Susisiekime

Elektros energijos vartojimo netolygumo koeficientai

Elektros energijos nepriklausomų tiekėjų vartotojams, kurių objektų apskaitos prietaisai nėra prijungti prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, per mėnesį valandiniu grafiku suvartoti elektros energijos kiekiai apskaičiuojami taikant vartojimo netolygumo koeficientus.

Vartojimo netolygumo koeficientai apskaičiuojami Prekybos elektros energijos taisyklėse nustatyta tvarka.

Vartojimo netolygumo (likutinio grafiko) koeficientai