Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Garantinio tiekimo kaina

Kam taikomas garantinis tiekimas?

Garantinis elektros energijos tiekimas taikomas vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją.

Kokia yra garantinio tiekimo kaina?

Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25 (šaltinis: Elektros energetikos įstatymo 44 str.).

Garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25

garantinio tiekimo kaina, eur/kwh (be pvm)
Mėnuo 2018 M. 2019 m.
Sausis 0,0438  0,067025
Vasaris
0,0438  0,070625
Kovas

0,0438

 0,0587125

Balandis

0,0438 0,0499875 

Gegužė

0,0438

0,0544 

Birželis

0,0438

 0,0551375

Liepa

0,0438

0,0558125 

Rugpjūtis

0,0682

0,061175 

Rugsėjis

0,0737875

0,0617125 

Spalis

0,0738875

0,0609875 
Lapkritis 0,0696  0,0587
Gruodis 0,069275  
Informacija apie garantinio tiekimo kainos apskaičiavimo principus: iki 2018.07 kaina apskaičiuota pagal tuo metu galiojusią Elektros energetikos įstatymo redakciją, visuomeniniam tiekėjui nustatytų elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų sumai pritaikius koeficientą 1,25. Nuo 2018.08 kaina apskaičiuojama pagal galiojančią Elektros energetikos įstatymo redakciją vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.
 
Elektros energijos biržos kainos Lietuvos kainų zonoje  Žiūrėti

Atkreipiame dėmesį, kad kaina keisis kiekvieną mėnesį.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba