Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Elektros įvedimo ir galios didinimo paslaugos kaina

Kviečiame susipažinti, kas sudaro elektros įvedimo ir galios didinimo paslaugos kainą

Mielas Kliente, primename, kad prijungimo įkainius nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Su įkainiais kviečiame susipažinti čia

Galios didinimo arba elektros įvedimo paslaugos kaina gali susidėti iš šių dedamųjų: 

  1. 1 kW elektros kainos, kurią padauginsime iš Jūsų norimo galios kiekio
  2. 1 m papildomai nutiesto ESO elektros tinklo kainos (jei reikalingas ESO tinklo pertvarkymas). Atstumas skaičiuojamas naudojant trumpiausią geometrinę tiesę nuo Jūsų skaitiklio dėžės iki ESO tinklo.
  3. Projekto rengimo kaina (jei didinant galią reikės pertvarkyti ESO tinklą). Jei projektą nuspręstumėte rengti Jūs, pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas taisykles ir įkainius mes Jums kompensuosime nustatytą projektavimo įkainį. Daugiau skaitykite čia. 
  4. Tinklo plėtros kaina (papildomas mokestis taikomas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą metodiką: jei jūsų objektas patenka į teritoriją, kurioje ESO yra anksčiau įrengusi didesnę galią nei reikia toje teritorijoje prijungtiems klientams, tam, kad vėliau didinantiems galią ir prijungiant naujus klientus nebereiktų brangaus tinklo pertvarkymo). 
  5. Papildomų (nereguliuojamų) paslaugų kaina (jei užsakėte automatizuotą skaitiklį, spalvotą skaitiklių spintą arba vidaus tinklo įrengimo paslaugą iš ESO). 

SVARBUgalios didinimo paslaugoje ESO privatiems klientams kompensuoja 80% prijungimo įkainių vertės.

SVARBU: Kurios grupės įkainiai jums bus pritaikyti priklausys nuo jūsų objekto konkrečios situacijos įvertinant pateiktos paraiškos duomenis. Įkainius matysite Jums parengtoje sutartyje.

 


Norimas galios didinimas, t.y. kiek kW didinate galią
I grupė II grupė
 
Nuo 0 iki 50 kW
 

Tik tais atvejais, jei nereikės ESO tinklo pertvarkymo

Nuo 0 iki 100 kW 

Kaina už 1 kW, Eur su PVM

ESO dalis 16,64

Kliento dalis: 4,16

ESO dalis 131,34

Kliento dalis: 32,84

Kaina už 1m nutiesto ESO elektros tinklo, Eur su PVM Jeigu norite didintis galią nuo 10 iki 16 kW, t. y. 6 kW ir nereikia pertvarkyti ESO tinklo, Jūsų prijungimo įmoka bus: 6 kW * 4,16 Eur = 24,96 Eur su PVM. Jeigu norite didintis galią nuo 10 iki 16 kW, t.y. 6 kW ir reikalinga pertvarkyti 10 m ESO tinklo, t.y. reikia parengti projektą, Jūsų prijungimo įmoka bus: 6 kW * 32,84 Eur + 10 m * 8,46 Eur + 168,55 Eur su PVM = 450,19 Eur su PVM
Preliminari proceso trukmė (nuo paraiškos pateikimo iki darbų pabaigos), k. d. 15 – 35 30 – 80 (priklauso nuo projektavimo poreikio)

Atkreipiame dėmesį: sutartyje nurodyta prijungimo įmoka gali pasikeisti: 

  • jei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atnaujins elektros prijungimo įkainius ir iki to laiko nebūsime gavę iš Jūsų įmokos, sutartyje nurodyta suma bus perskaičiuota automatiškai pagal atnaujintus įkainius; 
  • jei atliekant darbus, pasikeis atstumai arba darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti darbų pradžioje. 

Apie prijungimo įmokos skaičiavimą detaliau galite skaityti Valstybinės kainų reguliavimo tarybos puslapyje čia

Kas yra bendra vartotojų grupė? 

Įvedant elektrą paraišką pateikti gali keli prie to pačio tinklo prijungti klientai vienu metu. Tokiu atveju, ESO formuoja bendrą vartotojų grupę, kuri: 

  • Apjungia atskirus darbus į vieną užsakymą ir padeda sutaupyti, pvz. rengiamas bendras projektas, tinklas klojamas ir dangos atstatomos vienu metu. 
  • Tokios grupės prijungimas pradedamas tik gavus visų klientų įmokas ir reikiamus dokumentus. 

Atkreipiame dėmesį, kad bendrą vartotojų grupę iš 2 ar daugiau kaimynų gali sudaryti ir ESO be klientų sutikimų, jei klientai paraiškas pateikė panašiu metu ir apjungus atlikti darbus yra ekonomiškai naudingiau. Ar priklausote bendrai vartotojų grupei – matysite prijungimo sutarties specialiosiose sąlygose. 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba