Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Elektros įvedimo ir galios didinimo paslaugos kaina

Kviečiame susipažinti, kas sudaro elektros įvedimo ir galios didinimo paslaugos kainą

Mielas Kliente, primename, kad prijungimo įkainius nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Su įkainiais kviečiame susipažinti čia

Paslaugos kaina gali susidėti iš šių dedamųjų: 

  1. 1 kW elektros kainos, kurią padauginsime iš Jūsų norimo galios kiekio
  2. 1 m papildomai nutiesto ESO elektros tinklo kainos (jei reikalingas ESO tinklo pertvarkymas). Atstumas skaičiuojamas naudojant trumpiausią geometrinę tiesę nuo Jūsų skaitiklio dėžės iki ESO tinklo.
  3. Projekto rengimo kaina (jei didinant galią reikės pertvarkyti ESO tinklą). Jei projektą nuspręstumėte rengti Jūs, pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas taisykles ir įkainius mes Jums kompensuosime nustatytą projektavimo įkainį. Daugiau skaitykite čia. 
  4. Tinklo plėtros kaina (papildomas mokestis taikomas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą metodiką: jei jūsų objektas patenka į teritoriją, kurioje ESO yra anksčiau įrengusi didesnę galią nei reikia toje teritorijoje prijungtiems klientams, tam, kad vėliau didinantiems galią ir prijungiant naujus klientus nebereiktų brangaus tinklo pertvarkymo). 
  5. Papildomų (nereguliuojamų) paslaugų kaina (jei užsakėte automatizuotą skaitiklį, spalvotą skaitiklių spintą arba vidaus tinklo įrengimo paslaugą iš ESO). 

  

SVARBU: galios didinimo paslaugoje ESO verslo klientams kompensuoja 60% prijungimo įkainių vertės.

SVARBU: Kurios grupės įkainiai jums bus pritaikyti priklausys nuo jūsų objekto konkrečios situacijos įvertinant pateiktos paraiškos duomenis. Įkainius matysite Jums parengtoje sutartyje.  

 


Norimas galios didinimas, t.y. kiek kW didinate galią
I grupė II grupė III GRUPĖ IV grupė
 
Nuo 0 iki 50 kW
 

Tik tais atvejais, jei nereikės ESO tinklo pertvarkymo

Nuo 0 iki 100 kW 

Nuo 100 iki 500 kW 500 kW ir daugiau
Kaina už 1 kW, Eur su PVM

ESO dalis 12,48

Kliento dalis: 8,32

ESO dalis 98,50

Kliento dalis: 65,68

ESO dalis 61,95

Kliento dalis: 41,31

Prijungimo įkainis nustatomas pagal ESO apskaičiuotus konkretaus Jūsų objekto prijungimo kaštus ir pritaikius jiems 60% nuolaidą (likusią dalį apmoka ESO).

 

 

Kaina už 1 m nutiesto ESO elektros tinklo, Eur su PVM 0 ESO dalis 26,36

Kliento dalis: 16,90
ESO dalis 28,59

Kliento dalis: 19,06
Pavyzdžiai

Jeigu norite didintis galią nuo 10 iki 16 kW, t.y. 6 kW arba prijungiate 6 kW ir nereikia pertvarkyti ESO tinklo, Jūsų prijungimo įmoka bus: 

6 kW * 8,32 Eur = 49,92 Eur su PVM. 

Jeigu norite didintis galią nuo 10 iki 16 kW, t.y. 6 kW arba prijungiate 6 kW ir reikalinga pertvarkyti 10 m ESO tinklo, t.y. reikia parengti projektą, Jūsų prijungimo įmoka bus:  

6 kW * 65,68 Eur + 10 m * 16,90 Eur + 337,09 Eur su PVM = 748,07 Eur su PVM 

 

Jeigu norite didintis galią nuo 20 iki 90 kW, t. y. 70 kW arba prijungiate 70 kW ir nereikia pertvarkyti ESO tinklo, Jūsų prijungimo įmoka bus: 

70 kW * 65,68 Eur = 4 597,60 Eur su PVM 

 

Jeigu norite didintis galią nuo 20 iki 90 kW, t. y. 70 kW arba prijungiate 70 kW ir reikalinga pertvarkyti 10 m ESO tinklo, t.y. reikia parengti projektą, Jūsų prijungimo įmoka bus: 

70 kW * 65,68 Eur + 10 m * 16,90 Eur su PVM + 337.09 Eur su PVM = 5103,69 Eur su PVM 

Jeigu norite didintis galią nuo 1000 iki 1300 kW, t. y. 300 kW arba prijungiate 300 kW ir reikalinga pertvarkyti 100 m ESO tinklo, t.y. reikia parengti projektą, Jūsų prijungimo įmoka bus:  

300 kW * 41,31 Eur + 100 m * 19,06 Eur + 490,44 Eur su PVM = 14789,44 Eur su PVM 

 

Jeigu norite didintis galią nuo 1000 iki 1300 kW, t. y. 300 kW arba prijungiate 300 kW ir nereikia pertvarkyti ESO tinklo, Jūsų prijungimo įmoka bus:  

300 kW * 41,31 Eur = 12393 Eur su PVM 

 
Preliminari proceso trukmė (nuo paraiškos pateikimo iki darbų pabaigos), k.d. 

15 – 35

30 – 80 (priklauso nuo projektavimo poreikio)

60 – 85 (iš kurių projektavimas gali trukti iki 50)

85-120 (iš kurių projektavimas gali trukti iki 70)

SVARBU: Kai tik ESO užbaigs sutartyje numatytus prijungimo darbus, per 30 k. d. Jūs turėsite įvykdyti Jums sutartyje numatytus įsipareigojimus. Neįvykdžius įsipareigojimų, Jums bus kas mėnesį skaičiuojamas  papildomas galios dedamosios mokestis pagal taikomas elektros persiuntimo paslaugos kainas. Daugiau skaitykite čia.

Atkreipiame dėmesį: sutartyje nurodyta prijungimo įmoka gali pasikeisti: 

  • jei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atnaujins elektros prijungimo įkainius ir iki to laiko nebūsime gavę iš Jūsų įmokos, sutartyje nurodyta suma bus perskaičiuota automatiškai pagal atnaujintus įkainius; 
  • jei atliekant darbus, pasikeis atstumai arba darbų apimtis, kurių nebuvo įmanoma numatyti darbų pradžioje. 

Apie prijungimo įmokos skaičiavimą detaliau galite skaityti Valstybinės kainų reguliavimo tarybos puslapyje čia

SVARBU: Įsivedus elektrą ir nesuėjus 3 metų terminui didinat galią iki 50 kW, turėsite atsiskaityti pagal II grupės įkainius, t.y. galios didinimas kainuos tiek pat, kaip būtų kainavę iš karto užsakius visą galios poreikį. Kviečiame atsakingai įvertinti savo galios poreikį. Daugiau skaitykite čia.

Kas yra bendra vartotojų grupė? 

Įvedant elektrą paraišką pateikti gali keli prie to pačio tinklo prijungti klientai vienu metu. Tokiu atveju, ESO formuoja bendrą vartotojų grupę, kuri: 

  • Apjungia atskirus darbus į vieną užsakymą ir padeda sutaupyti, pvz. rengiamas bendras projektas, tinklas klojamas ir dangos atstatomos vienu metu. 
  • Tokios grupės prijungimas pradedamas tik gavus visų klientų įmokas ir reikiamus dokumentus. 

Atkreipiame dėmesį, kad bendrą vartotojų grupę iš 2 ar daugiau kaimynų gali sudaryti ir ESO be klientų sutikimų, jei klientai paraiškas pateikė panašiu metu ir apjungus atlikti darbus yra ekonomiškai naudingiau. Ar priklausote bendrai vartotojų grupei – matysite prijungimo sutarties specialiosiose sąlygose.  

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba