Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Garantinio tiekimo kaina

Kam taikomas garantinis tiekimas?

Garantinis elektros energijos tiekimas taikomas vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją.

Kokia yra garantinio tiekimo kaina?

Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25 (šaltinis: Elektros energetikos įstatymo 44 str.).

Garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25

Laikotarpis Garantinio tiekimo kaina
Eur/kWh (be PVM)
Papildoma informacija

2018 m. sausis - liepa

0,0438

Iki 2018.07 kaina apskaičiuota pagal tuo metu galiojusią Elektros energetikos įstatymo redakciją, visuomeniniam tiekėjui nustatytų elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų sumai pritaikius koeficientą 1,25.

2018 m. rugpjūtis

0,05456 × 1,25 = 0,0682

Nuo 2018.08 kaina apskaičiuojama pagal galiojančią Elektros energetikos įstatymo redakciją vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

2018 m. rugsėjis

0,05903 × 1,25 = 0,0737875

 

2018 m. spalis

0,05911 × 1,25 = 0,0738875

 

2018 m. lapkritis

0,05568 × 1,25 = 0,0696

 

2018 m. gruodis      

0,05542×1,25 0,069275

 

 

 

Elektros energijos biržos kainos Lietuvos kainų zonoje  Žiūrėti

Atkreipiame dėmesį, kad kaina keisis kiekvieną mėnesį.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai