Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Garantinis tiekimas

 Garantinis tiekimas – tai elektros energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, teikiama vartotojams:

 • kurie nustatytu laiku (pvz., iki 2020.12.10, jei pateko į pirmąjį elektros energijos tiekėjo pasirinkimo etapą, t.y. suvartoja daugiau nei 5000 kWh per metus) nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo;
 • kurių pasirinktas elektros energijos tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su vartotojais sąlygomis;
 • kurių pasirinktas elektros energijos tiekėjas nutraukia veiklą;
 • kurių pasirinktas elektros energijos tiekėjas nutraukia su vartotoju sudarytą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį.

Pagal Elektros energetikos įstatymą, ši paslauga teikiama laikinai – ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Tai lyg „draudimas“, kuris apsaugo vartotoją, kad šis neliktų be elektros energijos, tačiau kartu neatleidžia jo nuo pareigos pasirinkti kitą elektros tiekėją. Jei per 6 mėnesius vartotojas nepasirenka naujo elektros tiekėjo, garantinio tiekimo paslaugą teikiantis ESO įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą. Apie elektros energijos tiekimo nutraukimą garantinis elektros energijos tiekėjas įspėja vartotojus ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki nutraukimo dienos.

Garantinio tiekimo sąlygas reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas. Norėdami susipažinti su įstatymu, spauskite čia.


Jūs jau naudojatės garantinio tiekimo paslauga?

 1. Pradėjus teikti garantinio tiekimo paslaugą, per savaitę Jums bus priskirtas naujas Kliento kodas, kurį matysite prisijungę prie ESO savitarnos svetainės, taip pat būsite asmeniškai informuotas.

 2. Garantinis elektros energijos tiekimas užtikrinamas pagal garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sąlygas.

 3. Pagal Elektros energijos įstatymą (44 str.), garantinio tiekimo kaina yra kintanti ir perskaičiuojama kiekvieną mėnesį iš naujo.

Klientams, kuriems teikiama ši paslauga, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25 (šaltinis: Elektros energetikos įstatymo 44 str.).

Garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prie garantinio tiekimo kainos Jums bus priskaičiuota persiuntimo paslaugos kaina ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina. Patvirtintos kainos bus skelbiamos nuo 2021 m. Sausio 1 d. šioje skiltyje.

4. Kviečiame susipažinti, kaip, gaudami garantinio tiekimo paslaugą, turėsite deklaruoti skaitiklio rodmenis ir mokėti už elektros energiją

SVARBU: jei nedeklaruosite skaitiklio rodmenų iki einamojo mėnesio pabaigos, Jums bus pateikta sąskaita pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą.

 

Deklaruoti einamojo mėnesio elektros energijos suvartojimą ir atsiskaityti už praėjusio mėnesio elektros energijos suvartojimą galėsite vienu kartu, pasirinkę Jums patogų atsiskaitymo būdą:

 • prisijungę ESO savitarnos svetainėje;
 • interneto banke, pagal struktūrizuotą įmokos formą (Swedbank, SEB ir Luminor);
 • elektroninėje atsiskaitymų sistemoje „Viena sąskaita“;
 • įmokų grynaisiais priėmimo vietose: „Maxima“ kasose, „Perlas terminaluose“ ir Lietuvos paštas skyriuose.


Naudojantis garantinio tiekimo paslauga, Jums vis tiek būtina pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Tą galite padaryti greitai ir patogiai:

 

 

 • Jeigu nepriklausomą tiekėją pasirinksite iki mėnesio 10 d. imtinai (pvz., iki spalio 10 d. imtinai –  jis elektros energijos tiekimą užtikrins nuo kito mėnesio 1 d. (atitinkamai nuo lapkričio 1 d.)
 • Jeigu nepriklausomą tiekėją pasirinksite po mėnesio 10 d. (pvz., po spalio 10 d.) –  jis elektros energijos tiekimą užtikrins nuo dar kito mėnesio 1 d. (atitinkamai nuo gruodžio 1 d.)

Daugiau apie tiekėjų pasirinkimą kviečiame skaityti www.pasirinkitetiekeja.lt

 

Dažniausiai užduodami klientų klausimai

Kaip sužinoti, kiek aš mokėsiu už eletrą?

Garantinio tiekimo kaina yra kintanti ir perskaičiuojama kas mėnesį atsižvelgiant į praėjusio mėnesio vidutinę biržos kainą ir ją padauginus iš koeficiento 1,25, todėl galutinę kainą galėsite pamatyti tik Jums pateikiamoje sąskaitoje arba prisijungus prie ESO savitarnos. Sąskaitoje bus pateikta mokėtina suma už praėjusi mėnesį.

Kur galiu rasti sąskaitas už elektrą?

Sąskaitos bus talpinamos ESO savitarnoje arba siunčiamos tiesiogiai Jūsų turimais kontaktais.

Kaip atsiskaityti už elektrą, jei ankščiau mokėdavau pagal vidutinį suvartojimą?

Jeigu norite, kad sąskaita būtų suformuota ne pagal vidutinį suvartojimą, o Jūsų faktinį suvartojimą, deklaruokite rodmenis įmokų surinkimo vietose arba savitarnos svetainėje. Svarbu, deklaruoti rodmenis įmokų surinkimo vietoje reikia tuo pačiu metu, kai mokate praėjusio mėnesio sąskaitą, pvz., kaip mokėtumėte už suvartotą vandenį. Mokėtiną sumą, pagal deklaruotus rodmenis, pateiksime sekantį mėnesį. Jeigu rodmenis deklaruosite savitarnoje iki einamojo mėnesio pabaigos, mes suformuosime ir pateiksime mokėtiną sumą, kurią galėsite apmokėti tiek savitarnoje, tiek įmokų surinkimo vietoje.

Kur gauti pažymą apie suvartotą elektros/dujų kiekį?

Pažymas galite užsisakyti apsilankę www.eso.lt arba tel. 1852

Kur rasti tiekėjų sarašą, kad galėčiau sudaryti sutartį?

Visą informaciją rasite apsilankę www.pasirinkitetiekeja.lt

Kiek laiko yra taikomas garantinis tiekimas?

Garantinis tiekimas užtikrinamas laikinai ( 6 mėn.)

Kaip sudaryti tiekimo sutartį?

Jei jūsų objektas patenka į I-ą dereguliavimo etapą, tai dėl tiekimo sutarties reikia kreiptis į Nepriklausomą tiekėją, jei  patenka į II-ą ir III-ią dereguliavimo etapus - nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo reikia kreiptis į visuomeninį tiekėją, kuris šiuo metu yra UAB 'Ignitis".

Ar garantiniame tiekime man reikės pasirašyti sutartį? 

Sutartis nebus sudaroma, nes garantinis tiekimas bus užtikrinamas laikinai. Vietoj sutarties Jums bus pritaikytos garantinio tiekimo sąlygos.

Ką daryti, jei mano pasirinktas tiekėjas nutraukia veiklą ir nebetiekia man elektros?

Jei pasirinktas tiekėjas nustotų tiekti elektrą (pavyzdžiui dėl bankroto) – jūs automatiškai pereisite į ESO garantinį tiekimą. Svarbu paminėti, kad bankrotas nenutinka per vieną dieną, tad apie galimą jūsų pasirinkto tiekėjo veiklos sustabdymą būsite informuoti iš anksto ir turėsite laiko kito tiekėjo pasirinkimui. Jei nutiktų taip, kad jūsų pasirinktas tiekėjas nutraukė elektros tiekimą ir Jums automatiškai nebuvo pradėtas garantinis elektros tiekimas – turėsite susisiekti su ESO. Itin svarbu, kad ESO turėtų aktualius ar atnaujintus Jūsų kontaktinius duomenis- telefono numerį, elektroninio pašto adresą. 

Kaip keisis kainos laiku nepasirinkus tiekėjo, kai aptarnavimą perims garantinis tiekimas? 

Laiku nepasirinkusiems tiekėjo, tolimesnį elektros energijos tiekimą 6 mėnesius,  užtikrins garantinis tiekėjas (ESO).  Garantinio tiekėjo parduodamos elektros energijos kaina priklausys nuo vidutinės ankstesnio mėnesio biržos kainos ir bus perskaičiuojama kas mėnesį pritaikant koeficientą 1,25. 

Ar bus nutrauktas elektros tiekimas, jeigu pasibaigus garantinio tiekimo terminui nepasirinksiu tiekėjo?

Pasibaigus GT taikomoms sąlygoms (t.y. praėjus 6 mėn.) elektros energija objekte gali būti nutraukta.

Ar man reikia pasirinkti NT jei esu gaminantis vartotojas ?

Taip, reikia, nes pagamintos elektros energijos gali neužtekti, todėl svarbu turėti pasirinkus tiekėją, kuris užtikrintų reikiamų elektros energijos kiekį jūsų objektui.

Ar galėsiu matyti, kokią kainos dalį sudaro ESO mokestis už skirstymo paslaugą pasirinkus nepriklausomą tiekėją?

Taip. ESO už persiuntimą taikomi įkainiai yra skelbiami viešai www.eso.lt bei Kainų komisijos nutarimuose

Kur galiu matyti savo kliento kodą?

Jūsų kliento kodas bus nurodytas sąskaitoje ar informuojant Jus apie mokėtiną sumą elektroniniais informavimo kanalais.

Ar reikia deklaruoti skaitiklio rodmenis, jei turiu automatizuotą apskaitą?

Rodmenų deklaruoti nereikia, sąskaitą pateiksime pagal nuotoliniu būdu nuskaitytus duomenis.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba