Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Apie kainas


Gerbiamieji klientai,

Informuojame, kad nuo spalio 1 dienos keičiasi elektros energijos tiekėjas buitiniams klientams bei juridiniams klientams, kuriems už elektros energiją taikomi buitinių klientų tarifai ir tarifų planai. Elektros energiją bei gamtines dujas nuo spalio 1 dienos tieks UAB „Lietuvos energijos tiekimas“.

Daugiau informacijos www.letiekimas.lt

 

Verslo klientų grupės

Juridiniai asmenys skiriami į dvi ESO verslo klientų grupes:

Antrosios grupės klientai Trečiosios grupės klientai
klientai (išskyrus pirmosios grupės klientus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažesnė klientai (išskyrus pirmosios grupės klientus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW

gali atsiskaityti pagal I (pirmą), II (antrą) arba III (trečią) tarifo planą pasirinkdami:

  • vienos laiko zonos tarifą arba
  • dviejų laiko zonų tarifą.

gali atsiskaityti pagal I (pirmą), II (antrą) arba III (trečią) tarifo planą pasirinkdami:

  • vienos laiko zonos tarifą arba
  • diferencijuotą pagal laiko intervalus tarifą.

Žinodami turimų įrenginių galias, jų veikimo laiką bei planuojamą suvartoti elektros energijos kiekį, galėsite apskaičiuoti, kuris mokėjimo už elektros energiją planas tinkamiausias, kurio plano apskaičiuotas vidutinis tarifas yra mažiausias. Norėdami pasikonsultuoti šiuo klausimu, kreipkitės į mūsų specialistus trumpuoju telefonu 1802, 8 611 21802* arba užsukę į artimiausią klientų aptarnavimo centrą „Gilė“.

Sumažinus ar padidinus objekto leistinąją naudoti galią, galios dedamoji pagal naują leistinąją naudoti galią pradedama skaičiuoti nuo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties ar jos priedo pakeitimo dienos.

Antrosios ir trečiosios grupių klientų objektams, kuriems netaikomi pirmosios grupės klientų (privačių klientų) tarifų planai, taikoma patikimumo kategorijos dedamoji. Į už elektros energijos persiuntimo paslaugą mokamą kainą įtraukiama patikimumo dedamosios kaina, priklausanti nuo objektui suteiktos patikimumo kategorijos (pirma ir antra) ir įtampos (žemosios ar vidutinės) dydžio elektros tinklų nuosavybės riboje.

*1802 - apmokestinamas pagal ryšio operatorių planą ir papildomą jų tarifą.
  8 611 21802 - nėra apmokestinamas papildomai, mokate pagal savo turimą skambučių planą.

Lentelėje nurodytos kainos įsigalioja 2018 m. sausio 1d.:

Patikimumo kategorija Patikimumo kategorijos dedamosios
Žemojoje įtampoje Vidutinėje įtampoje
Kaina Eur/kW/mėn. be PVM
1 (pirma) 0,78 0,38
2 (antra) 0,39 0,19
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai