Susisiekime

Didžiagabaritės transporto priemonės

Registruojant didžiagabaričių transporto priemonių važiavimo sąlygų derinimo prašymą reikia nurodyti:

  • Transporto priemonės savininką ar valdytoją (vardą ir pavardę ar įmonės pavadinimą ir kodą), jo adresą, telefoną bei elektroninio pašto adresą;
  • Atsakingą asmenį, kuris važiavimo metu lydės ir koordinuos važiavimo eigą (vardą, pavardę, telefono numerį);
  • Su VKTI suderintą detalų važiavimo maršrutą, nurodant miestų, kelių ir gatvių, kuriomis bus važiuojama, pavadinimus ir numerius. Daugiau informacijos, kaip nurodyti maršrutą ieškokite ČIA;
  • Konkrečias važiavimo datas ir laikus;
  • Transporto priemonės markę, modelį, valstybinį numerį bei aukštį su kroviniu.

Jei didžiagabaritės transporto priemonės saugiam pravažiavimui reikalingas elektros oro linijų atjungimas, bet prašymas suderinti bendrovei pateikiamas vėliau nei prieš 15 kalendorinių dienų iki transporto priemonės važiavimo pradžios, bendrovė turi teisę atsisakyti derinti važiavimo sąlygas.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybęBendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Įmonės pavadinimas*

Atstovo vardas, pavardė*

Telefonas*

El. paštas*

Įmonės adresas*

Detalus važiavimo maršrutas suderintas su VKTI*

Maršruto nuoroda*
(Pvz.: maps.lt, Google maps ar kt.)

Planuojama važiavimo data*

Didžiagabaritės transporto priemonės aukštis su kroviniu*
Jei transporto priemonių yra kelios, nurodykite didžiausią krovinio aukštį

Pateikite dokumentus*
(Laisva forma užpildytas pašymas su įmonės rekvizitais ir maršrutu, gali būti ir VKTI leidimas)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Jūsų žinutė mums