Susisiekime

SODININKŲ BENDRIJŲ LĖŠOMIS ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ ĮSIGIJIMAS

Prašymas 
(Būtina pateikti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

El.paštas

Dokumentus, patvirtinančius savininko nuosavybės teisę į įsigyjamą bendrai naudojamą elektros energetikos objektą. Tai gali būti: įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl bendrai naudojamo elektros energetikos objekto nuosavybės teisių savininkui pripažinimo (nustatymo); arba objekto įrengimo užbaigimo aktas, kai bendrai naudojamas elektros energetikos objektas įgytas įrengimo būdu; arba perleidimo nuosavybėn sutartys, priėmimo iš balanso į balansą aktai, kai bendrai naudojamą elektros energetikos objektą savininkui perleido tretieji asmenys; arba kiti dokumentai, liudijantys savininko nuosavybę į bendrai naudojamą elektros energetikos objektą 
(Būtina pateikti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Bendrai naudojamo elektros energetikos objekto duomenis (įrengimo vieta, išdėstymas ir data, objekto schemą, kurioje būtų nurodyta elektros linijų ilgiai, charakteristikos), ir kiti techniniai bendrai naudojamo elektros energetikos objekto duomenys 
(Būtina pateikti)

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Sodininkų bendrijos atitinkamo valdymo organo sprendimas dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Sodininkų bendrijos registracijos pažymėjimo ir įstatų patvirtintos kopijos

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Dokumentus, patvirtinančius, kad visiems žemės sklypams, kuriuose yra parduodamas bendrai naudojamas elektros energetikos objektas, nustatytos ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros linijų apsaugos zonos).Kai nėra nustatytos ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pateikiamas žemės sklypų savininkų sutikimas dėl objekto eksploatavimo ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Atstovavimą patvirtinančius dokumentus, kai prašymą pateikia sodininkų bendrijos atstovas

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Patvirtintas savininkui suteiktos leistinosios naudoti galios paskirstymo kiekvienam vartotojui (subvartotojui) aktas

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Kiti turimi dokumentai arba daugiau nei vienam dokumentui pridėti

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.