Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Garantinio tiekimo kaina

Kam taikomas garantinis tiekimas?

Garantinis elektros energijos tiekimas taikomas vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją.

Kokia yra garantinio tiekimo kaina?

Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25 (šaltinis: Elektros energetikos įstatymo 44 str.).

Garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25

garantinio tiekimo kaina, eur/kwh (be pvm)
Mėnuo 2018 M. 2019 m. 2020 m.
Sausis 0,0438  0,067025 0,0487125
Vasaris
0,0438  0,070625 0,038525 
Kovas

0,0438

 0,0587125  0,0347125

Balandis

0,0438 0,0499875  0,030 

Gegužė

0,0438

0,0544 

 0,0291375

Birželis

0,0438

 0,0551375

0,03065 

Liepa

0,0438

0,0558125 

0,0483125 

Rugpjūtis

0,0682

0,061175  0,039625 

Rugsėjis

0,0737875

0,0617125  0,05415 

Spalis

0,0738875

0,0609875  0,049375 
Lapkritis 0,0696  0,0587  
Gruodis 0,069275  0,055875  
Informacija apie garantinio tiekimo kainos apskaičiavimo principus: iki 2018.07 kaina apskaičiuota pagal tuo metu galiojusią Elektros energetikos įstatymo redakciją, visuomeniniam tiekėjui nustatytų elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų sumai pritaikius koeficientą 1,25. Nuo 2018.08 kaina apskaičiuojama pagal galiojančią Elektros energetikos įstatymo redakciją vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.
 
Elektros energijos biržos kainos Lietuvos kainų zonoje  Žiūrėti

Atkreipiame dėmesį, kad kaina keisis kiekvieną mėnesį.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba