Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Verslo klientų grupės

Elektros energijos persiuntimo paslaugų kainos įsigaliojusios nuo 2020 m. sausio 1 d.

Verslo klientų grupės

Juridiniai asmenys skiriami į dvi ESO verslo klientų grupes:

Antrosios grupės klientai Trečiosios grupės klientai
klientai (išskyrus pirmosios grupės klientus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažesnė klientai (išskyrus pirmosios grupės klientus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW

gali atsiskaityti pagal I (pirmą), II (antrą) arba III (trečią) tarifo planą pasirinkdami:

  • vienos laiko zonos tarifą arba
  • dviejų laiko zonų tarifą.

gali atsiskaityti pagal I (pirmą), II (antrą) arba III (trečią) tarifo planą pasirinkdami:

  • vienos laiko zonos tarifą arba
  • diferencijuotą pagal laiko intervalus tarifą.

Žinodami turimų įrenginių galias, jų veikimo laiką bei planuojamą suvartoti elektros energijos kiekį, galėsite apskaičiuoti, kuris mokėjimo už elektros energiją planas tinkamiausias, kurio plano apskaičiuotas vidutinis tarifas yra mažiausias. Norėdami pasikonsultuoti šiuo klausimu, kreipkitės į mūsų specialistus trumpuoju telefonu 1852, +370 697 61 852*.

Sumažinus ar padidinus objekto leistinąją naudoti galią, galios dedamoji pagal naują leistinąją naudoti galią pradedama skaičiuoti nuo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties ar jos priedo pakeitimo dienos.


  *+370 697 61 852 - nėra apmokestinamas papildomai, mokate pagal savo turimą skambučių planą.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba