio vartotojo deklaracijos pateikimas" dokumentas žemiau:

Gaminančio vartotojo deklaracijos forma
Rangovų dokumentų pateikimas 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba