Susisiekime

Elektros įvedimo ir galios didinimo paslaugos kaina

Mielas Kliente, primename, kad prijungimo įkainius nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Su įkainiais kviečiame susipažinti čia.

  1. 1 kW elektros kainos, kurią padauginsime iš Jūsų norimo galios kiekio
  2. 1 m papildomai nutiesto ESO elektros tinklo kainos (jei reikalingas ESO tinklo pertvarkymas). Atstumas skaičiuojamas naudojant trumpiausią geometrinę tiesę nuo Jūsų skaitiklio dėžės iki ESO tinklo.
  3. Projekto rengimo kaina (jei didinant galią reikės pertvarkyti ESO tinklą). Jei projektą nuspręstumėte rengti Jūs, pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas taisykles ir įkainius mes Jums kompensuosime nustatytą projektavimo įkainį. Daugiau skaitykite čia. 
  4. Tinklo plėtros kaina (papildomas mokestis taikomas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą metodiką: jei Jūsų objektas patenka į Tinklo plėtros zoną arba yra arti šios teritorijos, kurioje ESO yra anksčiau įrengusi didesnę galią nei reikia toje teritorijoje prijungtiems klientams, tam, kad vėliau didinantiems galią ir prijungiant naujus klientus nereikėtų brangaus tinklo pertvarkymo. Pasitikrinti galite Tinklo plėtros zonos žemėlapyje čia.)
  5. Papildomų (nereguliuojamų) paslaugų kaina (jei užsakėte automatizuotą skaitiklį, spalvotą skaitiklių spintą arba vidaus tinklo įrengimo paslaugą iš ESO). 

SVARBU: paraiškos pildymo etape pateikus statybos leidimą arba statinio (nebaigto statinio) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašą, bus taikoma 50% (pažeidžiamiems vartotojams - 80%) kompensacija skirstomųjų tinklų įrengimui. Jeigu statybos leidimas Jums pagal teisės aktus neprivalomas, elektros skirstomųjų tinklų įrengimo kainą skaičiuosime remdamiesi Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatytais baziniais įkainiais. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad po sutarties apmokėjimo ir darbų atlikimo, bet ne vėliau kaip per 3 metus, galite pateikti prašymą dėl elektros prijungimo išlaidų kompensacijos, kartu pateikdamas statybos leidimą arba statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašą, ir susigrąžinti 50% (80% - jei priklausėte pažeidžiamų vartotojų grupei) išlaidų.

SVARBUgalios didinimo paslaugoje ESO privatiems klientams kompensuoja 50% prijungimo įkainių vertės.

SVARBU: Kurios grupės įkainiai jums bus pritaikyti priklausys nuo jūsų objekto konkrečios situacijos įvertinant pateiktos paraiškos duomenis. Įkainius matysite Jums parengtoje sutartyje.


Prijungimo įkainiai galiojantys nuo 2023.01.01 d.


Norimas galios didinimas, t.y. kiek kW didinate galią
I grupė II grupė
 

Nuo 0 iki 50 kW 
Tik tais atvejais, jei nereikės ESO tinklo pertvarkymo

Nuo 0 iki 100 kW

Kaina už 1 kW, Eur su PVM

ESO dalis 24,49
Kliento dalis: 24,49

ESO dalis 97,82
Kliento dalis: 97,82

Kaina už 1m nutiesto ESO elektros tinklo, Eur su PVM

0

ESO dalis 27,40
Kliento dalis: 27,40

Pavyzdžiai

Jeigu norite didintis galią nuo 10 iki 18 kW, t. y. 8 kW ir nereikia pertvarkyti ESO tinklo, Jūsų prijungimo įmoka bus: 8 kW * 24,50 Eur = 196,00 Eur su PVM.

Jeigu norite didintis galią nuo 10 iki 18 kW, t.y. 8 kW ir reikalinga pertvarkyti 10 m ESO tinklo, t.y. reikia parengti projektą, Jūsų prijungimo įmoka bus: 8 kW * 97,82 Eur + 10 m * 27,40 Eur + 450,05 Eur su PVM = 1506,61 Eur su PVM

 

Atkreipiame dėmesį: sutartyje nurodyta prijungimo įmoka gali pasikeisti: 

  • jei paraiškos pildymo etape nepateiktas statybos leidimas ar statinio (nebaigto statinio) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašas pateikiamas iki prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimo, sutartyje nurodyta suma bus automatiškai perskaičiuota pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatytus įkainius, atitinkančius 50% (pažeidžiamiems vartotojams - 20%) bazinių įkainių. Po sutarties apmokėjimo ir darbų atlikimo, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo paslaugos suteikimo, vartotojas gali pateikti prašymą dėl elektros prijungimo išlaidų kompensacijos, kartu pateikdamas statybos leidimą arba statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašą, ir susigrąžinti 50% (80% - jei priklausė pažeidžiamų vartotojų grupei) išlaidų. Prašymas pildomas ir pateikiamas savitarnoje arba pateikiamas [email protected]. Prašymo formą rasite čia.
  • jei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atnaujins elektros prijungimo įkainius ir iki to laiko nebūsime gavę iš Jūsų įmokos, sutartyje nurodyta suma bus perskaičiuota automatiškai pagal atnaujintus įkainius; 
  • jei atliekant darbus, pasikeis atstumai arba darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti darbų pradžioje. 

Apie prijungimo įmokos skaičiavimą detaliau galite skaityti Valstybinės kainų reguliavimo tarybos puslapyje čia

Kas yra bendra vartotojų grupė? 

Įvedant elektrą ir norint jungtis į bendrą vartotojų grupę, atskiras paraiškas reikia teikti vienu metu, jeigu tai yra besiribojantys sklypai ir komentarų lauke išreikšti norą vestis elektrą kartu su kaimynais nurodant sklypų adresus. Tokiu atveju, ESO formuoja bendrą vartotojų grupę, kuri: 

  • Apjungia atskirus darbus į vieną užsakymą ir padeda sutaupyti, pvz. rengiamas bendras projektas, tinklas klojamas ir dangos atstatomos vienu metu. 
  • Tokios grupės prijungimas pradedamas tik gavus visų klientų įmokas ir reikiamus dokumentus. 

Atkreipiame dėmesį, kad bendrą vartotojų grupę iš 2 ar daugiau kaimynų gali sudaryti ir ESO be klientų sutikimų, jei klientai paraiškas pateikė panašiu metu ir apjungus atlikti darbus yra ekonomiškai naudingiau. Ar priklausote bendrai vartotojų grupei – matysite prijungimo sutartyje.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).