Susisiekime

Elektros energijos vartojimo netolygumo koeficientai

Elektros energijos nepriklausomų tiekėjų vartotojams, kurių objektuose nėra įrengtų prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos prijungtų apskaitos prietaisų, per mėnesį valandiniu grafiku suvartoti elektros energijos kiekiai apskaičiuojami taikant vartojimo netolygumo koeficientus.

Vartojimo netolygumo koeficientai atspindi bendrą prie ESO tinklo prijungtų vartotojų (kurie neturi išmaniosios valandinės apskaitos) suvartojimo profilį. Koeficientai parodo, jog vartotojų suvartojamos energijos kiekiai dienos ir vakaro valandomis įprastai yra didesni nei elektros energijos suvartojimas nakties metu. Dėl šios priežasties klientams, kurie su Tiekėjais yra sudarę kintamos kainos (t.y. su valandine biržos kaina susietas) sutartis vidutinė svertinė mėnesio kaina gali būti didesnė nei skelbiama vidutinė aritmetinė NordPool biržos kaina.

Vartojimo netolygumo koeficientai apskaičiuojami Elektros energijos rinkos taisyklių (65 punkte) nustatyta tvarka.

Vartojimo netolygumo (likutinio grafiko) koeficientai