Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis

Pasirinkite regioną
Pasirinkite transformatorių pastotės tipą
Kategorijos:
 - ŽALIA: Naujų elektrinių prijungimas prie šių transformatorių pastočių galimas jų neplečiant. Investicijos bus reikalingos tik prijungimo taško įrengimui. Pažymėtina, kad prijungiant elektrines prie 10 kV linijų kurios būtų prijungtos nuo šių transformatorių pastočių būtina įsivertinti 10 kV linijų pralaidumą. Preliminarus linijos pralaidumas pateikiamas grafike žemiau.
 - GELTONA: Naujų elektrinių prijungimas prie šių transformatorių pastočių reikalauja investicijų. Bus reikalinga plėsti 10 kV skirstyklas ir arba keisti kompensavimo įrenginius bei kitą įrangą. Preliminarios investicijos į pastotės išplėtimą sudarytų nuo 35 iki 100 tūks. Eur.. Prijungiant elektrines prie 10 kV linijų, kurios prijungtos nuo šios transformatorių pastotės būtina įsivertinti 10 kV linijų pralaidumą. Preliminari linijos pralaidumo priklausomybė nuo gamintojo prijungimo atstumo pateikiama grafike žemiau.
 - RAUDONA: Naujų elektrinių prijungimas prie šių transformatorių pastočių reikalauja didelių investicijų transformatorinių ir arba perdavimo tinklų 110 kV linijų išplėtimui. Minimalus investicijų dydis 200 tūks. Eur.
 
10 kV tinklo pralaidumo priklausomybė nuo atstumo.

Grafike pateikiama preliminari informacija apie tai kiek generuojamos galios galima prijungti prie 10 kV linijos neatliekant linijos pralaidumų didinimo.

Preliminariam įsivertinimui kiek galima prijungti generuojamos galios prie 10 kV skirstomojo tinklo pateikiamas generuojamos galios priklausomybės nuo atstumo iki rajoninės transformatorinės priklausomybės grafikas. PVZ. 800 kW generacija paprastai galima prijungti iki 6 km atstumu.
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba