Susisiekime

ESO strategija 2030 – išmanaus, patikimo ir rinką įgalinančio skirstymo tinklo sukūrimas

2019 m. sausio 18 d.

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ (LE) priklausantis „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atnaujino savo strategiją. Joje svarbiausias ESO tikslas – patikimas, efektyvus ir išmanus tinklas, įgalinantis rinką bei sukuriantis geriausią kliento patirtį.

ESO strategija atnaujinta atsižvelgiant į 2018 m. gegužės mėn. pristatytos LE strategijos ilgalaikius tikslus ir strategines kryptis. Patvirtinta ESO strategija apima laikotarpį iki 2030 metų.

„Praėjusių metų pabaigoje suformulavome ESO konkrečius tikslus ateičiai. Džiugu, kad atėjusi naujoji ESO vadovų komanda sutartus veiksmus įtvirtino naujoje strategijoje. Didžiausia tenkanti užduotis – sukurti išmanų, patikimą elektros tinklą, kuris sugebėtų tinkamai priimti atsinaujinančių išteklių pagamintą elektros energiją, o ją gaminantiems vartotojams sudaryti sąlygas mainytis energija bei patiems tiekti ją į tinklą. Artėja elektromobilių elektrifikacijos banga, kuriai mūsų išmanusis tinklas turi būti tinkamai pasiruošęs. Tikiu, kad išpildysime besikeičiančios aplinkos lūkestį užtikrinti efektyvią konkurenciją energijos paslaugų tiekimo rinkoje. Taip pat dėsime pastangas išlaikyti vienų geriausių energijos skirstymo kainų regione pozicijas“, – sako ESO stebėtojų tarybai pirmininkaujantis, „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

ESO strategijoje numatytos šios pagrindinės strateginės kryptys 2019–2030 m:

Tinklo patikimumas – racionaliai planuodami investicijas, ženkliai didinsime tinklo atsparumą atmosferos reiškiniams, užtikrinsime spartų tinklo atstatymą.

Tinklo išmanizacija – diegsime išmanius sprendimus, užtikrinančius operatyvią veiklą realiu laiku, kursime sistemas, kurios pačios (be žmogaus dalyvavimo) atstatys tinklo veikimą. Didinsime kibernetinį tinklo ir sistemų atsparumą.

Rinkos įgalinimas – perimdami geriausias ES ir Šiaurės šalių praktikas, sieksime skatinti lanksčių paslaugų rinkos susikūrimą ir įgalinti elektros rinkos vystymąsi, įdiegdami bendrą duomenų talpinimo ir keitimosi jais platformą, suteikiančią lygiavertes veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams.

Kliento patirtys – pasitelkdami inovatyvius sprendimus, kursime klientų patirties valdymo modelį visoje ESO vertės grandinėje.

Veiklos efektyvumas – kurdami sistemų vientisumą, pasiekiamumą ir integralumą, užtikrinsime kokybiškų procesų visumą, orientuotą į klientus.

ESO 2030 strategijoje numatyti veiksmai leis užtikrinti geriausią patirtį klientams tiek infrastruktūros patikimumo ir išmanumo, tiek paslaugų įvairovės bei kainos prasme. Atitinkamai, įgalinanti infrastruktūra sudarys sąlygas rinkos dalyviams/energijos tiekėjams kurti ir teikti paslaugas, atitinkančias kiekvieno kliento individualius poreikius.

„Atsižvelgdami į grupės strategijos LE 2030 prioritetus ne tik gerinsime tinklo kokybę, bet ir diegdami išmanius sprendimus, apimančius automatizuotą tinklo valdymą, sieksime patikimo elektros bei dujų skirstymo. Laukia išmaniosios apskaitos sistemos sukūrimas, planuojame sukurti rinkos įgalinimo Data Hub platformą, diegsime paskirstytosios generacijos bei apkrovos valdymo, mikrotinklų ir kitus pažangius sprendimus klientams ir rinkos dalyviams. Tai, kas dabar atrodo tolima, per kelerius metus virs įprastine energijos skirstymo sistemos operatoriaus veikla“, – sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

ESO ir toliau sieks tvaraus bei efektyvaus organizacijos augimo – lankstumo, atvirumo pokyčiams, inovacijų integracijos.

Vertinant dabartines prielaidas, iki 2030 m. akumuliuotos ESO grynosios investicijos į tinklo patikimumo užtikrinimą, tinklo išmanizaciją ir kitas strategijos įgyvendinimo kryptis, įskaitant ir tinklo plėtrą gali siekti iki 2,6 mlrd. eurų, o metinis finansinis rezultatas, nevertinant vienkartinių ir reguliacinių korekcijų (koreguota EBITDA), laikotarpio pabaigoje planuojama, turėtų pasiekti beveik 300 mln. eurų.

Konkrečių sprendimų siekiant šių tikslų priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant projektų apimtį, laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo konkrečių išorinių ir vidinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui. Investicijos, teisės aktų nustatyta tvarka, bus derinamos su reguliuojančiomis institucijomis, todėl strategijoje nurodytos ESO veiklos kryptys negali būti laikomos galutiniais sprendimais investuoti ar atlikti kitus veiksmus.

ESO 2030 strateginės kryptys sutampa su ESO 10 metų investicijų plane ir Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamais tikslais.

Atsisiųsti dokumentą: ESO2030