Susisiekime

Transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis vartotojams

Žemėlapyje pateikiame preliminarią informaciją apie laisvas galias 110/35/10 kV 110/10 bei 35/10 kV transformatorių pastotėse. Nesant laisvos galios, naujų objektų prijungimas taip pat galimas, tačiau pareikalautų ženkliai didesnių investicijų už prijungimo paslaugą. Tai vertinant, investuotojams, ieškantiems potencialių vietų vystyti objektus, kuriems reikalingi dideli elektros energijos poreikiai, atliekant pirminį vertinimą rekomenduojame remtis šio žemėlapio preliminaria informacija.


Paaiškinimai:

 - Pastotės, kuriose yra laisvos galios ir naujų galių prijungimui nereikės ženklių investicijų dėl transformatorių pastočių plėtros.

 - Pastotės, kuriose nėra laisvos galios, naujų galių prijungimui bus reikalinga atlikti transformatorių pastočių plėtrą, kas lems ženkliai didesnes investicijas bei ilgesnius prijungimo paslaugos suteikimo terminus.
Ar ši informacija Jums aiški?