Susisiekime

BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ ĮSIGIJIMAS

Prašymas
(Būtina pateikti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

El.paštas

Dokumentus, patvirtinančius savininko nuosavybės teisę į įsigyjamą bendrai naudojamą elektros energetikos objektą, ir techninius dokumentus:

Kai bendrai naudojamas elektros energetikos objektas yra nekilnojamasis daiktas (pastatas/statinys):
valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją (originalas pateikiamas sudarant bendrai naudojamo elektros energetikos objekto pirkimo–pardavimo sutartį)

Kai elektros energetikos objektas yra kilnojamasis daiktas
objekto nuosavybės teisę įrodančius dokumentų kopijas. Tai gali būti: įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl bendrai naudojamo elektros energetikos objekto nuosavybės teisių savininkui pripažinimo (nustatymo); arba objekto įrengimo užbaigimo aktas, kai bendrai naudojamas elektros energetikos objektas įgytas įrengimo būdu; arba perleidimo nuosavybėn sutartys, priėmimo iš balanso į balansą aktai, kai bendrai naudojamą elektros energetikos objektą savininkui perleido tretieji asmenys; arba kiti dokumentai, liudijantys savininko nuosavybę į bendrai naudojamą elektros energetikos objektą
(Būtina pateikti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Kai bendrai naudojamas elektros energetikos objektas yra nekilnojamasis daiktas (pastatas/statinys)
teisės aktų nustatyta tvarka suformuotą statinio kadastro duomenų bylos kopiją arba atitinkamą bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninės apskaitos bylos kopiją

Kai elektros energetikos objektas yra kilnojamasis daiktas
bendrai naudojamo elektros energetikos objekto schemą, kurioje būtų nurodyta elektros linijų ilgiai, charakteristikos (pralaidumas, kitos charakteristikos), išdėstymas ir kiti techniniai bendrai naudojamo elektros energetikos objekto duomenys
(Būtina pateikti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Iki 2010 m. gruodžio 31 d. išduoto juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Juridinio asmens atitinkamo valdymo organo sprendimas dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Dokumentus, patvirtinančius, kad visiems žemės sklypams, kuriuose yra parduodamas bendrai naudojamas elektros energetikos objektas, nustatytos ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros linijų apsaugos zonos).Kai nėra nustatytos ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pateikiamas žemės sklypų savininkų sutikimas dėl objekto eksploatavimo ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

papildomai, jei savininkas juos turi, bendrai naudojamo elektros energetikos objekto statybos užbaigimo aktą, techninį projektą ir kitus susijusius dokumentus

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Atstovavimą patvirtinančius dokumentus, kai prašymą pateikia savininko atstovas 

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Patvirtintas savininkui suteiktos leistinosios naudoti galios paskirstymo kiekvienam vartotojui (subvartotojui) aktą

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išvada apie elektros energetikos objekto tinkamumą eksploatuoti

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Elektros energetikos objekto turto vertinimo ataskaita

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Kiti turimi dokumentai arba daugiau nei vienam dokumentui pridėti

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.