Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Palankiausio tarifo plano skaičiuoklė

Elektros tarifo planą galite pasikeisti savitarnos svetainėje.

Keisti tarifo planą galėsite vieną kartą per 12 kalendorinių mėnesių. Ši taisyklė negalioja, jei pakeisti tarifo planą prašysite per 2 mėnesius po elektros kainos pakeitimo.

Naujas tarifų planas įsigalios nuo pirmos kito mėnesio dienos arba nuo skaitiklio perprogramavimo datos. Pasiskaičiuoti palankiausią tarifo planą galite naudodamiesi ESO sukurta skaičiuokle.

Įtampa:
kW
kW
kW

Planuojamas suvartoti elektros energijos kiekis

kWh
per
kWh
kWh

kWh
kWh
kWh
kWh

Skaičiuoklė yra rekomendacinio pobūdžio. Klientas savarankiškai priima sprendimą dėl tarifo plano pasirinkimo.

Skaičiuoklėje nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 val., t.y. laiką, taikomą Lietuvoje laikotarpiais, kuriais galioja žiemos laikas.

Informuojame, jog dėl techninių kliūčių skaičiuoklėje vis dar atvaizduojami papildomi tarifų planų pavadinimai vartotojams, kurių leistinoji naudoti galia yra „400 kW ir daugiau“. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 metų, visiems III grupės vartotojams, prijungtiems prie žemosios įtampos tinklų bus taikomos vienodos elektros energijos kainos nepriklausomai nuo turimos leistinosios naudoti galios.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba