Susisiekime

Elektros įvedimo ir galios didinimo paslaugos kaina

Mielas Kliente, primename, kad prijungimo įkainius nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Su įkainiais kviečiame susipažinti čia.

  1. 1 kW elektros kainos, kurią padauginsime iš Jūsų norimo galios kiekio
  2. 1 m papildomai nutiesto ESO elektros tinklo kainos (jei reikalingas ESO tinklo pertvarkymas). Atstumas skaičiuojamas naudojant trumpiausią geometrinę tiesę nuo Jūsų skaitiklio dėžės iki ESO tinklo.
  3. Projekto rengimo kaina (jei didinant galią reikės pertvarkyti ESO tinklą). Jei projektą nuspręstumėte rengti Jūs, pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas taisykles ir įkainius mes Jums kompensuosime nustatytą projektavimo įkainį. Daugiau skaitykite čia. 
  4. Tinklo plėtros kaina (papildomas mokestis taikomas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą metodiką: jei Jūsų objektas patenka į Tinklo plėtros zoną arba yra arti šios teritorijos, kurioje ESO yra anksčiau įrengusi didesnę galią nei reikia toje teritorijoje prijungtiems klientams, tam, kad vėliau didinantiems galią ir prijungiant naujus klientus nereikėtų brangaus tinklo pertvarkymo. Pasitikrinti galite Tinklo plėtros zonos žemėlapyje čia.)
  5. Papildomų (nereguliuojamų) paslaugų kaina (jei užsakėte automatizuotą skaitiklį, spalvotą skaitiklių spintą arba vidaus tinklo įrengimo paslaugą iš ESO). 

SVARBUgalios didinimo paslaugoje ESO privatiems klientams kompensuoja 50% prijungimo įkainių vertės.

SVARBU: Kurios grupės įkainiai jums bus pritaikyti priklausys nuo jūsų objekto konkrečios situacijos įvertinant pateiktos paraiškos duomenis. Įkainius matysite Jums parengtoje sutartyje.

 


Norimas galios didinimas, t.y. kiek kW didinate galią
I grupė II grupė
 

Nuo 0 iki 50 kW 
Tik tais atvejais, jei nereikės ESO tinklo pertvarkymo

Nuo 0 iki 100 kW

Kaina už 1 kW, Eur su PVM

ESO dalis 17,43
Kliento dalis: 17,43

ESO dalis 50,25
Kliento dalis: 50,25

Kaina už 1m nutiesto ESO elektros tinklo, Eur su PVM

Jeigu norite didintis galią nuo 10 iki 18 kW, t. y. 8 kW ir nereikia pertvarkyti ESO tinklo, Jūsų prijungimo įmoka bus: 8 kW * 17,43 Eur = 139,44 Eur su PVM.

Jeigu norite didintis galią nuo 10 iki 18 kW, t.y. 8 kW ir reikalinga pertvarkyti 10 m ESO tinklo, t.y. reikia parengti projektą, Jūsų prijungimo įmoka bus: 8 kW * 50,25 Eur + 10 m * 21,16 Eur + 346,56 Eur su PVM = 960,16 Eur su PVM

Preliminari proceso trukmė (nuo paraiškos pateikimo iki darbų pabaigos), k. d. 15 – 35 30 – 80 (priklauso nuo projektavimo poreikio)

Atkreipiame dėmesį: sutartyje nurodyta prijungimo įmoka gali pasikeisti: 

  • jei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atnaujins elektros prijungimo įkainius ir iki to laiko nebūsime gavę iš Jūsų įmokos, sutartyje nurodyta suma bus perskaičiuota automatiškai pagal atnaujintus įkainius; 
  • jei atliekant darbus, pasikeis atstumai arba darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti darbų pradžioje. 

Apie prijungimo įmokos skaičiavimą detaliau galite skaityti Valstybinės kainų reguliavimo tarybos puslapyje čia

Kas yra bendra vartotojų grupė? 

Įvedant elektrą ir norint jungtis į bendrą vartotojų grupę, atskiras paraiškas reikia teikti vienu metu, jeigu tai yra besiribojantys sklypai ir komentarų lauke išreikšti norą vestis elektrą kartu su kaimynais nurodant sklypų adresus. Tokiu atveju, ESO formuoja bendrą vartotojų grupę, kuri: 

  • Apjungia atskirus darbus į vieną užsakymą ir padeda sutaupyti, pvz. rengiamas bendras projektas, tinklas klojamas ir dangos atstatomos vienu metu. 
  • Tokios grupės prijungimas pradedamas tik gavus visų klientų įmokas ir reikiamus dokumentus. 

Atkreipiame dėmesį, kad bendrą vartotojų grupę iš 2 ar daugiau kaimynų gali sudaryti ir ESO be klientų sutikimų, jei klientai paraiškas pateikė panašiu metu ir apjungus atlikti darbus yra ekonomiškai naudingiau. Ar priklausote bendrai vartotojų grupei – matysite prijungimo sutartyje.