Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Planuojamos investicijos

ESO 2020 m. planuoja skelbti tokius investicinius planus:

2021 m. investicinių objektų sąrašas - lapkričio mėn.

0,4 - 10 kV elektros tinklo investicinių objektų sąrašas 2020 - 2022

TP, SP, 35 kV OL rekonstravimo ir valdymo sistemų investicinių objektų sąrašas 2020 - 2022

Bendrovės sprendimu investicinių objektų sąrašai bei pateiktos darbų apimtys gali būti koreguojamos

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba